اسلواکی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-12
نرخ بیکاری 5.9 2018-01
نرخ تورم 2.4 2018-01
نرخ بهره 0 2018-01
موازنه تجاری 8.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-02
بازار سهام 329 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.95 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 89.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20511 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.86 EUR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 19238 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29156 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1.08 EUR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1788 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4739 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.44 EUR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3884 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2018-01
افراد شاغل 2543 هزار 2017-09
افراد بیکار 161915 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 92 % 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 4.9 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 17 % 2017-12
هزینه های کار 102 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 128 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد 1096 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 480 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 1083 EUR / ماه 2017-12
جمعیت 5.44 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62.17 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62.17 2017-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-09
نرخ اشتغال 66.4 % 2017-09
استخدام تمام وقت 2362 هزار 2017-09
هزینه زندگی خانواده 630 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 445 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 149 هزار 2017-09
رشد دستمزد 3.6 % 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1390 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 610 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 167 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 120 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 2.7 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2017-11
CPI مسکن آب و برق 237 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 6.8 % 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 8.1 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-01
عرضه پول M0 11.09 EUR - میلیارد 2017-12
عرضه پول M1 47.1 EUR - میلیارد 2017-12
عرضه پول M2 59.9 EUR - میلیارد 2017-12
عرضه پول M3 60.3 EUR - میلیارد 2017-12
ترازنامه بانک 77361 EUR - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 3306 USD - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 18211 EUR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 37771 EUR - میلیون 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 8.5 EUR - میلیون 2017-12
صادرات 5631 EUR - میلیون 2017-12
واردات 5622 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری -295 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2016-12
بدهی خارجی 81.63 EUR - میلیارد 2017-09
رابطه مبادله 99.47 نقاط شاخص 2017-11
گردش سرمایه 89.3 EUR - میلیون 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 629 EUR - میلیون 2017-11
ذخایر طلا 31.69 تن 2017-12
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 0.23 2016-12
فروش اسلحه 6 USD - میلیون 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 147 EUR - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 3.51 EUR - میلیارد 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 1096 EUR - میلیون 2018-01
بدهی های دولت 220 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 949 EUR - میلیون 2018-01
درخواست پناهندگی 10 افراد 2017-11
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1036 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -4.7 نقاط شاخص 2018-01
تولید صنعتی -1.1 % 2017-12
تولید صنعتی -0.2 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 83.7 % 2018-03
ثبت خودرو 8050 2018-01
سرعت اینترنت 13037 KBps 2017-03
آدرس های IP 898295 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.98 EUR - میلیارد 2017-09
شاخص رقابتی 4.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 59 2018-12
شاخص فساد مالی 51 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 54 2016-12
آسانی کسب و کار 39 2017-12
تولید الکتریسیته 2398 گیگاوات ساعت 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.7 % 2017-12
استخراج معدن -14.8 % 2017-12
میزان سفارشات جدید 3647 EUR - میلیون 2017-12
تولید فولاد 422 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.7 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.6 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 10.54 EUR - میلیارد 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 12406 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 1051 EUR - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 2.6 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 6051 EUR - میلیون 2017-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 101 نقاط شاخص 2018-01
قیمت گازوئیل 1.46 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به درآمد 63.11 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3 % 2017-12
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 89.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 15.61 mm 2015-12
درجه حرارت 1.43 celsius 2015-12