شاخص یاب

اسلواکی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 332.89 328 323 318 314 305
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.97 0.94 0.97 1.01 1.06 1.15