شاخص یاب

روسیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.85 2018-03
نرخ بیکاری 4.6 2018-08
نرخ تورم 3.1 2018-08
نرخ بهره 7.5 2018-09
موازنه تجاری 13402 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 66.35 2018-09
بازار سهام 2430 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.69 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.85 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1578 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21679 RUB - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3079 RUB - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11441 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24766 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 672 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1119 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2606 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1954 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1627 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1444 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 498 RUB - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 65166840 RUB - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.6 % 2018-08
افراد شاغل 72.7 میلیون 2018-07
افراد بیکار 3.51 میلیون 2018-08
نرخ اشتغال 59.9 % 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 % 2018-07
بهره وری -0.2 % 2016-12
پیشنهادات شغلی 1753086 افراد 2018-08
دستمزد 41140 RUB / ماه 2018-08
حداقل دستمزد 11163 RUB / ماه 2018-05
رشد دستمزد 7 % 2018-08
دستمزد در تولید 39977 RUB / ماه 2018-05
جمعیت 147 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 28300 RUB / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 20400 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300 RUB / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 564 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.6 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 686 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 15.3 % 2018-08
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.5 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 7.6 % 2018-08
عرضه پول M0 9053 RUB - میلیارد 2018-07
عرضه پول M1 20670 RUB - میلیارد 2018-07
عرضه پول M2 43911 RUB - میلیارد 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 2445 RUB - میلیارد 2018-09
ذخایر ارزی 460615 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 25819672 RUB - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 7.01 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 7 % 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 13402 USD - میلیون 2018-07
صادرات 34428 USD - میلیون 2018-07
واردات 21026 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری 22300 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-12
بدهی خارجی 486 USD - میلیارد 2018-06
گردش سرمایه 33473 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 1910 تن 2018-06
تولید نفت خام 10569 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4300 USD - میلیون 2018-03
حواله 368 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 5.33 2016-12
فروش اسلحه 6148 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1962 RUB - میلیارد 2018-08
هزینه های دولت 3959 RUB - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 20410955 RUB - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 11619 RUB - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 17954175 RUB - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 55327 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -3 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 48.9 2018-08
شاخص PMI خدمات 53.3 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 2.7 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.7 % 2018-08
تولید صنعتی 2.2 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 64 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 85.9 RUB - میلیارد 2018-03
تولید خودرو 139 هزار واحد 2018-06
ثبت خودرو 147388 2018-08
مجموع فروش خودرو 147388 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 1 % 2018-08
سرعت اینترنت 11846 KBps 2017-03
آدرس های IP 19163474 IP 2017-03
ورشکستگی 3680 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
تولید سیمان 5.89 میلیون ها تن از تونس 2018-06
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
پی ام آی مرکب 52.1 2018-08
سود شرکت سهامی 6372 RUB - میلیارد 2018-06
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 35 2017-12
استخراج معدن 4.5 % 2018-08
تولید فولاد 6170 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.6 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 11147 RUB - میلیارد 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 13466674 RUB - میلیون 2018-07
اعتبار بخش خصوصی 39286346 RUB - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 8.88 % 2018-07
درآمد قابل تصرف شخص -0.9 % 2018-08
قیمت گازوئیل 0.67 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.2 در صد 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1 % 2017-12
میزان ساخت و ساز -0.7 % 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 87.3 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 5.2 میلیون - متر مربع 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 47.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 47.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 30.73 mm 2015-12
درجه حرارت -20.43 celsius 2015-12