روسیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.57 2015-09
نرخ بیکاری 4.9 2017-08
نرخ تورم 3.3 2017-08
نرخ بهره 8.5 2017-09
موازنه تجاری 3970 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 57.87 2017-09
بازار سهام 2073 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.57 % 2015-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 1283 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20953 RUB - میلیارد 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2996 RUB - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11099 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24026 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 617 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1284 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1998 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1263 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 874 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1127 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 507 RUB - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص ملی 65166840 RUB - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 % 2017-08
افراد شاغل 72.4 میلیون 2017-07
افراد بیکار 3.79 میلیون 2017-08
نرخ اشتغال 65.7 % 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 % 2017-07
بهره وری -2.2 % 2015-12
پیشنهادات شغلی 1652370 افراد 2017-09
دستمزد 38040 RUB / ماه 2017-08
حداقل دستمزد 7500 RUB / ماه 2017-01
رشد دستمزد 3.7 % 2017-08
دستمزد در تولید 40469 RUB / ماه 2017-06
جمعیت 146 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 55 2016-12
سن بازنشستگی مردان 60 2016-12
هزینه زندگی خانواده 33965 RUB / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 35519 RUB / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 38600 RUB / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 13100 RUB / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 548 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 3 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 626 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2017-08
تورم مواد غذایی 2.3 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.5 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 8.72 % 2017-07
عرضه پول M0 8033 RUB - میلیارد 2017-07
عرضه پول M1 18057 RUB - میلیارد 2017-07
عرضه پول M2 39275 RUB - میلیارد 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 2394 RUB - میلیارد 2017-09
ذخایر ارزی 423978 USD - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 22642634 RUB - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 7.01 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 7 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3970 USD - میلیون 2017-07
صادرات 24742 USD - میلیون 2017-07
واردات 20770 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری -300 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2016-12
بدهی خارجی 530 USD - میلیارد 2017-06
گردش سرمایه 22109 USD - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 1716 تن 2017-06
تولید نفت خام 10543 BBL/D/1K 2017-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21202 USD - میلیون 2016-12
حواله 5410 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 5.43 2015-12
فروش اسلحه 6432 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17 % 2016-12
بودجه دولت -3.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -404 RUB - میلیارد 2017-08
هزینه های دولت 3876 RUB - میلیارد 2017-03
درآمدهای دولت 17212263 RUB - میلیون 2017-07
بدهی های دولت 11158 RUB - میلیارد 2017-03
هزینه های مالی 16823823 RUB - میلیون 2017-07
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 70345 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -2 2017-08
شاخص PMI تولید 51.6 2017-08
شاخص PMI خدمات 54.2 نقاط شاخص 2017-08
تولید صنعتی 1.5 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2 % 2017-08
تولید صنعتی 0.7 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 64 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار 11.4 RUB - میلیارد 2017-03
تولید خودرو 109 هزار واحد 2017-08
ثبت خودرو 132742 2017-08
مجموع فروش خودرو 132742 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 % 2017-08
ورشکستگی 3080 2017-03
تولید سیمان 6.33 Millions of Tonnes 2017-08
شاخص رقابتی 4.51 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 43 2017-12
پی ام آی مرکب 54.2 2017-08
سود شرکت سهامی 5.6 RUB - میلیارد 2017-07
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 40 2016-12
استخراج معدن 2.9 % 2017-08
تمایلات کسب و کار MNI 61.5 2016-08
تولید فولاد 5600 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.8 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 10759 RUB - میلیارد 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 11047664 RUB - میلیون 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 33690298 RUB - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 10.67 % 2017-07
درآمد قابل تصرف شخص -0.4 % 2017-05
قیمت گازوئیل 0.7 USD / لیتر 2017-08
تمایلات مصرف کننده MNI 68.3 2016-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن -0.4 % 2016-12
میزان ساخت و ساز 3.8 % 2017-05
نرخ مالکیت مسکن 87.1 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 6.3 Million Sq Meter 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 30 % 2015-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2015-12