شاخص یاب

اسلواکی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-06
نرخ بیکاری 5.4 2018-08
نرخ تورم 2.8 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری 9.4 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2018-09
بازار سهام 328 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.99 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 95.77 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21.34 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 19897 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30155 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.66 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1284 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5501 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.39 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3755 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.4 % 2018-08
افراد شاغل 2556 هزار 2018-06
افراد بیکار 148935 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 93.4 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 4.4 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 18.3 % 2018-07
هزینه های کار 111 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 117 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 1128 EUR / ماه 2018-07
حداقل دستمزد 480 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 1092 EUR / ماه 2018-07
جمعیت 5.44 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
نرخ اشتغال 67.1 % 2018-03
استخدام تمام وقت 2372 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 630 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 445 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 142 هزار 2018-03
رشد دستمزد 3.5 % 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1390 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 610 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 123 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 3.2 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 240 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.6 % 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 6.9 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
عرضه پول M0 11.41 EUR - میلیارد 2018-07
عرضه پول M1 49.1 EUR - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 62.1 EUR - میلیارد 2018-07
عرضه پول M3 62.3 EUR - میلیارد 2018-07
ترازنامه بانک 79745 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 3900 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 19188 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 40363 EUR - میلیون 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 9.4 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 6010 EUR - میلیون 2018-07
واردات 6001 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری -380 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 % 2017-12
بدهی خارجی 96.12 EUR - میلیارد 2018-03
رابطه مبادله 99.94 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه -734 EUR - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 451 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 31.7 تن 2018-06
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 0.23 2016-12
فروش اسلحه 22 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -743 EUR - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 3.62 EUR - میلیارد 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 % 2017-12
درآمدهای دولت 8961 EUR - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 1565 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 9703 EUR - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 5 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1098 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.3 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 2 % 2018-07
تولید صنعتی 3.6 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 84 % 2018-09
ثبت خودرو 10595 2018-08
سرعت اینترنت 13037 KBps 2017-03
آدرس های IP 898295 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.28 EUR - میلیارد 2018-06
شاخص رقابتی 4.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 59 2018-12
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 39 2017-12
تولید الکتریسیته 1766 گیگاوات ساعت 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 % 2018-07
استخراج معدن -4.5 % 2018-07
میزان سفارشات جدید 3652 EUR - میلیون 2018-07
تولید فولاد 440 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.5 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 10.63 EUR - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 12524 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 790 EUR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 2.75 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 6593 EUR - میلیون 2018-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 99.9 نقاط شاخص 2018-08
قیمت گازوئیل 1.64 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به درآمد 63.11 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 9.6 % 2018-07
شاخص مسکن 120 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 89.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 15.61 mm 2015-12
درجه حرارت 1.43 celsius 2015-12