اسلوونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
نرخ بیکاری 9.00 8.8 8.7 8.6 8.5 7.2
نرخ تورم 1.00 1.6 1.7 1.9 2 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 258.66 4.31 -1.96 -10.9 -19.86 -53.45
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.50 77 75 75 75 71
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 792.06 793 785 777 769 681
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 0.99 1 1.01 1.02 1.13
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 4.2 4 3.8 3.6 2.5
تولید ناخالص داخلی 43.99 51.56 44.4 43.4 42.4 56.58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9935.20 10057 10088 10106 10114 10017
تولید ناخالص ملی 20725.35 20396 20666 20937 21208 18492
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1780.20 1800 1801 1803 1802 1793
تولید ناخالص داخلی سرانه 24356.94 24630 24950 24950 24950 25360
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29803.45 30032 30014 29997 29979 29457
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 179.40 191 148 172 158 172
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 439.50 427 405 439 452 430
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2032.00 1861 1795 1917 1883 1870
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1476.30 1496 1484 1482 1489 1486
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1977.60 1714 1659 1925 1964 1775
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 9.00 8.8 8.7 8.6 8.5 7.2
افراد شاغل 847903.00 847202 845993 845008 843996 836674
افراد بیکار 80990.00 80103 81296 83259 85381 98117
نرخ بیکاری بلند مدت 3.60 3.45 3.42 3.49 3.43 3.47
نرخ بیکاری جوانان 9.20 10.2 10.52 10.95 11.32 13.58
هزینه های کار 108.10 108 108 108 108 107
پست های خالی شغلی 10539.00 11833 11915 12015 12100 12589
دستمزد 1614.00 1602 1597 1594 1591 1563
دستمزد در تولید 1579.00 1558 1551 1547 1544 1517
رشد دستمزد 2.69 2.68 2.75 2.79 2.83 3.05
حداقل دستمزد 804.96 795 805 806 805 810
جمعیت 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.08
سن بازنشستگی زنان 63.50 63.5 64 64 64 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 58.10 57.65 57.81 57.97 57.95 58.07
بهره وری 106.50 102 104 106 109 105
قسمت مدت زمان اشتغال 96.20 90.46 90.16 89.5 88.97 84.67
تغییر اشتغال 0.70 0.48 0.41 0.34 0.29 0.09
نرخ اشتغال 69.10 67.52 67.7 68.18 67.89 67.06
استخدام تمام وقت 823.00 826 825 824 825 826
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.00 1.6 1.7 1.9 2 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.87 102 102 102 102 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.00 101 101 101 101 101
قیمت مصرف کننده اصلی 102.01 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 1.15 1.22 1.29 1.36 1.42 1.91
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100.60 108 109 110 111 122
قیمت تولید 105.60 113 115 115 106 134
قیمت صادرات 101.00 103 103 102 102 101
قیمت واردات 101.70 105 104 102 101 102
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.28 0.24 0.24 0.24 0.24
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 3 2.8 2.8 2.36 2.2
CPI مسکن آب و برق 102.80 103 103 103 103 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.80 100 100 100 100 98.96
تورم مواد غذایی 1.70 1.94 2.29 2.66 2.97 4.14
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.29 -0.25 -0.2 -0.15 0.22
عرضه پول M0 4933.00 4931 4930 4927 4924 4894
عرضه پول M1 17427.00 17550 17651 17673 17653 17096
عرضه پول M2 24041.00 24182 24212 24205 24186 23952
عرضه پول M3 24005.00 23971 23903 23833 23764 23183
ذخایر ارزی 320.60 372 439 505 568 1045
ترازنامه بانک 40177.00 40337 40526 40715 40900 42346
وام به بخش خصوصی 9418.00 9572 9706 9850 9995 11183
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.71 123 122 121 120 121
ترازنامه بانک مرکزی 14362.00 13898 13680 13475 13282 12003
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 258.66 4.31 -1.96 -10.9 -19.86 -53.45
صادرات 2617.00 2268 2370 2392 2374 2317
واردات 2358.34 2174 2202 2187 2178 2114
حساب جاری 459.70 198 178 160 143 64.95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.80 6.4 6.1 6.1 6.1 5.4
بدهی خارجی 43520.20 42018 40797 39446 38119 28200
رابطه مبادله 99.00 99.68 99.58 99.48 99.38 100
گردش سرمایه 250.00 55.9 12.76 1.29 -7.78 -15.59
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 347.20 42.37 42.54 42.61 42.62 42.63
ورود توریست 765332.00 164600 192000 346700 311200 288600
ذخایر طلا 3.17 3.3 3.37 3.43 3.48 3.73
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
تولید نفت خام 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.50 77 75 75 75 71
بودجه دولت -1.90 -0.8 0.4 0.4 0.4 0.2
ارزش بودجه دولت 45.00 -36.52 -56.65 -61.92 -63.38 -63.99
هزینه های دولت 1835.90 1841 1844 1845 1847 1840
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 45.64 45.76 45.87 45.98 47.07
درآمدهای دولت 1345.00 1337 1331 1329 1314 1237
بدهی های دولت 29607.01 30338 30524 30652 30728 30074
هزینه های مالی 1328.00 1341 1326 1310 1295 1202
مخارج نظامی 404.80 425 432 438 444 498
درخواست پناهندگی 150.00 55.12 43.38 38.84 37.07 35.91
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 12.00 5 8.28 5.57 3.44 2
تولید صنعتی 8.60 3.6 5.34 4.7 4.2 2.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 0.27 0.23 0.22 0.21 0.21
تولید صنعتی 10.00 5.28 4.68 4.21 3.85 2.81
استفاده از ظرفیت 85.20 84.35 83.47 82.55 81.73 80.45
ثبت خودرو 4729.00 5091 5066 5061 5059 5058
استخراج معدن -15.10 4.28 2.39 2.37 2.38 2.37
تولید فولاد 59.20 52.19 50.2 49.35 48.43 44.39
تغییرات موجودی انبار 1.00 1.17 1.31 1.44 1.56 1.76
شاخص رقابتی 4.48 4.44 4.44 4.44 4.44 4.54
رتبه رقابتی 48.00 54 54 54 54 48
آسانی کسب و کار 37.00 34 37 38 40 47
تولید الکتریسیته 1352.00 1320 1322 1322 1322 1322
شاخص فساد مالی 61.00 63 63 63 63 63
رتبه فساد مالی 31.00 27 27 27 26 27
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.00 -3.45 -6.05 -8.38 -10.32 -17.65
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.15 0.25 0.27 0.27 0.26
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.00 7.2 6.67 6.22 5.84 4.34
هزینه های مصرف کننده 5207.40 5224 5239 5241 5244 5219
پس انداز های شخصی 14.73 10.63 16.21 15.19 14.02 12.51
تسهیلات اعتباری خریدار 2359.00 2368 2378 2382 2382 2354
نرخ وام بانکی 2.53 2.47 2.51 2.56 2.6 2.94
قیمت گازوئیل 1.47 1.49 1.49 1.48 1.47 1.42
بدهی خانوار به درآمد 44.59 42.85 42.2 41.55 40.9 32.96
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 7.60 6.9 4.8 3.46 2.53 0.28
شاخص مسکن 111.42 114 116 116 116 113
جواز ساختمان 323.00 221 240 234 236 235
نرخ مالکیت مسکن 75.10 75.81 75.83 75.86 75.89 77.02
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 19 17 17 17 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 45 49 49 48 45
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 21
نرخ تامین اجتماعی 38.20 38.18 38.18 38.18 38.17 38.17
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.10 16.08 16.08 16.08 16.07 16.07
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درجه حرارت 1.00 3.13 5.79 14.41 11.75 5.15