اسلواکی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-06
نرخ بیکاری 6.4 2017-09
نرخ تورم 1.6 2017-09
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -50.7 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-10
بازار سهام 310 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.23 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 89.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20261 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.92 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 19238 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29156 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.61 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1176 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5215 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.13 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3804 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.4 % 2017-09
افراد شاغل 2527 هزار 2017-06
افراد بیکار 175021 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 91.9 % 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 5.4 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 15.5 % 2017-08
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 113 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 1020 EUR / ماه 2017-08
حداقل دستمزد 435 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 1009 EUR / ماه 2017-08
جمعیت 5.44 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62.17 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62.17 2017-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-06
نرخ اشتغال 66.1 % 2017-06
استخدام تمام وقت 2341 هزار 2017-03
هزینه زندگی خانواده 727 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 644 EUR / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 145 هزار 2017-03
رشد دستمزد 3.8 % 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1190 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 626 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 165 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 119 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 2.3 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2017-07
CPI مسکن آب و برق 235 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 5.3 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 7.8 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
عرضه پول M0 10.93 EUR - میلیارد 2017-08
عرضه پول M1 45.3 EUR - میلیارد 2017-08
عرضه پول M2 58.6 EUR - میلیارد 2017-08
عرضه پول M3 58.9 EUR - میلیارد 2017-08
ترازنامه بانک 75202 EUR - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 2629 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 18322 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 25271 EUR - میلیون 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -50.7 EUR - میلیون 2017-08
صادرات 5982 EUR - میلیون 2017-08
واردات 6032 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری -415 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2016-12
بدهی خارجی 78.79 EUR - میلیارد 2017-06
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-07
گردش سرمایه 52.3 EUR - میلیون 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 182 EUR - میلیون 2017-08
ذخایر طلا 31.69 تن 2017-06
تولید نفت خام 0 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 0 2015-12
فروش اسلحه 6 USD - میلیون 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1088 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 3.54 EUR - میلیارد 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 9177 EUR - میلیون 2017-09
بدهی های دولت -876 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 10265 EUR - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 15 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1036 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 4 2017-09
تولید صنعتی -0.4 % 2017-08
تولید صنعتی -0.6 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 84.4 % 2017-09
ثبت خودرو 7177 ماشین 2017-09
تغییرات موجودی انبار 0.53 EUR - میلیارد 2017-06
شاخص رقابتی 4.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 59 2018-12
شاخص فساد مالی 51 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 54 2016-12
آسانی کسب و کار 33 2016-12
تولید الکتریسیته 2020 گیگاوات ساعت 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.3 % 2017-07
استخراج معدن -7.2 % 2017-08
میزان سفارشات جدید 3963 EUR - میلیون 2017-08
تولید فولاد 354 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.5 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.8 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 10.41 EUR - میلیارد 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 11971 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 754 EUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 2.8 % 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 5890 EUR - میلیون 2017-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 105 نقاط شاخص 2017-09
قیمت گازوئیل 1.32 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 57.55 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 6 % 2017-08
شاخص مسکن 113 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 89.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 % 2016-12