رومانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2017-09
نرخ بیکاری 5 2017-09
نرخ تورم 2.6 2017-10
نرخ بهره 1.75 2017-11
موازنه تجاری -1019 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.96 2017-11
بازار سهام 7819 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.67 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 187 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38486 RON - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8708 RON - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10081 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21648 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2824 RON - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2290 RON - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8508 RON - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1405 RON - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9922 RON - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 % 2017-09
افراد شاغل 4862 هزار 2017-08
افراد بیکار 362 هزار 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 16.8 % 2017-06
هزینه های کار 121 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 1.22 % 2017-09
دستمزد 3305 RON / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 275 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 2969 RON / ماه 2017-09
جمعیت 19.64 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال -0.6 % 2017-06
نرخ اشتغال 65.5 % 2017-06
استخدام تمام وقت 7540 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 52.9 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 2210 RON / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1370 RON / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 515 هزار 2017-03
بهره وری 121 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760 RON / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350 RON / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 0.5 % 2017-10
قیمت تولید 115 نقاط شاخص 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 % 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 3.52 % 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.92 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.28 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 1.94 % 2017-11
عرضه پول M0 61553 RON - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 199860 RON - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 332178 RON - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 332305 RON - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 440911 RON - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 37582 EUR - میلیون 2017-10
نسبت ذخیره نقدی 8 % 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 187605 RON - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2017-10
نرخ وام 3 % 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1019 EUR - میلیون 2017-09
صادرات 5558 EUR - میلیون 2017-09
واردات 6577 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری -296 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2016-12
بدهی خارجی 93204 EUR - میلیون 2017-09
حواله 561 EUR - میلیون 2017-03
ذخایر طلا 104 تن 2017-06
تولید نفت خام 75 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 371 EUR - میلیون 2017-08
شاخص تروریسم 0 2015-12
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 % 2016-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -16238 RON - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 1686 RON - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.7 % 2016-12
درآمدهای دولت 78698 RON - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 282168 RON - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 94936 RON - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 410 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 2816 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 7.6 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 % 2017-09
تولید صنعتی 7.6 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 76.7 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 5624 RON - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 162157 ماشین 2017-09
سرعت اینترنت 16991 KBps 2017-03
آدرس های IP 3664561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 2.6 2017-10
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 57 2016-12
آسانی کسب و کار 45 2017-12
تولید الکتریسیته 4885 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 11.4 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.9 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 36892 RON - میلیون 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 39196 RON - میلیون 2017-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.7 2017-10
قیمت گازوئیل 1.26 USD / لیتر 2017-10
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.6 % 2017-08
شاخص مسکن 114 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 4030 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 96 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.95 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.45 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 7 mm 2015-12
درجه حرارت 1 celsius 2015-12