سنگاپور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.3 2017-09
نرخ بیکاری 2.1 2017-09
نرخ تورم 0.4 2017-09
نرخ بهره 1.1 2017-10
موازنه تجاری 2948 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.36 2017-11
بازار سهام 3382 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.13 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.3 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 297 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 102756 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 410272 SGD - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23947 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 52601 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 81443 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4564 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19274 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18737 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8045 SGD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1351 SGD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 % 2017-09
افراد شاغل 3673 هزار 2016-12
افراد بیکار 103 هزار 2016-12
میانگین ساعات کار در هفته 45.5 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68 % 2016-12
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 109 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 50000 2017-06
دستمزد 4939 SGD / ماه 2017-06
جمعیت 5.6 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
تغییر اشتغال -0.7 هزاران نفر 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.56 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.5 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 78.7 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 86 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 82 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 1.2 % 2017-09
CPI مسکن آب و برق 90.2 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.1 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 5.36 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.1 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 0.88 % 2017-11
عرضه پول M0 41153 SGD - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 182005 SGD - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 577880 SGD - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 589898 SGD - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 1196775 SGD - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 376065 SGD - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 640682 SGD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 0.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 385575 SGD - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2948 میلیون - SGD 2017-10
صادرات 42072 میلیون - SGD 2017-10
واردات 39124 میلیون - SGD 2017-10
حساب جاری 21050 SGD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19 % 2016-12
بدهی خارجی 0 SGD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 104 نقاط شاخص 2017-09
گردش سرمایه 16744 SGD - میلیون 2017-06
ورود توریست 1559276 2017-08
ذخایر طلا 127 تن 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18807 SGD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2015-12
فروش اسلحه 46 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 % 2016-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1626 SGD - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 10778 SGD - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 6177 SGD - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 4551 SGD - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 483356 SGD - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 9986 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 5 2017-09
شاخص PMI تولید 52.6 2017-10
تولید صنعتی 14.6 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 5167 SGD - میلیون 2017-06
ورشکستگی 138 بانک اطلاعات شرکتها 2017-09
ثبت خودرو 8780 ماشین 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 108 نقاط شاخص 2017-06
سرعت اینترنت 20346 KBps 2017-03
آدرس های IP 1595352 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
پی ام آی مرکب 54.2 2017-10
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 7 2016-12
آسانی کسب و کار 2 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.2 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.5 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 34468 SGD - میلیون 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 564865 SGD - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 5.28 % 2017-10
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.5 % of GDP 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 138 نقاط شاخص 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 90.9 % 2016-12
فروش خانه جدید 1108 واحد 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 37 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 263 mm 2015-12
درجه حرارت 27 celsius 2015-12