روسیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-09
نرخ بیکاری 5 2018-02
نرخ تورم 2.2 2018-02
نرخ بهره 7.5 2018-02
موازنه تجاری 16991 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 57.26 2018-03
بازار سهام 2286 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.01 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1283 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22900 RUB - میلیارد 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4538 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 11099 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24026 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1625 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1298 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2727 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1949 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1527 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1372 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 472 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص ملی 65166840 RUB - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 % 2018-02
افراد شاغل 71.9 میلیون 2018-01
افراد بیکار 3.81 میلیون 2018-02
نرخ اشتغال 59.3 % 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 62.6 % 2018-01
بهره وری -0.2 % 2016-12
پیشنهادات شغلی 1392177 افراد 2018-01
دستمزد 38400 RUB / ماه 2018-01
حداقل دستمزد 11163 RUB / ماه 2018-05
رشد دستمزد 9.7 % 2018-02
دستمزد در تولید 38400 RUB / ماه 2018-01
جمعیت 147 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 28300 RUB / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 20400 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300 RUB / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 554 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 663 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 5.7 % 2018-02
تورم مواد غذایی 0.3 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.5 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 7.2 % 2018-01
عرضه پول M0 8164 RUB - میلیارد 2018-01
عرضه پول M1 18864 RUB - میلیارد 2018-01
عرضه پول M2 41598 RUB - میلیارد 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 2004 RUB - میلیارد 2018-03
ذخایر ارزی 453644 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 24033477 RUB - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 7.01 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 7 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 16991 USD - میلیون 2018-01
صادرات 33398 USD - میلیون 2018-01
واردات 16407 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری 17800 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2016-12
بدهی خارجی 529 USD - میلیارد 2017-12
گردش سرمایه -3793 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 1829 تن 2017-12
تولید نفت خام 10549 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7333 USD - میلیون 2017-09
حواله 359 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 5.33 2016-12
فروش اسلحه 6148 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 226 RUB - میلیارد 2018-02
هزینه های دولت 3908 RUB - میلیارد 2017-09
درآمدهای دولت 2136083 RUB - میلیون 2018-01
بدهی های دولت 11854 RUB - میلیارد 2017-09
هزینه های مالی 1719598 RUB - میلیون 2018-01
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 70345 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -3 نقاط شاخص 2018-02
شاخص PMI تولید 50.2 2018-02
شاخص PMI خدمات 56.5 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 1.5 % 2018-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2 % 2018-02
تولید صنعتی 1.9 % 2018-02
استفاده از ظرفیت 62 % 2018-01
تغییرات موجودی انبار 2239 RUB - میلیارد 2017-09
تولید خودرو 113 هزار واحد 2018-01
ثبت خودرو 133177 2018-02
مجموع فروش خودرو 133177 2018-02
شاخص اقتصادی مقدم 1.5 % 2018-02
سرعت اینترنت 11846 KBps 2017-03
آدرس های IP 19163474 IP 2017-03
ورشکستگی 3227 بانک اطلاعات شرکتها 2017-09
تولید سیمان 2.13 میلیون ها تن از تونس 2018-01
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
پی ام آی مرکب 55.2 2018-02
سود شرکت سهامی 10320 RUB - میلیارد 2017-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 35 2017-12
استخراج معدن 0.3 % 2018-02
تولید فولاد 5700 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.6 % 2018-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 % 2018-02
هزینه های مصرف کننده 11787 RUB - میلیارد 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 11887962 RUB - میلیون 2017-11
اعتبار بخش خصوصی 35921439 RUB - میلیون 2017-11
نرخ وام بانکی 9.3 % 2018-01
درآمد قابل تصرف شخص 4.4 % 2018-02
قیمت گازوئیل 0.72 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16 در صد 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن -0.4 % 2016-12
میزان ساخت و ساز 1.3 % 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 87.1 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 5 میلیون - متر مربع 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 47.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 47.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 30.73 mm 2015-12
درجه حرارت -20.43 celsius 2015-12