آفریقای جنوبی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.8 0.7 0.9 1.2 2.1
نرخ بیکاری 26.50 26.2 25.7 25 24.5 21
نرخ تورم 6.60 6.6 6.5 6 5.9 4.7
نرخ بهره 7.00 7 7.25 7.25 7.5 6
موازنه تجاری 12036.48 -1771 1116 -10265 -6639 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.10 51.7 51.7 51.7 51.7 52
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 12.99 14.16 14.3 14.44 14.57 16.66
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.71 9.16 9.25 9.34 8.92 10.78
بازار سهام 51497.16 48400 47900 47400 46900 39500
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.8 0.7 0.9 1.2 2.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.70 0.8 0.8 1 1.2 2.6
تولید ناخالص داخلی 314.57 360 360 360 360 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3095467.20 3060000 3060000 3125203 3130184 3206948
تولید ناخالص ملی 3009793.00 3023857 3037191 3051248 3065966 3279313
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 609390.90 602819 598137 593197 587712 528597
تولید ناخالص داخلی سرانه 7593.36 6090 6090 7616 7613 7771
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12405.67 12500 12500 12417 12412 12571
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66636.05 65783 65008 64981 64720 61200
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 109394.00 109422 109434 109447 109452 109507
تولید ناخالص داخلی از ساخت 383269.43 381484 381280 381221 381311 381547
تولید ناخالص داخلی از معادن 231242.82 233085 229161 229013 229538 240000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 470912.80 473795 475065 476321 477434 486331
تولید ناخالص داخلی از خدمات 620671.23 626402 629505 632600 635698 670706
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 261237.15 265380 267103 268572 270176 292495
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64723.97 64342 64286 64290 64347 68800
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 26.50 26.2 25.7 25 24.5 21
افراد شاغل 9282000.00 9292388 9286818 9292685 9290814 9020000
افراد بیکار 5780.80 6102 6006 5899 5800 5140
نرخ مشارکت نیروی کار 59.20 58.5 58.9 58.4 58 58.2
هزینه های کار 154.20 161 163 166 168 194
دستمزد 18104.00 18541 18881 19072 19282 22002
دستمزد در تولید 16376.00 15600 15558 16438 16890 19408
جمعیت 55.91 55.24 55.49 55.75 56.01 59.53
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
زندگی خانواده دستمزد 10800.00 11501 11259 11343 11314 11321
زندگی فردی دستمزد 7222.50 7128 7067 7027 7001 6954
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20100.00 20473 20463 20465 20465 20465
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3650.00 3409 3359 3318 3286 3168
نرخ بیکاری جوانان 54.20 52.71 55.48 52.17 51.5 51.51
نرخ اشتغال 43.08 43.11 42.88 43.09 43.31 45.12
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 6.60 6.6 6.5 6 5.9 4.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.60 101 103 104 105 119
قیمت مصرف کننده اصلی 100.30 101 102 103 104 117
اندازه اصل تورم 5.50 5.9 5.8 5.7 5.3 3.5
قیمت تولید 100.40 133 135 137 139 162
تغییر قیمت تولید کننده 5.90 7.1 7.4 7.6 7.5 4.3
قیمت صادرات 146.50 150 150 151 151 151
قیمت واردات 142.20 142 142 142 142 142
تورم مواد غذایی 11.40 11.5 11 10.9 10.4 7.1
CPI حمل و نقل 101.50 115 114 114 113 119
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 7.00 7 7.25 7.25 7.5 6
نرخ بهره بین بانکی 7.33 7.52 7.52 7.28 7.5 6
عرضه پول M0 224073.00 234703 235457 239349 243178 285577
عرضه پول M1 1606522.00 1631352 1669017 1708883 1747540 2204880
عرضه پول M2 2600811.00 2637839 2684932 2729953 2774900 3288435
عرضه پول M3 3175326.00 3165113 3207985 3247175 3286597 3727007
ترازنامه بانک 4875007.00 4937922 5001734 5065131 5128068 5848406
ذخایر ارزی 46666.00 48311 48610 48999 49144 50645
وام به بخش خصوصی 3266946.00 3307703 3351434 3395061 3437808 3880258
نرخ بهره سپرده 6.20 5.8 6.6 6.6 6.6 5.4
نرخ وام 10.50 10.75 10.75 10.5 11 9.5
ترازنامه بانک مرکزی 702240.00 759364 738944 746720 783000 977000
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 12036.48 -1771 1116 -10265 -6639 -1700
صادرات 93026.28 90763 93582 85456 90804 99742
واردات 80989.79 92534 92466 95721 97443 101442
حساب جاری -175774.00 -162787 -142787 -186105 -206871 -105157
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -2.9
بدهی خارجی 141530.00 140000 145000 150000 153000 166000
ورود توریست 1554048.00 1502395 1416980 1278553 1340509 1518528
ذخایر طلا 125.25 126 127 127 128 131
شاخص تروریسم 3.53 3.16 2.91 2.67 2.42 1.99
فروش اسلحه 39.00 79.99 89.51 67.06 67.06 38.57
تولید نفت خام 2.00 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1958.00 2132 2147 2162 2199 2604
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.10 51.7 51.7 51.7 51.7 52
بودجه دولت -4.20 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.1
ارزش بودجه دولت 25669.00 -18100 28300 -3870 26500 32600
هزینه های دولت 638176.00 649000 650000 657000 671000 697000
درآمدهای دولت 144778.00 120466 127219 105214 147236 1512702
بدهی های دولت 47948.00 49800 47800 48100 49500 55800
هزینه های مالی 119109.00 124672 105686 95432 113502 121440
مخارج نظامی 3881.20 3895 3900 3904 3916 4013
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 38.00 40.7 39 42 45 45
شاخص PMI تولید 50.90 50.8 51 50.9 51 51.8
تولید صنعتی -2.00 2.2 2.6 2 1.9 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 0.4 0.9 0.7 -0.2 0.5
استفاده از ظرفیت 82.20 82 81.7 82.6 81.9 81.5
تغییرات موجودی انبار 20012.00 5464 6472 5580 5796 5631
ورشکستگی 123.00 166 166 166 166 166
مجموع فروش خودرو 50333.00 47790 47931 47254 47442 47431
ثبت خودرو 36794.00 32931 28312 30548 33015 33017
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 0.1 0.5 0.2 0.4 1
استخراج معدن -1.90 -0.8 -0.5 0.4 0.5 1.2
تولید فولاد 532.70 526 532 533 534 534
شاخص رقابتی 4.47 4.42 4.42 4.42 4.42 4.53
رتبه رقابتی 47.00 49 48 48 48 45
پی ام آی مرکب 51.30 50.7 50.91 50.86 50.87 50.87
آسانی کسب و کار 74.00 72 72 72 72 69
تولید الکتریسیته 20388.00 20837 21181 21028 20852 20953
شاخص فساد مالی 44.00 45 45 45 45 48
رتبه فساد مالی 64.00 61 61 68.88 60 57
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -11 -8 3 2.2 1.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.30 -0.3 0.2 0.5 0.8 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.90 1.6 1.4 1.8 2.2 2.2
هزینه های مصرف کننده 1871475.00 1881594 1891195 1901339 1911956 2061891
درآمد قابل تصرف شخص 2588841.00 2530000 2530000 2809046 2660000 3140000
پس انداز های شخصی -0.80 -1 -1.5 -1.6 -1.8 0.2
اعتبار بخش خصوصی 5.11 4.29 4.28 4.15 7.51 3.11
نرخ وام بانکی 10.50 10.5 10.5 10 10 8.5
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.30 37.9 37.9 32.96 37.5 36
بدهی خانوار به درآمد 78.00 78.5 78.5 78.5 78.5 77
قیمت گازوئیل 0.99 0.69 0.69 0.98 0.95 1.26
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 544.47 510 505 511 517 530
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.00 41 41 41 41 41
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 2.00 2 2 2 2 2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.00 1 1 1 1 1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1