شاخص یاب

صربستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-06
نرخ بیکاری 11.9 2018-06
نرخ تورم 2.2 2018-10
نرخ بهره 3 2018-11
موازنه تجاری -468 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 104 2018-11
بازار سهام 754 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 41.43 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 840679 RSD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 225469 RSD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5992 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14049 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 61296 RSD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43007 RSD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 173874 RSD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 106394 RSD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 132384 RSD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.9 % 2018-06
افراد شاغل 2896800 2018-06
افراد بیکار 564 هزار 2018-08
دستمزد 49773 RSD / ماه 2018-08
حداقل دستمزد 283 EUR / ماه 2018-12
جمعیت 7 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 48.6 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.2 % 2018-06
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2018-07
نرخ بیکاری جوانان 27.5 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195 نقاط شاخص 2018-10
CPI مسکن آب و برق 211 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 180 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 1.7 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-11
عرضه پول M0 171075 RSD - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 11172 EUR - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 1.75 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 3.01 % 2018-11
نرخ وام 4.25 % 2018-10
وام به بخش خصوصی 1040587 SRB - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 693645 RSD - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 917207 RSD - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 2386207 RSD - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -468 USD - میلیون 2018-09
صادرات 1617 USD - میلیون 2018-09
واردات 2085 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -135 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 % 2017-12
بدهی خارجی 26108 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه -67 USD - میلیون 2018-08
ذخایر طلا 19.8 تن 2018-09
تولید نفت خام 17 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 277 EUR - میلیون 2018-08
شاخص تروریسم 0.04 2016-12
ورود توریست 227126 2018-08
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
بدهی های دولت 2835866 RSD - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های دولت 195782 RSD - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 694 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.2 % 2018-09
تولید صنعتی -1.3 % 2018-08
سرعت اینترنت 11086 KBps 2017-03
آدرس های IP 1302521 IP 2017-03
شاخص رقابتی 60.88 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 65 2018-12
شاخص فساد مالی 41 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 77 2017-12
آسانی کسب و کار 48 2018-12
تولید فولاد 123 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.9 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 998666 SRB - میلیون 2018-09
هزینه های مصرف کننده 804683 RSD - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.48 USD / لیتر 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.8 % 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 82.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.9 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 19.9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.08 celsius 2013-08