شاخص یاب

پرتغال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 7.9 2018-03
نرخ تورم 1.5 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری -1122 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 5617 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.74 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 218 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45415 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7927 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 23117 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27937 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 824 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1637 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5568 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8650 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3048 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1214 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 47369 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.9 % 2018-03
افراد شاغل 4799 هزار 2018-05
افراد بیکار 364 هزار 2018-05
استخدام تمام وقت 4290 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 517 هزار 2018-03
نرخ اشتغال 54.3 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.9 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.8 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 20.8 % 2018-05
هزینه های کار 95.5 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 12857 2018-05
دستمزد 1145 EUR / ماه 2016-10
حداقل دستمزد 677 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 5.6 % 2018-02
دستمزد در تولید 108 نقاط شاخص 2018-05
جمعیت 10.29 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.33 2018-12
تغییر اشتغال 1 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 870 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 595 EUR / ماه 2017-12
بهره وری 98.8 نقاط شاخص 2018-03
تغییر نرخ بیکاری -17321 2018-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 0.95 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 1.24 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2018-03
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-06
عرضه پول M0 27383 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 122636 EUR - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 209456 EUR - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک 368224 EUR - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 20389 EUR - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 72950 EUR - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 112255 EUR - میلیون 2018-05
میزان رشد وام -0.6 % 2018-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 258 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1122 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 5174 EUR - میلیون 2018-05
واردات 6296 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری -314 EUR - میلیون 2018-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
بدهی خارجی 410196 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 69.17 EUR - میلیون 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 242 EUR - میلیون 2018-04
حواله 289 EUR - میلیون 2018-04
درآمد گردشگری 1021 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 382 تن 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 4195909 2018-05
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3204 EUR - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 8416 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 13202 EUR - میلیون 2018-04
بدهی های دولت 245829 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 11607 EUR - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 85 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3662 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.4 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی -2.7 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.9 % 2018-05
تولید صنعتی -2.2 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 80.58 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 22.2 EUR - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 23576 2018-05
شاخص اقتصادی مقدم 1.8 % 2018-04
سرعت اینترنت 12895 KBps 2017-03
آدرس های IP 3662187 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.57 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 29 2017-12
تولید الکتریسیته 4646 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن 15.7 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.8 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.6 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 29074 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 5.1 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 114757 EUR - میلیون 2018-04
نرخ وام بانکی 2.83 % 2018-05
درآمد قابل تصرف شخص 41690 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.88 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.4 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 101 % 2017-12
هزینه های شخصی 2.2 % 2018-04
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.8 % 2018-03
شاخص مسکن 126 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 1644 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 75.2 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 56.68 mm 2015-12
درجه حرارت 10.55 celsius 2015-12