صربستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-06
نرخ بیکاری 11.8 2017-06
نرخ تورم 3.2 2017-09
نرخ بهره 3.5 2017-10
موازنه تجاری -408 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 101 2017-10
بازار سهام 728 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 37.16 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 801438 RSD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 195017 RSD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5852 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13720 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 52946 RSD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35801 RSD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 170526 RSD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102374 RSD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 127359 RSD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 % 2017-06
افراد شاغل 2881000 2017-06
افراد بیکار 639 هزار 2017-07
دستمزد 47220 RSD / ماه 2017-08
حداقل دستمزد 250 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 7.04 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 61.6 2017-01
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 48.1 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 54.5 % 2017-06
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 28.9 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.2 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 191 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 169 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 2.1 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 % 2017-10
عرضه پول M0 141813 RSD - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 10636 EUR - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 2.25 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 3.07 % 2017-10
نرخ وام 5.25 % 2017-09
وام به بخش خصوصی 1006876 SRB - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 597507 RSD - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 802320 RSD - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 2191643 RSD - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -408 USD - میلیون 2017-08
صادرات 1400 USD - میلیون 2017-08
واردات 1807 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -138 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 % 2016-12
بدهی خارجی 26592 EUR - میلیون 2016-12
گردش سرمایه -33 USD - میلیون 2017-08
ذخایر طلا 18.96 تن 2017-06
تولید نفت خام 19 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 280 EUR - میلیون 2017-08
شاخص تروریسم 0.09 2015-12
ورود توریست 136605 2017-05
فروش اسلحه 29 USD - میلیون 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.9 % 2016-12
بودجه دولت -0.2 % of GDP 2016-12
بدهی های دولت 2839423 RSD - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های دولت 175504 RSD - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 714 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 7.3 % 2017-08
تولید صنعتی 4.7 % 2017-07
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 78 2018-12
شاخص فساد مالی 42 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 72 2016-12
آسانی کسب و کار 47 2016-12
تولید فولاد 155 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 % 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 897015 SRB - میلیون 2017-08
هزینه های مصرف کننده 767756 RSD - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.41 USD / لیتر 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 % 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 81.1 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 37.8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.9 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 % 2016-12