سنگاپور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-03
نرخ بیکاری 2 2018-03
نرخ تورم 0.1 2018-04
نرخ بهره 1.47 2018-04
موازنه تجاری 6006 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.34 2018-05
بازار سهام 3513 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.63 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 297 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 108120 SGD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 431376 SGD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26139 SGD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 52601 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 81443 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4507 SGD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21085 SGD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19519 SGD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8214 SGD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1345 SGD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2 % 2018-03
افراد شاغل 3670 هزار 2017-12
افراد بیکار 107 هزار 2017-12
میانگین ساعات کار در هفته 45 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 % 2017-12
هزینه های کار 117 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 117 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 46600 2017-12
دستمزد 5596 SGD / ماه 2017-12
جمعیت 5.61 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.2 هزاران نفر 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.1 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.3 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.3 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 80.5 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 86 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 83.5 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 89.29 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.4 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.47 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 1.51 % 2018-05
عرضه پول M0 43698 SGD - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 188156 SGD - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 588586 SGD - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 601148 SGD - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 1258234 SGD - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 380973 SGD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 661601 SGD - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 0.14 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 393222 SGD - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6006 میلیون - SGD 2018-04
صادرات 45034 میلیون - SGD 2018-04
واردات 39028 میلیون - SGD 2018-04
حساب جاری 20538 SGD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.5 % 2017-12
بدهی خارجی 0 SGD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 10835 SGD - میلیون 2017-12
ورود توریست 1489652 2018-02
ذخایر طلا 127 تن 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23354 SGD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 47 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 % 2017-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -4754 SGD - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 11135 SGD - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 7171 SGD - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 11925 SGD - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 502022 SGD - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 10122 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 13 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 52.9 2018-04
تولید صنعتی 9.1 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 2192 SGD - میلیون 2018-03
ورشکستگی 170 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
ثبت خودرو 8922 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 113 نقاط شاخص 2017-12
سرعت اینترنت 20346 KBps 2017-03
آدرس های IP 1595352 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
پی ام آی مرکب 55.6 2018-04
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 2 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.5 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 36218 SGD - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 583489 SGD - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 5.33 % 2018-04
قیمت گازوئیل 1.65 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.1 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 144 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 90.7 % 2017-12
فروش خانه جدید 729 واحد 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 264 mm 2015-12
درجه حرارت 27.69 celsius 2015-12