روسیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.57 2015-09
نرخ بیکاری 5.1 2017-07
نرخ تورم 3.9 2017-07
نرخ بهره 9 2017-07
موازنه تجاری 8690 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 59.02 2017-08
بازار سهام 1931 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.78 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.57 % 2015-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 1283 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19555 RUB - میلیارد 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2996 RUB - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11099 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24026 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 617 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1284 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1998 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1263 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 874 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1127 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 507 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص ملی 65166840 RUB - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 % 2017-07
افراد شاغل 72.1 میلیون 2017-06
افراد بیکار 3.91 میلیون 2017-07
نرخ اشتغال 65.5 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.9 % 2017-06
بهره وری -2.2 % 2015-12
پیشنهادات شغلی 1619980 افراد 2017-06
دستمزد 41640 RUB / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 7500 RUB / ماه 2017-01
رشد دستمزد 4.6 % 2017-08
دستمزد در تولید 38565 RUB / ماه 2017-05
جمعیت 146 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 55 2016-12
سن بازنشستگی مردان 60 2016-12
هزینه زندگی خانواده 33965 RUB / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 35519 RUB / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 38600 RUB / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 13100 RUB / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.9 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 551 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 3.3 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 616 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.8 % 2017-07
تورم مواد غذایی 3.8 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 8.75 % 2017-06
عرضه پول M0 7947 RUB - میلیارد 2017-06
عرضه پول M1 18040 RUB - میلیارد 2017-06
عرضه پول M2 39625 RUB - میلیارد 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 2026 RUB - میلیارد 2017-08
ذخایر ارزی 418900 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 22378615 RUB - میلیون 2017-04
نرخ بهره سپرده 9.19 % 2015-12
نسبت ذخیره نقدی 7 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 8690 USD - میلیون 2017-06
صادرات 29518 USD - میلیون 2017-06
واردات 20828 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -300 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2016-12
بدهی خارجی 530 USD - میلیارد 2017-06
گردش سرمایه 22109 USD - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 1680 تن 2017-03
تولید نفت خام 10603 BBL/D/1K 2017-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21202 USD - میلیون 2016-12
حواله 5410 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 5.43 2015-12
فروش اسلحه 6432 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17 % 2016-12
بودجه دولت -3.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -424 RUB - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 3876 RUB - میلیارد 2017-03
درآمدهای دولت 12008689 RUB - میلیون 2017-05
بدهی های دولت 11158 RUB - میلیارد 2017-03
هزینه های مالی 11844856 RUB - میلیون 2017-05
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 70345 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2017-07
شاخص PMI تولید 52.7 2017-07
شاخص PMI خدمات 52.6 نقاط شاخص 2017-07
تولید صنعتی 1.1 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.5 % 2017-07
تولید صنعتی -0.8 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 64 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 11.4 RUB - میلیارد 2017-03
تولید خودرو 120 هزار واحد 2017-06
ثبت خودرو 129685 2017-07
مجموع فروش خودرو 129685 2017-07
شاخص اقتصادی مقدم 2.9 % 2017-06
ورشکستگی 3080 2017-03
تولید سیمان 5.86 Millions of Tonnes 2017-06
شاخص رقابتی 4.51 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 43 2017-12
پی ام آی مرکب 53.4 2017-07
سود شرکت سهامی 4025 RUB - میلیارد 2017-05
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 40 2016-12
استخراج معدن 4 % 2017-07
تمایلات کسب و کار MNI 61.5 2016-08
تولید فولاد 5341 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.8 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 10759 RUB - میلیارد 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 10929131 RUB - میلیون 2017-05
اعتبار بخش خصوصی 33425875 RUB - میلیون 2017-05
نرخ وام بانکی 10.93 % 2017-05
درآمد قابل تصرف شخص -0.4 % 2017-05
قیمت گازوئیل 0.7 USD / لیتر 2017-07
تمایلات مصرف کننده MNI 68.3 2016-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن -0.4 % 2016-12
میزان ساخت و ساز 3.8 % 2017-05
نرخ مالکیت مسکن 87.1 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 6.4 Million Sq Meter 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 30 % 2015-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2015-12