شاخص یاب

روسیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.85 2018-03
نرخ بیکاری 4.7 2018-06
نرخ تورم 2.3 2018-06
نرخ بهره 7.25 2018-06
موازنه تجاری 15151 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 63.56 2018-07
بازار سهام 2248 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.72 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.85 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1578 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19992 RUB - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3079 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11441 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24766 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 447 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 713 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2189 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1879 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1613 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1347 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 657 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 65166840 RUB - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.7 % 2018-06
افراد شاغل 72.5 میلیون 2018-05
افراد بیکار 3.6 میلیون 2018-05
نرخ اشتغال 59.8 % 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 % 2018-05
بهره وری -0.2 % 2016-12
پیشنهادات شغلی 1526865 افراد 2018-05
دستمزد 45840 RUB / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 11163 RUB / ماه 2018-05
رشد دستمزد 7.2 % 2018-06
دستمزد در تولید 40385 RUB / ماه 2018-04
جمعیت 147 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 28300 RUB / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 20400 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300 RUB / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 563 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 2.3 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 660 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 16.1 % 2018-06
تورم مواد غذایی 0.2 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 6.99 % 2018-05
عرضه پول M0 8772 RUB - میلیارد 2018-05
عرضه پول M1 20075 RUB - میلیارد 2018-05
عرضه پول M2 43255 RUB - میلیارد 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 2568 RUB - میلیارد 2018-07
ذخایر ارزی 456749 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 25365744 RUB - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 7.01 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 7 % 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 15151 USD - میلیون 2018-05
صادرات 36512 USD - میلیون 2018-05
واردات 21361 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری 22300 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2016-12
بدهی خارجی 486 USD - میلیارد 2018-06
گردش سرمایه 33473 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 1910 تن 2018-06
تولید نفت خام 10556 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4300 USD - میلیون 2018-03
حواله 440 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 5.33 2016-12
فروش اسلحه 6148 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 877 RUB - میلیارد 2018-06
هزینه های دولت 3959 RUB - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 13765048 RUB - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 11619 RUB - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 12488938 RUB - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 55327 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -2 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 49.5 2018-06
شاخص PMI خدمات 52.3 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 2.2 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2018-06
تولید صنعتی 2.2 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 63 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 85.9 RUB - میلیارد 2018-03
تولید خودرو 125 هزار واحد 2018-02
ثبت خودرو 156351 2018-06
مجموع فروش خودرو 156351 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 1.1 % 2018-06
سرعت اینترنت 11846 KBps 2017-03
آدرس های IP 19163474 IP 2017-03
ورشکستگی 3680 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
تولید سیمان 2.73 میلیون ها تن از تونس 2018-02
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
پی ام آی مرکب 52 2018-06
سود شرکت سهامی 3544 RUB - میلیارد 2018-04
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 35 2017-12
استخراج معدن 2.8 % 2018-06
تولید فولاد 6230 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 11147 RUB - میلیارد 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 12953749 RUB - میلیون 2018-05
اعتبار بخش خصوصی 38319493 RUB - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 8.91 % 2018-05
درآمد قابل تصرف شخص 0.2 % 2018-06
قیمت گازوئیل 0.72 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.2 در صد 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1 % 2017-12
میزان ساخت و ساز 1.4 % 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 87.3 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 3.5 میلیون - متر مربع 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 47.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 47.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 30.73 mm 2015-12
درجه حرارت -20.43 celsius 2015-12