اسلواکی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-06
نرخ بیکاری 6.7 2017-07
نرخ تورم 1.4 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری 449 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-08
بازار سهام 330 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.2 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 89.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20088 EUR - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.3 EUR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 19238 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29156 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.51 EUR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 673 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4883 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1.98 EUR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3449 EUR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2017-07
افراد شاغل 2513 هزار 2017-03
افراد بیکار 182754 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 91.3 % 2017-03
نرخ بیکاری بلند مدت 5.4 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 17.6 % 2017-06
هزینه های کار 110 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد 1081 EUR / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 435 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 1053 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 5.44 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62.17 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62.17 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-03
نرخ اشتغال 65.8 % 2017-03
استخدام تمام وقت 2341 هزار 2017-03
هزینه زندگی خانواده 727 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 644 EUR / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 145 هزار 2017-03
رشد دستمزد 2.6 % 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1190 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 626 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 165 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 119 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 2.1 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 99.8 نقاط شاخص 2017-05
قیمت واردات 99.7 نقاط شاخص 2017-05
CPI Housing Utilities 235 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 4.2 % 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 9.6 % 2017-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
عرضه پول M0 10.95 EUR - میلیارد 2017-06
عرضه پول M1 44.5 EUR - میلیارد 2017-06
عرضه پول M2 57.8 EUR - میلیارد 2017-06
عرضه پول M3 58.1 EUR - میلیارد 2017-06
ترازنامه بانک 75202 EUR - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 2676 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 17820 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 25323 EUR - میلیون 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 449 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 6226 EUR - میلیون 2017-06
واردات 5777 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری -76 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 % 2016-12
بدهی خارجی 77.67 EUR - میلیارد 2017-03
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-05
گردش سرمایه 1059 EUR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 775 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 31.69 تن 2017-03
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
فروش اسلحه 6 USD - میلیون 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -766 EUR - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 3.29 EUR - میلیارد 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 7246 EUR - میلیون 2017-07
بدهی های دولت 1643 EUR - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 8012 EUR - میلیون 2017-07
درخواست پناهندگی 15 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1036 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.3 2017-07
تولید صنعتی 1.8 % 2017-06
تولید صنعتی 1.5 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 84.4 % 2017-09
ثبت خودرو 9568 ماشین 2017-06
تغییرات موجودی انبار 0.22 EUR - میلیارد 2017-03
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 65 2017-12
شاخص فساد مالی 51 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 54 2016-12
آسانی کسب و کار 33 2016-12
تولید الکتریسیته 2092 گیگاوات ساعت 2017-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 % 2017-06
استخراج معدن -3.5 % 2017-06
میزان سفارشات جدید 4201 EUR - میلیون 2017-06
تولید فولاد 423 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.7 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.1 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 10.06 EUR - میلیارد 2017-03
درآمد قابل تصرف شخص 11192 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 401 EUR - میلیون 2017-03
نرخ وام بانکی 3.03 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 5753 EUR - میلیون 2017-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 102 نقاط شاخص 2017-07
قیمت گازوئیل 1.35 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به درآمد 57.55 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.5 % 2017-06
شاخص مسکن 107 نقاط شاخص 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 89.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2017-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 % 2016-12