شاخص یاب

صربستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-03
نرخ بیکاری 14.8 2018-03
نرخ تورم 2.3 2018-06
نرخ بهره 3 2018-07
موازنه تجاری -449 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 101 2018-07
بازار سهام 742 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 41.43 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 792452 RSD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 200415 RSD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 5992 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14049 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 52643 RSD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31536 RSD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 168717 RSD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99631 RSD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 120264 RSD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.8 % 2018-03
افراد شاغل 2688300 2018-03
افراد بیکار 609 هزار 2018-04
دستمزد 49117 RSD / ماه 2018-04
حداقل دستمزد 285 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 7 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 46.3 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 54.2 % 2017-12
هزینه های کار 101 نقاط شاخص 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 33.3 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 209 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.5 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-07
عرضه پول M0 152154 RSD - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 11104 EUR - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 1.75 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 2.9 % 2018-07
نرخ وام 4.25 % 2018-06
وام به بخش خصوصی 1011967 SRB - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 668225 RSD - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 886474 RSD - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 2321462 RSD - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -449 USD - میلیون 2018-05
صادرات 1670 USD - میلیون 2018-05
واردات 2119 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری 55.6 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 % 2017-12
بدهی خارجی 25445 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 96 USD - میلیون 2018-05
ذخایر طلا 19.5 تن 2018-06
تولید نفت خام 18 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 255 EUR - میلیون 2018-05
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 77627 2018-02
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
بدهی های دولت 2850746 RSD - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های دولت 171918 RSD - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 694 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.5 % 2018-05
تولید صنعتی -2.1 % 2018-04
سرعت اینترنت 11086 KBps 2017-03
آدرس های IP 1302521 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 78 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 43 2017-12
تولید فولاد 183 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 951776 SRB - میلیون 2018-05
هزینه های مصرف کننده 799537 RSD - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.46 USD / لیتر 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 82.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.9 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.08 celsius 2013-08