شاخص یاب

رواندا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 894.66 907 922 937 952 983