شاخص یاب

اسلواکی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-03
نرخ بیکاری 5.4 2018-06
نرخ تورم 2.8 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری 359 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 331 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.66 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 95.77 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20881 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.92 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 19897 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30155 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.51 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 797 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5015 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.25 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3416 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.4 % 2018-06
افراد شاغل 2543 هزار 2018-03
افراد بیکار 149727 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 92.9 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 4.4 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 17.9 % 2018-05
هزینه های کار 115 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 109 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 1138 EUR / ماه 2018-05
حداقل دستمزد 480 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 1128 EUR / ماه 2018-05
جمعیت 5.44 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-03
نرخ اشتغال 67.1 % 2018-03
استخدام تمام وقت 2372 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 630 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 445 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 142 هزار 2018-03
رشد دستمزد 4.1 % 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1390 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 610 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 122 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 3.2 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-05
قیمت صادرات 99.7 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 239 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 4.5 % 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
عرضه پول M0 11.24 EUR - میلیارد 2018-05
عرضه پول M1 48.1 EUR - میلیارد 2018-05
عرضه پول M2 61.5 EUR - میلیارد 2018-05
عرضه پول M3 61.7 EUR - میلیارد 2018-05
ترازنامه بانک 79127 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 3870 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 18749 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 37798 EUR - میلیون 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 359 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 6795 EUR - میلیون 2018-05
واردات 6436 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری 34.9 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 % 2017-12
بدهی خارجی 96.12 EUR - میلیارد 2018-03
رابطه مبادله 99.63 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 260 EUR - میلیون 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 477 EUR - میلیون 2018-04
ذخایر طلا 31.7 تن 2018-06
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 0.23 2016-12
فروش اسلحه 22 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -574 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 3.38 EUR - میلیارد 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 % 2017-12
درآمدهای دولت 6582 EUR - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 485 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 7156 EUR - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 10 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1098 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.3 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 2.5 % 2018-05
تولید صنعتی 3.8 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 86.3 % 2018-06
ثبت خودرو 9674 2018-05
سرعت اینترنت 13037 KBps 2017-03
آدرس های IP 898295 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.11 EUR - میلیارد 2018-03
شاخص رقابتی 4.33 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 59 2018-12
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 39 2017-12
تولید الکتریسیته 2141 گیگاوات ساعت 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-04
استخراج معدن -7.9 % 2018-05
میزان سفارشات جدید 4613 EUR - میلیون 2018-05
تولید فولاد 439 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.6 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 10.4 EUR - میلیارد 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 11725 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 314 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 2.84 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 6557 EUR - میلیون 2018-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 103 نقاط شاخص 2018-06
قیمت گازوئیل 1.66 USD / لیتر 2018-05
بدهی خانوار به درآمد 63.11 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.6 % 2018-05
شاخص مسکن 120 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 89.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 15.61 mm 2015-12
درجه حرارت 1.43 celsius 2015-12