صربستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-12
نرخ بیکاری 14.7 2017-12
نرخ تورم 1.1 2018-04
نرخ بهره 3 2018-05
موازنه تجاری -609 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 101 2018-05
بازار سهام 744 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 37.16 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 868584 RSD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 231666 RSD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5852 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13720 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67738 RSD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46147 RSD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 176099 RSD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 111431 RSD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 142430 RSD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.7 % 2017-12
افراد شاغل 2763600 2017-12
افراد بیکار 618 هزار 2018-03
دستمزد 47819 RSD / ماه 2018-02
حداقل دستمزد 285 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 7.04 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 46.3 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 54.2 % 2017-12
هزینه های کار 110 نقاط شاخص 2018-02
نرخ بیکاری جوانان 33.3 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 194 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 209 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 172 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1.6 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-05
عرضه پول M0 152538 RSD - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 10429 EUR - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 1.75 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 2.88 % 2018-05
نرخ وام 4.25 % 2018-04
وام به بخش خصوصی 1004395 SRB - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 650553 RSD - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 861199 RSD - میلیون 2018-04
عرضه پول M3 2273032 RSD - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -609 USD - میلیون 2018-03
صادرات 1789 USD - میلیون 2018-03
واردات 2398 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -424 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 % 2017-12
بدهی خارجی 25736 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -258 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 19.4 تن 2018-03
تولید نفت خام 19 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 177 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 77627 2018-02
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
بدهی های دولت 2808170 RSD - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های دولت 202427 RSD - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 694 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.1 % 2018-03
تولید صنعتی 2.8 % 2018-03
سرعت اینترنت 11086 KBps 2017-03
آدرس های IP 1302521 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 78 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 43 2017-12
تولید فولاد 137 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 934628 SRB - میلیون 2018-04
هزینه های مصرف کننده 825997 RSD - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.49 USD / لیتر 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 16.6 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 82.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.9 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.08 celsius 2013-08