شاخص یاب

اسلواکی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-09
نرخ بیکاری 5.2 2018-10
نرخ تورم 2.5 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری 437 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2018-11
بازار سهام 330 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.05 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 95.77 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21.34 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 19897 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30155 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.66 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1284 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5501 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.39 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3755 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.2 % 2018-10
افراد شاغل 2556 هزار 2018-06
افراد بیکار 147803 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 93.4 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 4.2 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 14.5 % 2018-09
هزینه های کار 111 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 117 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 1072 EUR / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 480 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 1060 EUR / ماه 2018-09
جمعیت 5.44 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
نرخ اشتغال 67.1 % 2018-06
استخدام تمام وقت 2389 هزار 2018-06
هزینه زندگی خانواده 640 EUR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 450 EUR / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 128 هزار 2018-06
رشد دستمزد 3.5 % 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678 EUR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 170 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 123 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 2.7 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 241 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 6.1 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
عرضه پول M0 11.5 EUR - میلیارد 2018-09
عرضه پول M1 49.5 EUR - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 62.3 EUR - میلیارد 2018-09
عرضه پول M3 62.4 EUR - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک 80153 EUR - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 4236 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 19305 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 41064 EUR - میلیون 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 437 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 6980 EUR - میلیون 2018-09
واردات 6543 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری 111 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 % 2017-12
بدهی خارجی 99.96 EUR - میلیارد 2018-06
رابطه مبادله 99.74 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه -9.3 EUR - میلیون 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 374 EUR - میلیون 2018-09
ذخایر طلا 31.7 تن 2018-09
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 0.23 2016-12
فروش اسلحه 22 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -340 EUR - میلیون 2018-10
هزینه های دولت 3.62 EUR - میلیارد 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 % 2017-12
درآمدهای دولت 11659 EUR - میلیون 2018-10
بدهی های دولت 1565 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 11999 EUR - میلیون 2018-10
درخواست پناهندگی 5 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1098 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -0.3 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 0.4 % 2018-09
تولید صنعتی 3.1 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 87.6 % 2018-12
ثبت خودرو 8071 2018-10
سرعت اینترنت 13037 KBps 2017-03
آدرس های IP 898295 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.28 EUR - میلیارد 2018-06
شاخص رقابتی 66.84 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 42 2018-12
تولید الکتریسیته 2146 گیگاوات ساعت 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 % 2018-08
استخراج معدن -10.5 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 4936 EUR - میلیون 2018-09
تولید فولاد 440 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.5 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 10.63 EUR - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 12524 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 790 EUR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 2.89 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 6617 EUR - میلیون 2018-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 98 نقاط شاخص 2018-10
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به درآمد 67.89 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 12.5 % 2018-09
شاخص مسکن 121 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 89.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 15.61 mm 2015-12
درجه حرارت 1.43 celsius 2015-12