رومانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2017-09
نرخ بیکاری 4.7 2017-11
نرخ تورم 3.3 2017-12
نرخ بهره 2 2018-01
موازنه تجاری -1123 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.81 2018-01
بازار سهام 8233 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.32 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.8 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 187 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39722 RON - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9570 RON - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10081 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21648 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3506 RON - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2410 RON - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8510 RON - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1344 RON - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10190 RON - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.7 % 2017-11
افراد شاغل 4872 هزار 2017-10
افراد بیکار 350 هزار 2017-11
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 16.8 % 2017-09
هزینه های کار 96.9 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 1.22 % 2017-09
دستمزد 3430 RON / ماه 2017-11
حداقل دستمزد 275 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 3165 RON / ماه 2017-11
جمعیت 19.64 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال -0.6 % 2017-06
نرخ اشتغال 65.3 % 2017-09
استخدام تمام وقت 7942 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.6 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 2210 RON / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1370 RON / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 674 هزار 2017-06
بهره وری 152 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760 RON / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350 RON / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 0.9 % 2017-12
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 % 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 4.07 % 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 1.79 % 2018-01
عرضه پول M0 61942 RON - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 202969 RON - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 339688 RON - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 339801 RON - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 454425 RON - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 37107 EUR - میلیون 2017-12
نسبت ذخیره نقدی 8 % 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 193842 RON - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 1 % 2018-01
نرخ وام 3 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1123 EUR - میلیون 2017-11
صادرات 5786 EUR - میلیون 2017-11
واردات 6908 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری -421 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2016-12
بدهی خارجی 94301 EUR - میلیون 2017-10
حواله 862 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 104 تن 2017-12
تولید نفت خام 72 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 419 EUR - میلیون 2017-10
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 % 2016-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -20049 RON - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 1693 RON - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.7 % 2016-12
درآمدهای دولت 103128 RON - میلیون 2017-11
بدهی های دولت 280573 RON - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 123178 RON - میلیون 2017-11
درخواست پناهندگی 685 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 2816 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 9.5 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 % 2017-11
تولید صنعتی 11.5 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 76.7 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 2728 RON - میلیون 2017-09
ثبت خودرو 162157 ماشین 2017-09
سرعت اینترنت 16991 KBps 2017-03
آدرس های IP 3664561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 3.4 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 57 2016-12
آسانی کسب و کار 45 2017-12
تولید الکتریسیته 4745 گیگاوات ساعت 2017-09
استخراج معدن 5.1 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.7 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 38398 RON - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 39733 RON - میلیون 2017-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.1 نقاط شاخص 2017-12
قیمت گازوئیل 1.28 USD / لیتر 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -4.1 % 2017-11
شاخص مسکن 114 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 3383 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 96 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.95 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.45 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.61 celsius 2013-08