سنگاپور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.5 2 2.4 1.1 3.7
نرخ بیکاری 2.00 2.1 2.1 2.2 2.2 2.5
نرخ تورم 0.10 0.6 0.7 1 0.1 2.2
نرخ بهره 1.47 1.5 1.3 1.4 1.5 1.5
موازنه تجاری 6005.60 6800 8163 6650 6076 7326
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.60 104 104 104 106 108
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.34
1.33 1.34 1.35 1.37 1.42
بازار سهام 3528.92
3259 3179 3102 3027 2743
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.63
2.46 2.6 2.74 2.9 3.61
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70
1.5 2 2.4 1.1 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40
3.7 2.2 2.5 2.4 1.8
تولید ناخالص داخلی 296.98
314 314 314 322 329
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 108120.00
106200 108265 110349 110715 114470
تولید ناخالص ملی 431376.50
413344 410301 442161 441730 458672
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26138.90
27833 26423 28949 26766 30030
تولید ناخالص داخلی سرانه 52600.60
54247 54247 54247 55848 56242
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 81443.40
82077 83460 82077 84207 85504
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4507.10
4480 4387 4600 4615 4772
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21085.30
19681 21044 20561 21591 21328
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19518.70
19185 19145 20610 19987 21379
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8214.20
8187 8222 8505 8411 8822
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1344.70
1364 1376 1393 1377 1445
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.00
2.1 2.1 2.2 2.2 2.5
افراد شاغل 3669.50
3700 3700 3700 3750 3800
افراد بیکار 106.90
109 109 109 107 113
میانگین ساعات کار در هفته 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مشارکت نیروی کار 67.70
69 67.79 69 67.56 71.5
هزینه های کار 117.10
112 111 121 112 122
بهره وری 117.10
111 111 121 112 124
پست های خالی شغلی 46600.00
50500 52698 55641 51970 58817
دستمزد 5596.00
5150 4820 5750 5850 6200
جمعیت 5.61
5.77 5.63 5.62 5.64 5.79
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00
62 62 62 62 62
تغییر اشتغال 1.20
12.4 16.95 5.1 17.14 12.2
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.10
0.6 0.7 1 0.1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.50
0.2 0.3 0.3 0.2 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.30
100 100 101 99.9 105
قیمت مصرف کننده اصلی 104.20
104 104 105 106 109
اندازه اصل تورم 1.30
1.6 1.7 1.9 2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.84
105 106 107 107 116
قیمت تولید 80.50
78.13 80.12 82.76 82.51 91.15
قیمت صادرات 86.00
85 85 85 85.8 88
قیمت واردات 83.50
90 83.63 94 83.67 107
تورم مواد غذایی 1.40
1.4 1.5 1.5 1.46 1.7
تغییر قیمت تولید کننده 0.90
1.2 1.8 2.3 2.5 5.5
CPI مسکن آب و برق 89.29
91.36 90.83 90.29 89.38 93.94
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.40
98.59 98.79 101 98.4 105
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.47
1.5 1.3 1.4 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.51
1.74 1.54 1.64 1.74 1.74
عرضه پول M0 43697.70
44819 45694 46574 47452 56933
عرضه پول M1 188155.70
189248 191622 193952 196236 218638
عرضه پول M2 588586.40
590440 595578 600659 605683 657446
عرضه پول M3 601148.50
602877 608018 613093 618105 669313
ذخایر ارزی 380973.30
370109 370517 371237 370993 370759
ترازنامه بانک 1258234.50
1234000 1241158 1260000 1240583 1410000
وام به بخش خصوصی 661600.90
636000 659266 638000 665821 654000
نرخ بهره سپرده 0.14
0.44 0.24 0.34 0.44 0.44
ترازنامه بانک مرکزی 393222.50
394234 397576 400000 398130 420000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 6005.60
6800 8163 6650 6076 7326
صادرات 45033.60
44500 44855 47692 44860 50326
واردات 39028.00
37700 36692 41042 38784 43000
حساب جاری 20538.10
22800 20546 22000 20547 24000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 19.50
19.3 19.3 19.3 18.7 18
بدهی خارجی 0.00
0 0 0 0 0
رابطه مبادله 102.99
94.44 102 90.43 103 82.24
گردش سرمایه 10835.30
20000 10418 26000 9682 21000
ورود توریست 1489652.00
1449153 1454700 1777518 1454700 2210118
ذخایر طلا 127.40
127 127 127 127 127
شاخص تروریسم 0.00
0.3 0 0.3 0 0.2
فروش اسلحه 47.00
42 34.45 42 36.94 56
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23354.10
24392 21565 22046 21565 27753
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.60
104 104 104 106 108
بودجه دولت 0.30
-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4
ارزش بودجه دولت -4753.70
3600 1776 1900 2752 1800
هزینه های دولت 11135.30
10661 10499 10550 11403 10944
درآمدهای دولت 7171.00
8500 7151 7200 7965 9500
هزینه های مالی 11924.70
4900 5375 5300 5213 7700
مخارج نظامی 10122.00
10601 10247 10601 10480 11161
بدهی های دولت 502021.90
493849 493798 493802 493802 493802
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 13.00
4 5 3.6 5 7
شاخص PMI تولید 52.90
52.9 52.4 52.2 51.4 50.2
تولید صنعتی 5.90
11.7 13.2 15 11.97 13
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30
1.3 1.4 1.7 1.1 1.6
تغییرات موجودی انبار 2191.80
2815 1936 3570 2020 1925
ورشکستگی 170.00
160 132 200 140 180
ثبت خودرو 8922.00
12000 9200 15000 12000 15000
شاخص اقتصادی مقدم 112.60
102 113 102 113 104
سرعت اینترنت 20345.58
23691 24611 24570 25039 28793
آدرس های IP 1595352.00
1599289 1592822 1585315 1577649 1498931
شاخص رقابتی 5.71
5.71 5.71 5.73 5.71 5.78
رتبه رقابتی 3.00
2 2 2 2 1
پی ام آی مرکب 55.60
54 52.7 52 52.8 53.1
آسانی کسب و کار 2.00
2 2 2 2 2
شاخص فساد مالی 84.00
84 84 87 84 89
رتبه فساد مالی 6.00
6 6 6 6 4
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.30
-0.6 -3.36 1.5 2.27 -0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.50
1.8 1.9 3.5 -1.7 3
هزینه های مصرف کننده 36218.50
36916 37513 38535 37088 39974
اعتبار بخش خصوصی 583489.20
580953 585644 590234 594708 636959
نرخ وام بانکی 5.33
5.52 5.32 5.42 5.52 5.52
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.10
58.09 58.09 61 58.09 63
قیمت گازوئیل 1.65
1.58 1.49 1.4 1.32 0.92
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 144.10
140 149 141 150 150
فروش خانه جدید 729.00
740 647 550 597 560
نرخ مالکیت مسکن 90.70
91.2 90.75 91.2 90.6 91.7
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات بر فروش 7.00
7 7 7 7 7
نرخ تامین اجتماعی 37.00
37 37 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.00
17 17.09 17 16.82 17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 263.74
178 163 265 218 211
درجه حرارت 27.69
27.19 26.75 26.16 26.33 27.19