سنگاپور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.8 2017-12
نرخ بیکاری 2.2 2017-09
نرخ تورم 0.6 2017-11
نرخ بهره 1.26 2017-11
موازنه تجاری 5030 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.32 2018-01
بازار سهام 3550 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.15 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 297 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 104973 SGD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 410272 SGD - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23086 SGD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 52601 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 81443 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4339 SGD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20815 SGD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18936 SGD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8133 SGD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1362 SGD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 % 2017-09
افراد شاغل 3673 هزار 2016-12
افراد بیکار 103 هزار 2016-12
میانگین ساعات کار در هفته 45.5 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68 % 2016-12
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 109 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 53100 2017-09
دستمزد 4795 SGD / ماه 2017-09
جمعیت 5.6 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62 2017-12
سن بازنشستگی مردان 62 2017-12
تغییر اشتغال -0.7 هزاران نفر 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.8 نقاط شاخص 2017-11
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-11
اندازه اصل تورم 1.5 % 2017-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 81 نقاط شاخص 2017-11
قیمت صادرات 86.6 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 84.2 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 1.5 % 2017-11
CPI مسکن آب و برق 89.62 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 5.33 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.26 % 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 0.88 % 2018-01
عرضه پول M0 41783 SGD - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 185106 SGD - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 577680 SGD - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 589659 SGD - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 1231571 SGD - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 373994 SGD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 653710 SGD - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 0.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 385575 SGD - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5030 میلیون - SGD 2017-12
صادرات 44242 میلیون - SGD 2017-12
واردات 39212 میلیون - SGD 2017-12
حساب جاری 21689 SGD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19 % 2016-12
بدهی خارجی 0 SGD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2017-11
گردش سرمایه 10325 SGD - میلیون 2017-09
ورود توریست 1398694 2017-10
ذخایر طلا 127 تن 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18807 SGD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 46 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 % 2016-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 900 SGD - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 10503 SGD - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 6638 SGD - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 5738 SGD - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 496028 SGD - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 9986 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 5 نقاط شاخص 2017-09
شاخص PMI تولید 52.8 2017-12
تولید صنعتی 5.3 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.3 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار 5586 SGD - میلیون 2017-09
ورشکستگی 148 بانک اطلاعات شرکتها 2017-11
ثبت خودرو 14327 ماشین 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 110 نقاط شاخص 2017-09
سرعت اینترنت 20346 KBps 2017-03
آدرس های IP 1595352 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 3 2018-12
پی ام آی مرکب 52.1 2017-12
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 7 2016-12
آسانی کسب و کار 2 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.1 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 35321 SGD - میلیون 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 575354 SGD - میلیون 2017-11
نرخ وام بانکی 5.28 % 2017-12
قیمت گازوئیل 1.62 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.7 % of GDP 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 139 نقاط شاخص 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 90.9 % 2016-12
فروش خانه جدید 431 واحد 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 264 mm 2015-12
درجه حرارت 27.69 celsius 2015-12