شاخص یاب

سنگاپور

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.7 2018-09
نرخ بیکاری 2.1 2018-09
نرخ تورم 0.7 2018-09
نرخ بهره 1.45 2018-10
موازنه تجاری 3685 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.38 2018-11
بازار سهام 3055 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.45 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.7 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 324 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 108395 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 431376 SGD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28188 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55236 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 85535 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4313 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21357 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19684 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8152 SGD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1360 SGD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 % 2018-09
افراد شاغل 3670 هزار 2017-12
افراد بیکار 107 هزار 2017-12
میانگین ساعات کار در هفته 45 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 % 2017-12
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 108 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 58300 2018-06
دستمزد 5119 SGD / ماه 2018-06
جمعیت 5.61 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 17.7 هزاران نفر 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 1.8 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 88.1 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 91.2 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 89.5 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 1.6 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 89.8 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 12.1 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.45 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 1.76 % 2018-11
عرضه پول M0 44531 SGD - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 184258 SGD - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 597704 SGD - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 610309 SGD - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 1247935 SGD - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 401964 SGD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 669514 SGD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.14 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 409160 SGD - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3685 میلیون - SGD 2018-09
صادرات 47408 میلیون - SGD 2018-09
واردات 43723 میلیون - SGD 2018-09
حساب جاری 22832 SGD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.5 % 2017-12
بدهی خارجی 2029399 SGD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه 14096 SGD - میلیون 2018-06
ورود توریست 1681306 2018-08
ذخایر طلا 127 تن 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25532 SGD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 47 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 % 2017-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 2069 SGD - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 10663 SGD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 7210 SGD - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 5140 SGD - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 527981 SGD - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 10122 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 51.9 2018-10
تولید صنعتی -0.2 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.9 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 3040 SGD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 156 بانک اطلاعات شرکتها 2018-09
ثبت خودرو 8843 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 112 نقاط شاخص 2018-06
سرعت اینترنت 20346 KBps 2017-03
آدرس های IP 1595352 IP 2017-03
شاخص رقابتی 83.48 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
پی ام آی مرکب 52.6 2018-10
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 2 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 37427 SGD - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 595389 SGD - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 5.33 % 2018-10
قیمت گازوئیل 1.68 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.4 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 150 نقاط شاخص 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 90.7 % 2017-12
فروش خانه جدید 616 واحد 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 264 mm 2015-12
درجه حرارت 27.69 celsius 2015-12