شاخص یاب

قطر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.65 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64
بازار سهام 10760.23 10130 9997 9864 9734 9479
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.94 3.93 3.99 4.06 4.13 4.27