اسلواکی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5
نرخ بیکاری 5.70 5.8 5.7 5.5 5.4 5.1
نرخ تورم 2.10 2 1.9 1.9 1.9 2.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -44.00 401 -217 157 243 259
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90 50.5 50.5 50.5 50.5 48.2
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 340.45
329 317 306 296 223
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.81
0.99 1.13 1.28 1.45 2.39
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.8 0.8 0.7 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50
3 2.9 2.8 2.7 2.6
تولید ناخالص داخلی 89.55
95 95 95 95 99
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20694.99
20583 20512 20467 20439 20389
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5.21
4.89 4.7 4.58 4.51 4.39
تولید ناخالص داخلی سرانه 19237.95
20130 20130 20130 20130 21040
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29156.09
29454 29454 29454 29454 28730
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.53
0.77 0.67 0.71 0.69 0.7
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1939.00
1704 1567 1485 1438 1370
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4808.00
4968 4928 4938 4936 4936
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.61
2.51 2.46 2.42 2.4 2.36
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3159.00
3740 3405 3598 3487 3527
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.70
5.8 5.7 5.5 5.4 5.1
افراد شاغل 2540.20
2534 2532 2530 2530 2529
افراد بیکار 163075.00
167939 172431 176420 180672 222954
نرخ مشارکت نیروی کار 92.30
91.98 91.89 91.87 91.86 91.86
نرخ بیکاری بلند مدت 4.90
5.1 5.27 5.5 5.76 8.18
نرخ بیکاری جوانان 17.10
17.01 17.31 17.82 18.43 24.22
هزینه های کار 116.50
101 112 104 110 108
بهره وری 120.50
117 116 116 116 116
دستمزد 1052.00
1070 1110 1060 1140 1220
دستمزد در تولید 1039.00
1042 1070 1045 1100 1170
حداقل دستمزد 480.00
480 480 480 480 560
جمعیت 5.44
5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
سن بازنشستگی زنان 62.42
62.42 62.42 62.42 62.42 63
سن بازنشستگی مردان 62.42
62.42 62.42 62.42 62.42 63
هزینه زندگی خانواده 630.00
650 650 650 650 685
هزینه زندگی انفرادی 445.00
431 431 431 431 434
قسمت مدت زمان اشتغال 148.90
147 147 147 146 142
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1390.00
1440 1440 1440 1440 1500
رشد دستمزد 3.30
3.48 3.37 3.43 3.8 3.3
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 610.00
660 660 660 660 680
تغییر اشتغال 0.50
0.62 0.54 0.59 0.56 0.57
نرخ اشتغال 66.40
66.28 66.19 66.07 65.92 64.29
استخدام تمام وقت 2362.20
2354 2350 2345 2340 2288
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.10
2 1.9 1.9 1.9 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.26 0.16 0.14 0.3 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.75
103 104 103 103 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 167.70
168 169 169 168 166
قیمت مصرف کننده اصلی 121.10
122 122 122 122 120
اندازه اصل تورم 2.30
2.16 1.56 1.81 1 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.60
104 104 104 104 104
قیمت تولید 104.30
111 111 103 117 129
قیمت صادرات 100.20
103 104 105 106 108
قیمت واردات 100.80
104 105 106 107 108
تغییر قیمت تولید کننده 2.60
3.2 3.8 4.2 3.7 2.6
CPI مسکن آب و برق 237.80
238 238 236 235 236
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.50
128 126 125 125 125
تورم مواد غذایی 4.60
5.5 5.2 5 4.8 4.8
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M0 10.98
10.94 10.88 10.88 10.9 10.9
عرضه پول M1 46.90
46.68 45.79 45.07 44.74 44.96
عرضه پول M2 60.00
60.6 60.72 60.36 59.66 58.88
عرضه پول M3 60.40
61 61.08 60.65 59.89 59.13
ترازنامه بانک 77437.00
77119 76069 75255 75132 76081
ذخایر ارزی 3501.00
3325 3013 2707 2754 2884
وام به بخش خصوصی 18473.00
18180 18047 17984 18025 18081
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 132.33
127 127 127 127 120
ترازنامه بانک مرکزی 37592.00
31165 26015 27925 29120 28494
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -44.00
401 -217 157 243 259
صادرات 6010.00
5939 6254 6111 6416 6283
واردات 6054.00
5538 6471 5954 6430 6025
حساب جاری -402.20
-274 -215 -186 -233 -202
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70
0.7 0.7 0.7 0.7 0.9
بدهی خارجی 81.63
82.44 82.25 82.06 81.69 76.97
رابطه مبادله 99.47
99.9 100 100 100 100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 633.40
246 626 435 440 476
گردش سرمایه -171.80
-299 -282 -281 -283 -282
ذخایر طلا 31.69
31.76 31.84 31.92 32 32.55
شاخص تروریسم 0.23
0.36 0.36 0.36 0.36 0.71
فروش اسلحه 22.00
22 22 22 22 22
تولید نفت خام 0.20
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90
50.5 50.5 50.5 50.5 48.2
بودجه دولت -1.70
-0.8 -0.8 -0.8 -0.8 0.5
ارزش بودجه دولت -488.60
-1401 -1233 -1064 -970 -786
هزینه های دولت 4.37
3.52 3.68 3.65 3.65 3.65
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.60
40.9 40.9 40.9 40.9 43.99
درآمدهای دولت 864.40
2073 9645 6533 5871 6766
بدهی های دولت 135.00
79.09 125 87.49 118 105
هزینه های مالی 2303.20
3765 10057 7547 6744 7579
مخارج نظامی 1036.40
1109 1109 1109 1109 1121
درخواست پناهندگی 15.00
10.3 11.84 11.69 11.49 11.61
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 8.30
4.58 3.66 2.86 2.1 0.5
تولید صنعتی 2.20
3.64 4.6 3.22 1.5 1.6
تولید صنعتی 5.80
2.87 2.45 4.22 2.91 2.94
استفاده از ظرفیت 83.70
81.23 81.77 80.71 79.36 74.02
ثبت خودرو 7743.00
8166 8155 8182 8184 8185
سرعت اینترنت 13037.49
12197 12130 12105 11904 10989
آدرس های IP 898295.00
895511 894095 892321 889704 871786
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30
-0.29 -0.57 0.44 0.76 0.18
استخراج معدن -23.20
-15.69 -7.37 -11.32 -9.88 -10.16
میزان سفارشات جدید 3767.30
4041 3745 4385 4058 3834
تولید فولاد 427.00
414 417 418 416 417
تغییرات موجودی انبار -0.79
1.15 -0.11 0.71 0.17 0.38
شاخص رقابتی 4.33
4.39 4.39 4.39 4.39 4.47
رتبه رقابتی 59.00
58 58 58 58 57
آسانی کسب و کار 39.00
48 48 48 48 45
تولید الکتریسیته 2408.00
2143 2178 2228 2167 2193
شاخص فساد مالی 50.00
50 50 50 50 50
رتبه فساد مالی 54.00
54 54 54 54 54
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.10
-5.01 -7.71 -10.08 -11.9 -10.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.50
0.45 0.09 0.48 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.40
5.79 6.01 5.89 1.5 0.8
هزینه های مصرف کننده 10.61
10.47 10.42 10.39 10.38 10.37
درآمد قابل تصرف شخص 13781.00
13008 12662 12507 12437 12381
پس انداز های شخصی 2260.00
1530 1284 1202 1174 1160
تسهیلات اعتباری خریدار 6191.00
6263 6322 6308 6282 5913
نرخ وام بانکی 2.64
2.63 2.8 2.92 2.92 2.83
شاخص خوشبینی اقتصادی 101.80
102 103 103 103 103
قیمت گازوئیل 1.43
1.41 1.36 1.34 1.33 1.34
بدهی خانوار به درآمد 63.11
72.57 72.57 72.57 72.57 76.23
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 20.70
1.03 0.58 3.42 1.9 2.2
شاخص مسکن 115.62
116 114 111 107 95.74
نرخ مالکیت مسکن 89.50
88.82 88.82 88.82 88.82 88.06
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 27
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 48.60
48.6 48.6 48.6 48.6 49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.20
35.34 35.34 35.34 35.34 35.64
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.40
13.34 13.34 13.34 13.34 13.25
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 1.43
-1.27 12.25 16.28 3 7.73
بارش 15.61
42.38 76.52 80.84 56.99 65.61