شاخص یاب

سنگاپور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 2 2018-03
نرخ تورم 0.4 2018-05
نرخ بهره 1.34 2018-06
موازنه تجاری 5349 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.36 2018-07
بازار سهام 3242 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.42 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 324 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 108120 SGD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 431376 SGD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26139 SGD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 55236 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4507 SGD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21085 SGD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19519 SGD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8214 SGD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1345 SGD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2 % 2018-03
افراد شاغل 3670 هزار 2017-12
افراد بیکار 107 هزار 2017-12
میانگین ساعات کار در هفته 45 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 % 2017-12
هزینه های کار 122 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 122 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 52100 2018-03
دستمزد 5808 SGD / ماه 2018-03
جمعیت 5.61 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.2 هزاران نفر 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 % 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.9 نقاط شاخص 2018-05
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 1.5 % 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 85 نقاط شاخص 2018-05
قیمت صادرات 89.3 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 87.8 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 1.3 % 2018-05
CPI مسکن آب و برق 89.1 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.6 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 8.2 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.34 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 1.63 % 2018-07
عرضه پول M0 43963 SGD - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 187879 SGD - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 589906 SGD - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 602567 SGD - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 1283180 SGD - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 392758 SGD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 667892 SGD - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 0.14 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 405057 SGD - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5349 میلیون - SGD 2018-06
صادرات 47293 میلیون - SGD 2018-06
واردات 41945 میلیون - SGD 2018-06
حساب جاری 20538 SGD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.5 % 2017-12
بدهی خارجی 0 SGD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه 14194 SGD - میلیون 2018-03
ورود توریست 1542180 2018-04
ذخایر طلا 127 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20265 SGD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 47 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 % 2017-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 5037 SGD - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 11135 SGD - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 10109 SGD - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 5072 SGD - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 517092 SGD - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 10122 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 13 نقاط شاخص 2018-03
شاخص PMI تولید 52.5 2018-06
تولید صنعتی 11.1 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 2192 SGD - میلیون 2018-03
ورشکستگی 148 بانک اطلاعات شرکتها 2018-05
ثبت خودرو 12684 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 113 نقاط شاخص 2018-03
سرعت اینترنت 20346 KBps 2017-03
آدرس های IP 1595352 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
پی ام آی مرکب 56 2018-06
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 2 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 36218 SGD - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 584937 SGD - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 5.33 % 2018-06
قیمت گازوئیل 1.65 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.7 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 149 نقاط شاخص 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 90.7 % 2017-12
فروش خانه جدید 729 واحد 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 264 mm 2015-12
درجه حرارت 27.69 celsius 2015-12