شاخص یاب

سنگاپور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-06
نرخ بیکاری 2.1 2018-06
نرخ تورم 0.6 2018-07
نرخ بهره 1.06 2018-08
موازنه تجاری 6755 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.36 2018-09
بازار سهام 3215 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.53 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 324 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 108395 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 431376 SGD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28188 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55236 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4313 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21357 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19684 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8152 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1360 SGD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 % 2018-06
افراد شاغل 3670 هزار 2017-12
افراد بیکار 107 هزار 2017-12
میانگین ساعات کار در هفته 45 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 % 2017-12
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 108 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 58300 2018-06
دستمزد 5119 SGD / ماه 2018-06
جمعیت 5.61 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 7 هزاران نفر 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.9 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 87.1 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 90.4 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 88.8 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.5 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 88.4 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.8 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 13.7 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.06 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 1.64 % 2018-09
عرضه پول M0 44322 SGD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 185575 SGD - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 591498 SGD - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 604082 SGD - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 1263636 SGD - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 396597 SGD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 667528 SGD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 0.14 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 406045 SGD - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6755 میلیون - SGD 2018-08
صادرات 49568 میلیون - SGD 2018-08
واردات 42813 میلیون - SGD 2018-08
حساب جاری 22832 SGD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.5 % 2017-12
بدهی خارجی 1967083 SGD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه 14096 SGD - میلیون 2018-06
ورود توریست 1730428 2018-07
ذخایر طلا 127 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20265 SGD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 47 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 % 2017-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 2069 SGD - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 10663 SGD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 7210 SGD - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 5140 SGD - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 527981 SGD - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 10122 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 7 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 52.6 2018-08
تولید صنعتی 6 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 3040 SGD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 130 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
ثبت خودرو 8533 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 112 نقاط شاخص 2018-06
سرعت اینترنت 20346 KBps 2017-03
آدرس های IP 1595352 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
پی ام آی مرکب 51.1 2018-08
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 2 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.9 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.6 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 37427 SGD - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 588780 SGD - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 5.33 % 2018-08
قیمت گازوئیل 1.67 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.7 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 149 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 90.7 % 2017-12
فروش خانه جدید 616 واحد 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 264 mm 2015-12
درجه حرارت 27.69 celsius 2015-12