شاخص یاب

صربستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-06
نرخ بیکاری 11.9 2018-06
نرخ تورم 2.6 2018-08
نرخ بهره 3 2018-09
موازنه تجاری -523 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 101 2018-09
بازار سهام 726 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 41.43 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 840679 RSD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 225469 RSD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5992 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14049 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 61296 RSD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43007 RSD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 173874 RSD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 106394 RSD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 132384 RSD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.9 % 2018-06
افراد شاغل 2896800 2018-06
افراد بیکار 579 هزار 2018-06
دستمزد 49226 RSD / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 283 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 7 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 48.6 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.2 % 2018-06
هزینه های کار 110 نقاط شاخص 2018-05
نرخ بیکاری جوانان 27.5 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 210 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 178 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.6 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-09
عرضه پول M0 163297 RSD - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 11326 EUR - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 1.75 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 2.92 % 2018-09
نرخ وام 4.25 % 2018-09
وام به بخش خصوصی 1021824 SRB - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 689189 RSD - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 910769 RSD - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 2385854 RSD - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -523 USD - میلیون 2018-07
صادرات 1633 USD - میلیون 2018-07
واردات 2156 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -177 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 % 2017-12
بدهی خارجی 25445 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -74 USD - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 19.5 تن 2018-06
تولید نفت خام 17 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 111 EUR - میلیون 2018-07
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 205112 2018-07
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
بدهی های دولت 2834530 RSD - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های دولت 195782 RSD - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 694 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.7 % 2018-07
تولید صنعتی 1.7 % 2018-07
سرعت اینترنت 11086 KBps 2017-03
آدرس های IP 1302521 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 78 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 43 2017-12
تولید فولاد 179 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 990004 SRB - میلیون 2018-08
هزینه های مصرف کننده 804683 RSD - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.49 USD / لیتر 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.3 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 82.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.9 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.08 celsius 2013-08