صربستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2017-09
نرخ بیکاری 12.9 2017-09
نرخ تورم 3 2017-12
نرخ بهره 3.5 2018-01
موازنه تجاری -549 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 96.76 2018-01
بازار سهام 772 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 37.16 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 841580 RSD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 221637 RSD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5852 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13720 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72963 RSD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41054 RSD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 173202 RSD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 103933 RSD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 137354 RSD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.9 % 2017-09
افراد شاغل 2881900 2017-09
افراد بیکار 620 هزار 2017-10
دستمزد 47575 RSD / ماه 2017-11
حداقل دستمزد 250 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 7.04 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61.6 2017-01
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 48.1 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 54.5 % 2017-06
هزینه های کار 99.18 نقاط شاخص 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 28.9 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 191 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 170 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 3.4 % 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 % 2018-01
عرضه پول M0 143950 RSD - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 10105 EUR - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 2.25 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 3.09 % 2018-01
نرخ وام 5.25 % 2017-09
وام به بخش خصوصی 1006608 SRB - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 619561 RSD - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 820782 RSD - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 2241554 RSD - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -549 USD - میلیون 2017-11
صادرات 1527 USD - میلیون 2017-11
واردات 2076 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری -104 USD - میلیون 2017-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 % 2016-12
بدهی خارجی 25425 EUR - میلیون 2017-06
گردش سرمایه -23 USD - میلیون 2017-10
ذخایر طلا 19.2 تن 2017-12
تولید نفت خام 19 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 280 EUR - میلیون 2017-08
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 152457 2017-09
فروش اسلحه 29 USD - میلیون 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.9 % 2016-12
بودجه دولت -0.2 % of GDP 2016-12
بدهی های دولت 2799809 RSD - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های دولت 174922 RSD - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 714 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.5 % 2017-11
تولید صنعتی 7 % 2017-11
سرعت اینترنت 11086 KBps 2017-03
آدرس های IP 1302521 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 78 2018-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 72 2016-12
آسانی کسب و کار 43 2017-12
تولید فولاد 138 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 % 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 908334 SRB - میلیون 2017-11
هزینه های مصرف کننده 798312 RSD - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.42 USD / لیتر 2017-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.3 % 2017-11
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 82.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.9 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 % 2016-12