صربستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-12
نرخ بیکاری 14.7 2017-12
نرخ تورم 1.5 2018-02
نرخ بهره 3.25 2018-03
موازنه تجاری -409 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 95.64 2018-03
بازار سهام 757 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 37.16 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 868584 RSD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 231666 RSD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5852 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13720 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67738 RSD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46147 RSD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 176099 RSD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 111431 RSD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 142430 RSD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.7 % 2017-12
افراد شاغل 2763600 2017-12
افراد بیکار 626 هزار 2018-01
دستمزد 54344 RSD / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 285 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 7.04 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 46.3 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 54.2 % 2017-12
هزینه های کار 111 نقاط شاخص 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 33.3 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 192 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 172 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 1.1 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2018-03
عرضه پول M0 163944 RSD - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 9791 EUR - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 2 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 2.89 % 2018-03
نرخ وام 5 % 2018-02
وام به بخش خصوصی 1011434 SRB - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 669686 RSD - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 872081 RSD - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 2275502 RSD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -409 USD - میلیون 2018-01
صادرات 1390 USD - میلیون 2018-01
واردات 1799 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری -469 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 % 2017-12
بدهی خارجی 26033 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه -481 USD - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 19.2 تن 2017-12
تولید نفت خام 19 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 291 EUR - میلیون 2017-11
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 81442 2018-01
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 % 2017-12
بودجه دولت -0.2 % of GDP 2016-12
بدهی های دولت 2720707 RSD - میلیون 2018-01
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های دولت 202427 RSD - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 714 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 10.6 % 2018-01
تولید صنعتی 1.7 % 2017-12
سرعت اینترنت 11086 KBps 2017-03
آدرس های IP 1302521 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 78 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 43 2017-12
تولید فولاد 178 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 % 2018-01
تسهیلات اعتباری خریدار 904985 SRB - میلیون 2017-12
هزینه های مصرف کننده 825997 RSD - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.45 USD / لیتر 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.3 % 2018-01
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 82.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.9 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.08 celsius 2013-08