رومانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-12
نرخ بیکاری 4.6 2018-01
نرخ تورم 4.7 2018-02
نرخ بهره 2.25 2018-02
موازنه تجاری -775 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.79 2018-03
بازار سهام 8644 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.52 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 187 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40121 RON - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11062 RON - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10081 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21648 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2405 RON - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2136 RON - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9183 RON - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1451 RON - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10948 RON - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.6 % 2018-01
افراد شاغل 4850 هزار 2017-12
افراد بیکار 349 هزار 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 17.8 % 2017-09
هزینه های کار 97.6 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 1.13 % 2017-12
دستمزد 4143 RON / ماه 2018-01
حداقل دستمزد 408 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 3665 RON / ماه 2018-01
جمعیت 19.64 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2017-12
نرخ اشتغال 65.3 % 2017-09
استخدام تمام وقت 7938 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 56.1 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 2210 RON / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1370 RON / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 576 هزار 2017-09
بهره وری 166 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760 RON / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350 RON / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.7 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 2.2 % 2018-02
قیمت تولید 118 نقاط شاخص 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 3.79 % 2018-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 1.86 % 2018-03
عرضه پول M0 61927 RON - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 209307 RON - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 349808 RON - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 349928 RON - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 459678 RON - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 38673 EUR - میلیون 2018-02
نسبت ذخیره نقدی 8 % 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 189737 RON - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 1.25 % 2018-02
نرخ وام 3 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -775 EUR - میلیون 2018-01
صادرات 5423 EUR - میلیون 2018-01
واردات 6198 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری 216 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2016-12
بدهی خارجی 93302 EUR - میلیون 2018-01
حواله 861 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 104 تن 2017-12
تولید نفت خام 74 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 310 EUR - میلیون 2018-01
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 514 RON - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 1690 RON - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.7 % 2016-12
درآمدهای دولت 11274 RON - میلیون 2018-01
بدهی های دولت 280573 RON - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 10761 RON - میلیون 2018-01
درخواست پناهندگی 145 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 2816 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 8.7 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.8 % 2018-01
تولید صنعتی 12.7 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 77.8 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 2520 RON - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 172629 2017-12
سرعت اینترنت 16991 KBps 2017-03
آدرس های IP 3664561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 1.6 نقاط شاخص 2018-02
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 45 2017-12
تولید الکتریسیته 6007 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن 5.9 % 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.4 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 38642 RON - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 39463 RON - میلیون 2018-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.5 نقاط شاخص 2018-02
قیمت گازوئیل 1.31 USD / لیتر 2018-02
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 10.5 % 2017-12
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 2009 2018-01
نرخ مالکیت مسکن 96 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.95 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.45 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.61 celsius 2013-08