روسیه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.57 0.4 0.3 0.4 0.6 0.9
نرخ بیکاری 5.10 5.2 5.5 5.6 5.4 5.8
نرخ تورم 3.90 4.1 4.1 4.5 4.3 5
نرخ بهره 9.00 9 8.5 8 7.5 6
موازنه تجاری 8690.00 8300 10500 8100 10900 10200
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.00 19.4 19.4 21.2 21.2 24
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 59.42 59.93 60.53 61.12 61.71 68.24
بازار سهام 1929.60 1900 1880 1860 1840 1630
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.78 7.78 7.85 7.93 8.01 8.86
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.57 0.4 0.3 0.4 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 1.3 1.5 1 1.3 2.2
تولید ناخالص داخلی 1283.20 1400 1400 1460 1460 1590
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19555.20 16054 16818 13726 15100 17742
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2996.40 2780 4252 1880 2600 4500
تولید ناخالص داخلی سرانه 11099.20 11500 11500 11700 11700 12270
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24026.00 24367 24448 24901 24901 25945
تولید ناخالص ملی 65166840.30 7800000 7800000 85900000 85900000 101500000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 617.30 1100 700 350 510 1000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1283.90 1040 1290 590 880 1410
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1997.80 1860 2020 1860 1910 2260
تولید ناخالص داخلی از معادن 1263.10 1290 1310 1300 1290 1470
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 874.30 890 900 920 960 1030
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1126.80 1120 1140 970 1080 1290
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 507.40 400 530 550 450 640
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.2 5.5 5.6 5.4 5.8
افراد شاغل 72.10 73.2 73 71.7 72.9 73.1
افراد بیکار 3.91 4.1 4.3 4.7 4.2 4.6
نرخ اشتغال 65.50 66.1 65.8 65.2 66.3 66.2
نرخ مشارکت نیروی کار 68.90 69.7 69.8 68.8 69.7 69.7
بهره وری -2.20 1.5 1.8 1.44 1.44 2
پیشنهادات شغلی 1619980.00 1412982 1329953 1242007 1242007 1680370
دستمزد 41640.00 38710 49932 40275 44429 58791
رشد دستمزد 4.60 2.1 1.6 1.8 2.1 3.3
دستمزد در تولید 38565.00 38676 44397 40920 40700 51500
حداقل دستمزد 7500.00 8900 8900 8900 8900 10100
جمعیت 146.50 148 148 152 152 155
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 57
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 62
هزینه زندگی خانواده 33965.10 35900 36000 36700 37000 40000
هزینه زندگی انفرادی 35518.60 36100 36300 36500 37000 39200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 38600.00 41000 41000 42800 42800 45700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 13100.00 14500 14700 15000 15200 17600
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.90 4.1 4.1 4.5 4.3 5
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.7 0.5 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 550.80 558 565 574 574 649
قیمت مصرف کننده اصلی 100.10 100 101 100 100 100
اندازه اصل تورم 3.30 4.2 4.1 4.3 4.4 5.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.74 150 153 155 157 172
قیمت تولید 616.40 640 650 667 670 756
تغییر قیمت تولید کننده 1.80 6.4 6.6 5.2 5.4 4.1
تورم مواد غذایی 3.80 3 3.4 3.9 4 4.5
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 9.00 9 8.5 8 7.5 6
نرخ بهره بین بانکی 8.75 9 9 8.5 8.3 6.3
عرضه پول M0 7946.80 7900 8000 8090 8120 8700
عرضه پول M1 18040.36 19300 20000 21200 22300 31400
عرضه پول M2 39625.40 41000 42300 43000 44000 52200
ذخایر ارزی 418900.00 418000 424000 426000 430000 452000
ترازنامه بانک مرکزی 2026.00 2480 2510 2500 2570 3340
وام به بخش خصوصی 22378615.00 22678388 22847357 23008395 23161816 24348916
نرخ بهره سپرده 9.19 8 8 7 7 6
نسبت ذخیره نقدی 7.00 7 7 7 7 5
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 8690.00 8300 10500 8100 10900 10200
صادرات 29518.00 27900 32700 28800 31800 37100
واردات 20828.00 19600 22200 20700 20900 26900
حساب جاری -300.00 10700 14800 24500 15100 22000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.80 2 2 2.1 2.1 2.2
بدهی خارجی 529.60 525 522 538 540 628
گردش سرمایه 22108.98 8800 7775 10100 10100 14200
ذخایر طلا 1680.10 1790 1844 1804 1850 2445
تولید نفت خام 10603.00 10500 10600 10500 10100 10800
حواله 5410.00 4600 5130 4200 5000 5920
شاخص تروریسم 5.43 6.8 6.8 6.9 6.9 6.5
فروش اسلحه 6432.00 6500 6500 7000 7000 8500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21202.00 18500 24580 7800 21100 9690
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.00 19.4 19.4 21.2 21.2 24
بودجه دولت -3.70 -2.5 -2.5 -2 -2 -1.3
ارزش بودجه دولت -423.71 170033 -2466748 13728 -772363 -1368176
هزینه های دولت 3875.50 2680 2720 2700 2730 2840
درآمدهای دولت 12008688.80 21893229 29966453 7265653 15809672 40241351
بدهی های دولت 11158.50 125224 12963 13200 13200 18168
هزینه های مالی 11844856.40 21723196 32433201 7251924 16582035 41609527
مخارج نظامی 70345.10 97919 97919 100654 100654 107654
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار -1.00 1 2 -1 2 6
شاخص PMI تولید 52.70 52.4 51.5 51.3 52.2 53.5
شاخص PMI خدمات 52.60 55 54 53.8 55.5 56.2
تولید صنعتی 1.10 3.1 2.7 2.4 1.9 5.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.50 2.1 7.4 9.8 3.5 6.6
تولید صنعتی -0.80 2.8 1.8 2.1 1.3 4.8
استفاده از ظرفیت 64.00 64 65 65 65 66
تغییرات موجودی انبار 11.40 1800 -1320 -62 -62 -737
مجموع فروش خودرو 129685.00 131846 148581 142031 137778 197696
تولید خودرو 120.50 108 105 126 128 158
ثبت خودرو 129685.00 130590 155800 151500 132560 198000
شاخص اقتصادی مقدم 2.90 1.9 1.7 1.6 1.8 2.1
استخراج معدن 4.00 2.9 3.1 2.1 2 4.2
تمایلات کسب و کار MNI 61.50 60.8 60.2 61.28 61.29 62
تولید فولاد 5341.00 5780 6280 6200 6060 6300
تولید سیمان 5.86 6 3.3 3.9 6.6 3.8
شاخص رقابتی 4.51 4.5 4.5 4.6 4.6 4.78
رتبه رقابتی 43.00 43 43 42 42 39
پی ام آی مرکب 53.40 53.9 52.5 52.5 53.8 54.5
ورشکستگی 3080.00 2000 3200 3200 1800 3090
سود شرکت سهامی 4025.20 8200 15200 1300 8500 21070
شاخص فساد مالی 29.00 33 33 35 35 40
رتبه فساد مالی 131.00 128 128 120 120 110
آسانی کسب و کار 40.00 45 45 38 38 33
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.00 -12 -8 -9 -7 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.80 -0.6 21 5.8 1.3 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00 0.8 1.6 2.1 3.1 5.4
هزینه های مصرف کننده 10759.10 7500 7930 7090 7570 8450
تسهیلات اعتباری خریدار 10929131.00 10800000 11000000 11200000 11200000 12000000
اعتبار بخش خصوصی 33425875.00 34051819 34440188 34770539 35051537 36334232
نرخ وام بانکی 10.93 10.5 9.5 9.3 9.1 7.5
تمایلات مصرف کننده MNI 68.30 77 75 70.39 70.38 89
درآمد قابل تصرف شخص -0.40 -1.6 2.3 1.7 2.9 4.8
قیمت گازوئیل 0.70 0.73 0.74 0.76 0.75 0.9
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن -0.40 2.2 4.08 4.7 4.7 6.2
نرخ مالکیت مسکن 87.10 83.7 84 84.2 84.2 84.3
میزان ساخت و ساز 3.80 1.5 0.8 2.9 5 6
خانه های مسکونی نوساز 6.40 6.9 17.2 5.3 5.3 20.1
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00 0 0 0 0 0