اسلواکی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-03
نرخ بیکاری 5.4 2018-04
نرخ تورم 2.9 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری 515 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 330 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.74 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 89.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20695 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5.21 EUR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 19238 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29156 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.53 EUR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1939 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4808 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.61 EUR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3159 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.4 % 2018-04
افراد شاغل 2540 هزار 2017-12
افراد بیکار 149611 2018-04
نرخ مشارکت نیروی کار 92.3 % 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 4.9 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 18.4 % 2018-03
هزینه های کار 116 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 120 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 1088 EUR / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 480 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 1070 EUR / ماه 2018-03
جمعیت 5.44 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2017-12
نرخ اشتغال 66.4 % 2017-12
استخدام تمام وقت 2368 هزار 2017-12
هزینه زندگی خانواده 630 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 445 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 144 هزار 2017-12
رشد دستمزد 3.3 % 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1390 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 610 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 122 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 3.3 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 239 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 5.8 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
عرضه پول M0 11.17 EUR - میلیارد 2018-03
عرضه پول M1 47.5 EUR - میلیارد 2018-03
عرضه پول M2 60.9 EUR - میلیارد 2018-03
عرضه پول M3 61.2 EUR - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک 78262 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 3660 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 18534 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 38626 EUR - میلیون 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 515 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 6864 EUR - میلیون 2018-03
واردات 6349 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری 95.9 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 % 2017-12
بدهی خارجی 94.15 EUR - میلیارد 2017-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه -557 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 531 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 31.7 تن 2018-03
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 0.23 2016-12
فروش اسلحه 22 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -551 EUR - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 4.37 EUR - میلیارد 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 % 2017-12
درآمدهای دولت 4203 EUR - میلیون 2018-04
بدهی های دولت 485 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 4754 EUR - میلیون 2018-04
درخواست پناهندگی 10 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1098 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 7.7 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی -2.3 % 2018-03
تولید صنعتی -1.9 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 86.3 % 2018-06
ثبت خودرو 8407 2018-04
سرعت اینترنت 13037 KBps 2017-03
آدرس های IP 898295 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار -0.79 EUR - میلیارد 2017-12
شاخص رقابتی 4.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 59 2018-12
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 39 2017-12
تولید الکتریسیته 2229 گیگاوات ساعت 2018-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2018-03
استخراج معدن -3.8 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 4502 EUR - میلیون 2018-03
تولید فولاد 422 هزار تن 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.7 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 10.61 EUR - میلیارد 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 13781 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 2260 EUR - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 3.09 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 6475 EUR - میلیون 2018-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 105 نقاط شاخص 2018-04
قیمت گازوئیل 1.64 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به درآمد 63.11 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.6 % 2018-03
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 89.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 15.61 mm 2015-12
درجه حرارت 1.43 celsius 2015-12