شاخص یاب

روسیه

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 66.12 2019-01
بازار سهام 2491 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.29 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-09
نرخ بیکاری 4.8 2018-11
نرخ تورم 4.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2018-12
نرخ بهره 7.75 2018-12
موازنه تجاری 18984 2018-11
حساب جاری 38800 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -8 2018-12
شاخص PMI تولید 51.7 2018-12
شاخص PMI خدمات 54.4 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -17 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2018-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1578 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23114 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4582 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 11441 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24766 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1454 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1383 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2702 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1893 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1594 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1489 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 461 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2018-11
افراد شاغل 72.6 2018-11
افراد بیکار 3.7 2018-11
نرخ اشتغال 59.9 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2018-11
بهره وری 1.5 2017-12
پیشنهادات شغلی 1738477 2018-09
دستمزد 42750 2018-11
حداقل دستمزد 11163 2018-05
رشد دستمزد 4.6 2018-11
دستمزد در تولید 40226 2018-08
جمعیت 147 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 23700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 14500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.3 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 575 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2018-12
اندازه اصل تورم 3.7 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2018-09
قیمت تولید 722 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 16.8 2018-11
تورم مواد غذایی 3.9 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.75 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 8.28 2018-11
عرضه پول M0 8981 2018-11
عرضه پول M1 20573 2018-11
عرضه پول M2 44892 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 2549 2019-01
ذخایر ارزی 468495 2018-12
وام به بخش خصوصی 27199743 2018-11
نرخ بهره سپرده 5.98 2018-11
نسبت ذخیره نقدی 8 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 18984 2018-11
حساب جاری 38800 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
صادرات 40460 2018-11
واردات 21476 2018-11
بدهی خارجی 467 2018-09
گردش سرمایه 29325 2018-09
ذخایر طلا 2066 2018-12
تولید نفت خام 10964 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4245 2018-09
حواله 309 2018-09
شاخص تروریسم 5.33 2016-12
فروش اسلحه 6148 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 3394 2018-11
هزینه های دولت 3930 2018-09
درآمدهای دولت 33081510 2018-11
بدهی های دولت 12132 2018-09
هزینه های مالی 28456044 2018-11
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 55327 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -8 2018-12
شاخص PMI تولید 51.7 2018-12
شاخص PMI خدمات 54.4 2018-12
تولید صنعتی 2 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7 2018-12
تولید صنعتی 0 2018-12
استفاده از ظرفیت 65 2018-11
تغییرات موجودی انبار 1787 2018-09
تولید خودرو 122 2018-08
ثبت خودرو 175240 2018-12
مجموع فروش خودرو 175240 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.8 2018-11
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 3431 2018-06
تولید سیمان 6.38 2018-08
شاخص رقابتی 65.62 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 53.9 2018-12
سود شرکت سهامی 11552 2018-10
شاخص فساد مالی 29 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 31 2018-12
استخراج معدن 6.3 2018-12
تولید فولاد 5680 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -17 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2018-11
هزینه های مصرف کننده 12243 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 14639324 2018-11
اعتبار بخش خصوصی 41839067 2018-11
نرخ وام بانکی 9.06 2018-11
درآمد قابل تصرف شخص 1.4 2018-10
قیمت گازوئیل 0.68 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.5 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1 2017-12
میزان ساخت و ساز 0.1 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 87.3 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 6.8 2018-11