اسلوونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ بیکاری 8.70 8.7 8.6 8.5 8.4 7.2
نرخ تورم 1.70 1.7 1.9 2 2.1 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -2.51 38.13 28.79 16.87 4.75 -42.08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.50 75 75 75 75 71
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.22
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 832.69
803 785 767 750 624
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.03
1 1.01 1.02 1.23 1.13
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50
4 3.8 3.6 3.2 2.5
تولید ناخالص داخلی 43.99
41.42 42.75 44.07 52.65 56.58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10049.00
10161 10189 10206 10213 10128
تولید ناخالص ملی 20725.35
31124 27548 23972 20396 18492
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1776.00
1778 1777 1777 1776 1774
تولید ناخالص داخلی سرانه 24356.94
24950 24950 24950 24950 25360
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29803.45
29294 29540 29786 30032 29457
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 166.80
148 172 158 184 172
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 464.40
402 436 445 421 425
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1896.40
1800 1918 1892 1897 1876
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1492.90
1483 1482 1488 1489 1485
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2080.20
1641 1934 2057 1791 1841
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.70
8.7 8.6 8.5 8.4 7.2
افراد شاغل 861009.00
856402 855781 854419 853255 845169
افراد بیکار 82415.00
83508 85395 87355 89222 98866
نرخ بیکاری بلند مدت 3.30
3.22 3.31 3.27 3.27 3.39
نرخ بیکاری جوانان 11.90
12.58 12.9 13.18 13.44 14.8
هزینه های کار 110.40
111 111 111 111 110
پست های خالی شغلی 8042.00
9649 10012 10218 10440 11711
دستمزد 1621.00
1606 1603 1599 1596 1571
دستمزد در تولید 1578.00
1556 1553 1550 1546 1523
رشد دستمزد 3.41
3.16 3.18 3.19 3.2 3.25
حداقل دستمزد 804.96
805 805 805 805 850
جمعیت 2.07
2.07 2.07 2.07 2.07 2.08
سن بازنشستگی زنان 63.50
64 64 64 64 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 58.10
57.81 57.97 57.95 57.9 58.07
بهره وری 116.20
104 107 114 105 107
قسمت مدت زمان اشتغال 96.20
92.85 92.24 91.63 91.01 86.89
تغییر اشتغال 0.60
0.43 0.36 0.3 0.26 0.09
نرخ اشتغال 69.10
67.7 68.18 67.89 67.49 67.06
استخدام تمام وقت 844.80
831 837 839 836 835
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.70
1.7 1.9 2 2.1 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.21
102 102 102 102 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.01
102 102 102 102 101
قیمت مصرف کننده اصلی 102.04
102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 1.26
1.3 1.36 1.43 1.49 1.91
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100.60
109 109 109 109 122
قیمت تولید 106.10
115 115 107 121 134
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.09 0.1 0.09 0.11 0.1
تغییر قیمت تولید کننده 2.20
2.8 2.8 2.06 2.6 2.2
CPI مسکن آب و برق 103.26
103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.73
98.89 98.79 98.67 98.54 97.61
تورم مواد غذایی 2.70
3.48 3.69 3.84 3.96 4.34
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.29 -0.25 -0.2 -0.16 0.16
عرضه پول M0 4907.00
4908 4905 4902 4899 4873
عرضه پول M1 17681.00
17953 18029 18042 18019 17540
عرضه پول M2 24382.00
24554 24590 24587 24568 24362
عرضه پول M3 24330.00
24289 24225 24159 24094 23597
ذخایر ارزی 293.20
358 425 490 552 980
ترازنامه بانک 40304.00
40678 40878 41066 41245 42489
وام به بخش خصوصی 9427.00
9580 9711 9851 9993 11041
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.71
126 125 124 123 121
ترازنامه بانک مرکزی 14553.00
14257 14055 13864 13682 12534
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -2.51
38.13 28.79 16.87 4.75 -42.08
صادرات 2576.00
2522 2502 2475 2468 2429
واردات 2578.51
2463 2410 2410 2405 2347
حساب جاری 400.10
291 263 237 213 102
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.80
6.1 6.1 6.1 6.1 5.4
بدهی خارجی 43329.40
42214 41005 39876 38708 30636
رابطه مبادله 99.00
99.7 99.69 99.68 99.68 100
گردش سرمایه 256.50
46.79 27.72 6.27 -1.49 -13.14
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 347.20
49.57 44.63 43.88 43.74 43.7
ورود توریست 365780.00
245900 340200 294800 274300 290900
ذخایر طلا 3.17
3.23 3.3 3.36 3.42 3.68
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
تولید نفت خام 0.01
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.50
75 75 75 75 71
بودجه دولت -0.80
0.4 0.4 0.4 0.4 0.2
ارزش بودجه دولت -174.00
-60.14 -63.47 -64.08 -64.21 -64.26
هزینه های دولت 1854.50
1872 1881 1887 1892 1912
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50
46.23 46.03 45.84 45.64 47.07
درآمدهای دولت 1443.00
1357 1355 1337 1326 1256
بدهی های دولت 30079.74
30819 30992 31092 31126 30530
هزینه های مالی 1360.00
1315 1300 1286 1272 1196
مخارج نظامی 404.80
417 419 422 425 498
درخواست پناهندگی 125.00
86.61 70.38 59.77 53.01 41.9
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 13.00
10.63 7.52 4.92 4 2
تولید صنعتی 9.90
8.05 6.84 5.91 3.2 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70
0.29 0.23 0.23 0.23 0.23
تولید صنعتی 10.90
8.92 7.58 6.55 5.75 3.38
استفاده از ظرفیت 85.20
84.42 83.51 82.63 81.82 80.4
ثبت خودرو 6589.00
5249 5143 5097 5078 5066
سرعت اینترنت 13655.66
12170 11867 11605 11332 9586
آدرس های IP 869230.00
904734 897247 891168 885162 845161
استخراج معدن 0.90
1.82 2.11 2.16 2.15 2.15
تولید فولاد 59.69
56.26 54.33 52.76 51.47 45.91
تغییرات موجودی انبار 1.00
1.16 1.31 1.44 1.55 1.72
شاخص رقابتی 4.48
4.44 4.44 4.44 4.44 4.54
رتبه رقابتی 48.00
54 54 54 54 48
آسانی کسب و کار 37.00
35 37 38 40 47
تولید الکتریسیته 1285.00
1324 1322 1322 1322 1322
شاخص فساد مالی 61.00
61 61 62 63 63
رتبه فساد مالی 31.00
30 29 28 27 27
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.00
1 2 2 3 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.80
0.32 0.31 0.28 0.27 0.26
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.80
5.13 4.78 4.58 4.44 3.92
هزینه های مصرف کننده 5244.60
5269 5281 5285 5293 5279
پس انداز های شخصی 10.37
16.41 15.35 11.4 10.79 12.12
تسهیلات اعتباری خریدار 2384.00
2438 2449 2452 2451 2405
نرخ وام بانکی 2.42
2.47 2.51 2.55 2.6 2.89
قیمت گازوئیل 1.51
1.51 1.5 1.5 1.49 1.45
بدهی خانوار به درآمد 44.59
43.18 43 42.82 42.64 36.74
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 21.20
14.69 11.34 8.66 6.64 1.45
شاخص مسکن 111.42
116 116 116 116 113
جواز ساختمان 290.00
241 237 238 237 238
نرخ مالکیت مسکن 75.10
76.69 76.39 76.1 75.81 77.02
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00
51 50 50 45 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00
22 22 22 22 21
نرخ تامین اجتماعی 38.20
38 38 38 38 38
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10
16.08 16.08 16.08 16.08 16.07
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10
22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 1.91
1.55 13.88 18.19 5.14 9.9
بارش 2.54
79.63 121 129 128 117