شاخص یاب

اسلواکی

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 333 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.97 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2018-09
نرخ بیکاری 5.1 2018-11
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری 68 2018-11
حساب جاری -416 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
اطمینان کسب و کار 1.3 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.7 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2018-11
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 95.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22.33 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.82 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 19897 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30155 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2101 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4970 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3903 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2018-11
افراد شاغل 2579 2018-09
افراد بیکار 139527 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 93.6 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 4.2 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 13.9 2018-11
هزینه های کار 106 2018-09
بهره وری 131 2018-09
دستمزد 1319 2018-11
حداقل دستمزد 480 2018-12
دستمزد در تولید 1305 2018-11
جمعیت 5.44 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-06
نرخ اشتغال 67.9 2018-09
استخدام تمام وقت 2425 2018-09
هزینه زندگی خانواده 640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 450 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 122 2018-09
رشد دستمزد 3.3 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 122 2018-12
اندازه اصل تورم 1.8 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2018-09
قیمت تولید 108 2018-11
قیمت صادرات 100 2018-10
قیمت واردات 101 2018-10
CPI مسکن آب و برق 243 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2018-12
تورم مواد غذایی 0.9 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 5.1 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
عرضه پول M0 11.53 2018-11
عرضه پول M1 50.6 2018-11
عرضه پول M2 63 2018-11
عرضه پول M3 63.1 2018-11
ترازنامه بانک 80326 2018-09
ذخایر ارزی 4568 2018-12
وام به بخش خصوصی 19737 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 43397 2018-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 68 2018-11
حساب جاری -416 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2017-12
صادرات 7608 2018-11
واردات 7539 2018-11
بدهی خارجی 103 2018-09
رابطه مبادله 99.34 2018-10
گردش سرمایه -9.3 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 374 2018-09
ذخایر طلا 31.7 2018-12
تولید نفت خام 0.2 2018-08
شاخص تروریسم 0.23 2016-12
فروش اسلحه 22 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
ارزش بودجه دولت -1182 2018-12
هزینه های دولت 3.67 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 2017-12
درآمدهای دولت 15381 2018-12
بدهی های دولت 513 2018-09
هزینه های مالی 16563 2018-12
درخواست پناهندگی 5 2018-06
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1098 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.3 2018-12
تولید صنعتی 3.3 2018-11
تولید صنعتی 5.5 2018-11
استفاده از ظرفیت 87.6 2018-12
ثبت خودرو 5965 2018-12
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1.51 2018-09
شاخص رقابتی 66.84 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 50 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 42 2018-12
تولید الکتریسیته 1774 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 2018-10
استخراج معدن -15.7 2018-11
میزان سفارشات جدید 4889 2018-11
تولید فولاد 440 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.7 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 2018-11
هزینه های مصرف کننده 10.89 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 13048 2018-09
پس انداز های شخصی 1037 2018-09
نرخ وام بانکی 2.63 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 6701 2018-11
شاخص خوشبینی اقتصادی 97.6 2018-12
قیمت گازوئیل 1.44 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 67.89 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.7 2018-11
شاخص مسکن 121 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 89.5 2016-12