شاخص یاب

رومانی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-03
نرخ بیکاری 4.6 2018-05
نرخ تورم 5.4 2018-06
نرخ بهره 2.5 2018-07
موازنه تجاری -1270 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.96 2018-07
بازار سهام 7898 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.06 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 212 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40043 RON - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10731 RON - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10932 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23313 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2896 RON - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2136 RON - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8944 RON - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1480 RON - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11327 RON - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.6 % 2018-05
افراد شاغل 4921 هزار 2018-04
افراد بیکار 304 هزار 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 16.8 % 2018-03
هزینه های کار 143 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 1.2 % 2018-03
دستمزد 4494 RON / ماه 2018-05
حداقل دستمزد 408 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 3913 RON / ماه 2018-05
جمعیت 19.52 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1.9 % 2018-03
نرخ اشتغال 63.1 % 2018-03
استخدام تمام وقت 7635 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 53.8 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 2210 RON / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1370 RON / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 555 هزار 2018-03
بهره وری 121 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2760 RON / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350 RON / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 2.2 % 2018-06
قیمت تولید 119 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 5.2 % 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.93 % 2018-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 3.22 % 2018-07
عرضه پول M0 63509 RON - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 211307 RON - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 356166 RON - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 356303 RON - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 466719 RON - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 35349 EUR - میلیون 2018-06
نسبت ذخیره نقدی 8 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 185723 RON - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 1.5 % 2018-07
نرخ وام 3.5 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1270 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 5872 EUR - میلیون 2018-05
واردات 7142 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری -1052 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 % 2017-12
بدهی خارجی 96040 EUR - میلیون 2018-05
حواله 583 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 104 تن 2018-06
تولید نفت خام 70 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 207 EUR - میلیون 2018-05
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 2 USD - میلیون 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 % 2017-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -14405 RON - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 1765 RON - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.4 % 2017-12
درآمدهای دولت 50522 RON - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 287030 RON - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 64927 RON - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 60 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 3976 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.6 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2018-05
تولید صنعتی 3.6 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 75.6 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار -18 RON - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 151221 2018-03
سرعت اینترنت 16991 KBps 2017-03
آدرس های IP 3664561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 1 نقاط شاخص 2018-06
شاخص رقابتی 4.28 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 48 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 59 2017-12
آسانی کسب و کار 45 2017-12
تولید الکتریسیته 4736 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن -3.5 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.6 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 37759 RON - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 42775 RON - میلیون 2018-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.1 نقاط شاخص 2018-06
قیمت گازوئیل 1.4 USD / لیتر 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.5 % 2018-05
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 4435 2018-05
نرخ مالکیت مسکن 96.9 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 21.61 celsius 2013-08