رومانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-03
نرخ بیکاری 4.5 2018-03
نرخ تورم 5.2 2018-04
نرخ بهره 2.5 2018-05
موازنه تجاری -1057 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.97 2018-05
بازار سهام 8263 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.85 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 187 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40121 RON - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11062 RON - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10081 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21648 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2405 RON - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2136 RON - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9183 RON - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1451 RON - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10948 RON - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2018-03
افراد شاغل 4902 هزار 2018-02
افراد بیکار 333 هزار 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 19.7 % 2017-12
هزینه های کار 97.6 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 1.2 % 2018-03
دستمزد 4488 RON / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 408 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 3933 RON / ماه 2018-03
جمعیت 19.64 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2017-12
نرخ اشتغال 63.4 % 2017-12
استخدام تمام وقت 7762 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 54.2 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 2210 RON / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1370 RON / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 505 هزار 2017-12
بهره وری 166 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760 RON / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350 RON / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.2 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 2.2 % 2018-04
قیمت تولید 118 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 % 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 4 % 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 2.63 % 2018-05
عرضه پول M0 63693 RON - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 211327 RON - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 354604 RON - میلیون 2018-04
عرضه پول M3 354736 RON - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک 468615 RON - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 37165 EUR - میلیون 2018-04
نسبت ذخیره نقدی 8 % 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 191022 RON - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2018-05
نرخ وام 3.5 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1057 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 6106 EUR - میلیون 2018-03
واردات 7163 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری -641 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 % 2017-12
بدهی خارجی 95527 EUR - میلیون 2018-03
حواله 861 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 104 تن 2018-03
تولید نفت خام 71 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 670 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 % 2017-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -10883 RON - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 1690 RON - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.4 % 2017-12
درآمدهای دولت 29477 RON - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 287239 RON - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 40360 RON - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 95 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 3976 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.1 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 % 2018-03
تولید صنعتی 3.4 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 75.6 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 2520 RON - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 151221 2018-03
سرعت اینترنت 16991 KBps 2017-03
آدرس های IP 3664561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 0 نقاط شاخص 2018-04
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 45 2017-12
تولید الکتریسیته 6099 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن 7.9 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 38642 RON - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 42043 RON - میلیون 2018-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.2 نقاط شاخص 2018-04
قیمت گازوئیل 1.41 USD / لیتر 2018-04
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -10.8 % 2018-03
شاخص مسکن 114 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 3383 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 96.9 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.95 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.45 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.61 celsius 2013-08