روسیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.08 2017-06
نرخ بیکاری 5.1 2017-11
نرخ تورم 2.5 2017-12
نرخ بهره 7.75 2017-12
موازنه تجاری 11515 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 56.68 2018-01
بازار سهام 2286 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.42 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.08 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1283 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22900 RUB - میلیارد 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4538 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 11099 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24026 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1625 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1298 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2727 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1949 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1527 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1372 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 472 RUB - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص ملی 65166840 RUB - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 % 2017-11
افراد شاغل 72.3 میلیون 2017-11
افراد بیکار 3.89 میلیون 2017-11
نرخ اشتغال 65.7 % 2017-11
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 % 2017-11
بهره وری -0.2 % 2016-12
پیشنهادات شغلی 1652370 افراد 2017-09
دستمزد 38720 RUB / ماه 2017-11
حداقل دستمزد 11163 RUB / ماه 2018-05
رشد دستمزد 5.4 % 2017-11
دستمزد در تولید 38172 RUB / ماه 2017-08
جمعیت 147 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
هزینه زندگی خانواده 28300 RUB / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 20400 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300 RUB / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 551 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 2.1 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 654 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 8 % 2017-11
تورم مواد غذایی 0.7 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.75 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 8.32 % 2017-11
عرضه پول M0 8074 RUB - میلیارد 2017-11
عرضه پول M1 18368 RUB - میلیارد 2017-11
عرضه پول M2 40114 RUB - میلیارد 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 2053 RUB - میلیارد 2018-01
ذخایر ارزی 432742 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 23823457 RUB - میلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده 7.01 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 7 % 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 11515 USD - میلیون 2017-11
صادرات 33235 USD - میلیون 2017-11
واردات 21671 USD - میلیون 2017-10
حساب جاری 17800 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2016-12
بدهی خارجی 538 USD - میلیارد 2017-09
گردش سرمایه -3793 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 1829 تن 2017-12
تولید نفت خام 10503 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7333 USD - میلیون 2017-09
حواله 359 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 5.33 2016-12
فروش اسلحه 6432 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17 % 2016-12
بودجه دولت -3.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -532 RUB - میلیارد 2017-11
هزینه های دولت 3908 RUB - میلیارد 2017-09
درآمدهای دولت 24905894 RUB - میلیون 2017-10
بدهی های دولت 11854 RUB - میلیارد 2017-09
هزینه های مالی 24208722 RUB - میلیون 2017-10
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 70345 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -5 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 52 2017-12
شاخص PMI خدمات 56.8 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی -3.6 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2017-11
تولید صنعتی -4.7 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 64 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 2239 RUB - میلیارد 2017-09
تولید خودرو 131 هزار واحد 2017-11
ثبت خودرو 166013 2017-12
مجموع فروش خودرو 166013 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.3 % 2017-11
سرعت اینترنت 11846 KBps 2017-03
آدرس های IP 19163474 IP 2017-03
ورشکستگی 3227 بانک اطلاعات شرکتها 2017-09
تولید سیمان 3.94 میلیون ها تن از تونس 2017-11
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
پی ام آی مرکب 56 2017-12
سود شرکت سهامی 8472 RUB - میلیارد 2017-10
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 35 2017-12
استخراج معدن -1 % 2017-11
تولید فولاد 6025 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 11787 RUB - میلیارد 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 11691314 RUB - میلیون 2017-10
اعتبار بخش خصوصی 35514771 RUB - میلیون 2017-10
نرخ وام بانکی 9.99 % 2017-10
درآمد قابل تصرف شخص -0.3 % 2017-11
قیمت گازوئیل 0.71 USD / لیتر 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن -0.4 % 2016-12
میزان ساخت و ساز 0.1 % 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 87.1 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 7.1 میلیون - متر مربع 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 30 % 2015-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2017-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 30.73 mm 2015-12
درجه حرارت -20.43 celsius 2015-12