شاخص یاب

اسلوونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 843.45 798 792 785 779 766
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.94 0.99 1.03 1.07 1.11 1.2