پرتغال

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-12
نرخ بیکاری 8.1 2017-12
نرخ تورم 0.6 2018-02
نرخ بهره 0 2018-03
موازنه تجاری -1249 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-03
بازار سهام 5343 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.72 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 205 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45206 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7744 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22347 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27007 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 821 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1629 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5682 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8556 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3130 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1200 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 49188 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.1 % 2017-12
افراد شاغل 4730 هزار 2018-01
افراد بیکار 421 هزار 2018-01
استخدام تمام وقت 4273 هزار 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 532 هزار 2017-12
نرخ اشتغال 54.3 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59 % 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 4.2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 22.2 % 2018-01
هزینه های کار 106 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 10877 2018-02
دستمزد 1145 EUR / ماه 2016-10
حداقل دستمزد 677 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 5.4 % 2017-11
دستمزد در تولید 100 نقاط شاخص 2018-01
جمعیت 10.31 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.33 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 870 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 595 EUR / ماه 2017-12
بهره وری 103 نقاط شاخص 2017-12
تغییر نرخ بیکاری -854 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 0.58 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 107 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.66 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 0.45 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-12
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-02
عرضه پول M0 26836 EUR - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 117157 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 204661 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 367706 EUR - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 21238 EUR - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 74055 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 111234 EUR - میلیون 2018-02
میزان رشد وام -1.1 % 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 270 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1249 EUR - میلیون 2018-01
صادرات 4760 EUR - میلیون 2018-01
واردات 6008 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری -552 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
بدهی خارجی 407482 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -650 EUR - میلیون 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 877 EUR - میلیون 2018-01
حواله 272 EUR - میلیون 2018-01
درآمد گردشگری 1022 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 383 تن 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 1753009 2018-01
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -243 EUR - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 8423 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 3283 EUR - میلیون 2018-01
بدهی های دولت 249110 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 45472 EUR - میلیون 2017-11
درخواست پناهندگی 75 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3750 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.9 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 2.8 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 % 2018-01
تولید صنعتی 4.7 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 81.7 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 90.47 EUR - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 20773 2018-02
شاخص اقتصادی مقدم 2.6 % 2017-12
سرعت اینترنت 12895 KBps 2017-03
آدرس های IP 3662187 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.57 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 29 2017-12
تولید الکتریسیته 5115 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن -12.7 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.3 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 28808 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 4.4 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 114461 EUR - میلیون 2018-01
نرخ وام بانکی 2.86 % 2018-01
درآمد قابل تصرف شخص 39769 EUR - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.86 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.2 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 104 % 2016-12
هزینه های شخصی 2.1 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3 % 2018-01
شاخص مسکن 121 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 1255 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 75.2 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 56.68 mm 2015-12
درجه حرارت 10.55 celsius 2015-12