روسیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.08 2017-06
نرخ بیکاری 5 2017-09
نرخ تورم 2.7 2017-10
نرخ بهره 8.25 2017-10
موازنه تجاری 10222 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 59.08 2017-11
بازار سهام 2132 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.67 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.08 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1283 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20953 RUB - میلیارد 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4210 RUB - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11099 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24026 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 668 RUB - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1082 RUB - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2600 RUB - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1871 RUB - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1509 RUB - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1285 RUB - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 478 RUB - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 65166840 RUB - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 % 2017-09
افراد شاغل 72.8 میلیون 2017-09
افراد بیکار 3.8 میلیون 2017-09
نرخ اشتغال 66.1 % 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 69.6 % 2017-09
بهره وری -0.2 % 2016-12
پیشنهادات شغلی 1652370 افراد 2017-09
دستمزد 37520 RUB / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 7500 RUB / ماه 2017-01
رشد دستمزد 2.6 % 2017-09
دستمزد در تولید 38172 RUB / ماه 2017-08
جمعیت 147 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
هزینه زندگی خانواده 28300 RUB / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 20400 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300 RUB / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 548 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 2.5 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 641 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.8 % 2017-09
تورم مواد غذایی 1.2 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.25 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 8.67 % 2017-09
عرضه پول M0 8090 RUB - میلیارد 2017-09
عرضه پول M1 18009 RUB - میلیارد 2017-09
عرضه پول M2 39571 RUB - میلیارد 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 1725 RUB - میلیارد 2017-11
ذخایر ارزی 424857 USD - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 23070774 RUB - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 7.01 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 7 % 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 10222 USD - میلیون 2017-09
صادرات 30647 USD - میلیون 2017-09
واردات 20425 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری 1200 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2016-12
بدهی خارجی 538 USD - میلیارد 2017-09
گردش سرمایه 5065 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 1716 تن 2017-06
تولید نفت خام 10546 BBL/D/1K 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4646 USD - میلیون 2017-03
حواله 5406 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 5.43 2015-12
فروش اسلحه 6432 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17 % 2016-12
بودجه دولت -3.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -301 RUB - میلیارد 2017-09
هزینه های دولت 3893 RUB - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 19641086 RUB - میلیون 2017-08
بدهی های دولت 11510 RUB - میلیارد 2017-06
هزینه های مالی 19240417 RUB - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 70345 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -3 2017-10
شاخص PMI تولید 51.1 2017-10
شاخص PMI خدمات 53.9 نقاط شاخص 2017-10
تولید صنعتی 0 % 2017-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.7 % 2017-10
تولید صنعتی 0.1 % 2017-10
استفاده از ظرفیت 65 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 854 RUB - میلیارد 2017-06
تولید خودرو 126 هزار واحد 2017-09
ثبت خودرو 148597 2017-10
مجموع فروش خودرو 148597 2017-10
شاخص اقتصادی مقدم 2.4 % 2017-09
سرعت اینترنت 11846 KBps 2017-03
آدرس های IP 19163474 IP 2017-03
ورشکستگی 3080 2017-03
تولید سیمان 5.78 میلیون ها تن از تونس 2017-09
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
پی ام آی مرکب 53.2 2017-10
سود شرکت سهامی 6383 RUB - میلیارد 2017-08
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 131 2016-12
آسانی کسب و کار 35 2017-12
استخراج معدن -0.1 % 2017-10
تولید فولاد 6025 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 11048 RUB - میلیارد 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 11382139 RUB - میلیون 2017-08
اعتبار بخش خصوصی 34452913 RUB - میلیون 2017-08
نرخ وام بانکی 10.11 % 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص -0.3 % 2017-09
قیمت گازوئیل 0.68 USD / لیتر 2017-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن -0.4 % 2016-12
میزان ساخت و ساز 0.1 % 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 87.1 % 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 6.7 میلیون - متر مربع 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 30 % 2015-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2017-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 30 mm 2015-12
درجه حرارت -20 celsius 2015-12