شاخص یاب

روسیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ بیکاری 4.5 2018-09
نرخ تورم 3.5 2018-10
نرخ بهره 7.5 2018-10
موازنه تجاری 18485 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 68.14 2018-11
بازار سهام 2375 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.03 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1578 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21679 RUB - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4257 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11441 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24766 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 672 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1119 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2606 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1954 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1627 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1444 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 498 RUB - میلیارد 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2018-09
افراد شاغل 73.2 میلیون 2018-09
افراد بیکار 3.43 میلیون 2018-09
نرخ اشتغال 60.3 % 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 % 2018-09
بهره وری 1.5 % 2017-12
پیشنهادات شغلی 1738477 افراد 2018-09
دستمزد 42200 RUB / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 11163 RUB / ماه 2018-05
رشد دستمزد 7.2 % 2018-09
دستمزد در تولید 40226 RUB / ماه 2018-08
جمعیت 147 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 23700 RUB / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 14500 RUB / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300 RUB / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900 RUB / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.5 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 568 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 3.1 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 694 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 14.4 % 2018-09
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.5 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 8.2 % 2018-09
عرضه پول M0 9139 RUB - میلیارد 2018-09
عرضه پول M1 20576 RUB - میلیارد 2018-09
عرضه پول M2 44253 RUB - میلیارد 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 2462 RUB - میلیارد 2018-11
ذخایر ارزی 459563 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 26184172 RUB - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 5.04 % 2018-08
نسبت ذخیره نقدی 8 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 18485 USD - میلیون 2018-09
صادرات 37436 USD - میلیون 2018-08
واردات 19954 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری 26400 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-12
بدهی خارجی 467 USD - میلیارد 2018-09
گردش سرمایه 20972 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 1998 تن 2018-09
تولید نفت خام 10814 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2583 USD - میلیون 2018-06
حواله 408 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 5.33 2016-12
فروش اسلحه 6148 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 2548 RUB - میلیارد 2018-09
هزینه های دولت 3973 RUB - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 23461952 RUB - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 12097 RUB - میلیارد 2018-06
هزینه های مالی 20462612 RUB - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 55327 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -5 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 51.3 2018-10
شاخص PMI خدمات 56.9 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 2.1 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 % 2018-09
تولید صنعتی -0.1 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 64 % 2018-10
تغییرات موجودی انبار 935 RUB - میلیارد 2018-06
تولید خودرو 122 هزار واحد 2018-08
ثبت خودرو 160425 2018-10
مجموع فروش خودرو 160425 2018-10
شاخص اقتصادی مقدم 1.1 % 2018-09
سرعت اینترنت 11846 KBps 2017-03
آدرس های IP 19163474 IP 2017-03
ورشکستگی 3680 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
تولید سیمان 6.38 میلیون ها تن از تونس 2018-08
شاخص رقابتی 65.62 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 55.8 2018-10
سود شرکت سهامی 8572 RUB - میلیارد 2018-08
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 31 2018-12
استخراج معدن 6.9 % 2018-09
تولید فولاد 5910 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 11505 RUB - میلیارد 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 13791355 RUB - میلیون 2018-08
اعتبار بخش خصوصی 39975527 RUB - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 8.8 % 2018-08
درآمد قابل تصرف شخص -1.5 % 2018-09
قیمت گازوئیل 0.69 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.5 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1 % 2017-12
میزان ساخت و ساز -0.8 % 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 87.3 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 6.3 میلیون - متر مربع 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 30 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 30.73 mm 2015-12
درجه حرارت -20.43 celsius 2015-12