روسیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.38 2017-12
نرخ بیکاری 4.9 2018-04
نرخ تورم 2.4 2018-04
نرخ بهره 7.25 2018-04
موازنه تجاری 15001 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 61.63 2018-05
بازار سهام 2294 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.32 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.38 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1283 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 23723 RUB - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7490 RUB - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11099 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24026 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 987 RUB - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1731 RUB - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2970 RUB - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1897 RUB - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1591 RUB - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1396 RUB - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 638 RUB - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 65166840 RUB - میلیون 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 % 2018-04
افراد شاغل 72.3 میلیون 2018-03
افراد بیکار 3.7 میلیون 2018-04
نرخ اشتغال 59.6 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.7 % 2018-03
بهره وری -0.2 % 2016-12
پیشنهادات شغلی 1410404 افراد 2018-03
دستمزد 41650 RUB / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 11163 RUB / ماه 2018-05
رشد دستمزد 7.8 % 2018-04
دستمزد در تولید 38197 RUB / ماه 2018-01
جمعیت 147 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 28300 RUB / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 20400 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 46100 RUB / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 18300 RUB / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 558 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 635 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 7.5 % 2018-04
تورم مواد غذایی 1.1 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی 7.07 % 2018-03
عرضه پول M0 8443 RUB - میلیارد 2018-03
عرضه پول M1 19347 RUB - میلیارد 2018-03
عرضه پول M2 42375 RUB - میلیارد 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 2204 RUB - میلیارد 2018-05
ذخایر ارزی 459884 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 25082586 RUB - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 7.01 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 7 % 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 15001 USD - میلیون 2018-03
صادرات 36897 USD - میلیون 2018-03
واردات 21896 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری 28800 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2016-12
بدهی خارجی 525 USD - میلیارد 2018-03
گردش سرمایه 8300 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 1858 تن 2018-03
تولید نفت خام 10550 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4300 USD - میلیون 2018-03
حواله 440 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 5.33 2016-12
فروش اسلحه 6148 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 181 RUB - میلیارد 2018-04
هزینه های دولت 3975 RUB - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 4454955 RUB - میلیون 2018-02
بدهی های دولت 11560 RUB - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 4145726 RUB - میلیون 2018-02
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 55327 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -2 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 51.3 2018-04
شاخص PMI خدمات 55.5 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 1.3 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.1 % 2018-04
تولید صنعتی 1.1 % 2018-04
استفاده از ظرفیت 64 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار -1033 RUB - میلیارد 2017-12
تولید خودرو 125 هزار واحد 2018-02
ثبت خودرو 152425 2018-04
مجموع فروش خودرو 152425 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 1.7 % 2018-04
سرعت اینترنت 11846 KBps 2017-03
آدرس های IP 19163474 IP 2017-03
ورشکستگی 3680 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
تولید سیمان 2.73 میلیون ها تن از تونس 2018-02
شاخص رقابتی 4.64 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
پی ام آی مرکب 54.9 2018-04
سود شرکت سهامی 1740 RUB - میلیارد 2018-02
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 35 2017-12
استخراج معدن 1.7 % 2018-04
تولید فولاد 5700 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 % 2018-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 12421 RUB - میلیارد 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 12469064 RUB - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 37551650 RUB - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 9 % 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 4.1 % 2018-03
قیمت گازوئیل 0.67 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16 در صد 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1 % 2017-12
میزان ساخت و ساز -9.7 % 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 87.3 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 5.5 میلیون - متر مربع 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 47.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 47.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 30.73 mm 2015-12
درجه حرارت -20.43 celsius 2015-12