شاخص یاب

پرتغال

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 5068 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.59 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2018-09
نرخ بیکاری 6.7 2018-09
نرخ تورم 0.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -2066 2018-11
حساب جاری 496 2018-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
اطمینان کسب و کار 2.2 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2018-11
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 218 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46017 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8154 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 23117 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27937 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 824 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1610 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5644 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8585 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3332 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1232 2018-09
تولید ناخالص ملی 51323 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2018-09
افراد شاغل 4821 2018-11
افراد بیکار 347 2018-11
استخدام تمام وقت 4398 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 505 2018-09
نرخ اشتغال 55.4 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 19.4 2018-11
هزینه های کار 96.7 2018-09
پست های خالی شغلی 9409 2018-11
دستمزد 1148 2017-04
حداقل دستمزد 700 2019-06
رشد دستمزد 3.5 2018-09
دستمزد در تولید 134 2018-11
جمعیت 10.29 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.33 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 2018-06
هزینه زندگی خانواده 990 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 670 2018-12
بهره وری 109 2018-09
تغییر نرخ بیکاری 788 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2018-12
اندازه اصل تورم 0.56 2018-12
CPI مسکن آب و برق 109 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2018-12
تورم مواد غذایی 0.3 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-09
قیمت تولید 105 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2018-12
عرضه پول M0 28135 2018-11
عرضه پول M1 128755 2018-10
عرضه پول M2 218444 2018-10
ترازنامه بانک 369614 2018-10
ذخایر ارزی 21787 2018-12
وام به بخش خصوصی 70648 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 110015 2018-11
میزان رشد وام 0.1 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 258 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2066 2018-11
حساب جاری 496 2018-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
صادرات 4750 2018-11
واردات 6817 2018-11
بدهی خارجی 407313 2018-09
گردش سرمایه 852 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -12.52 2018-10
حواله 302 2018-10
درآمد گردشگری 1778 2018-09
ذخایر طلا 382 2018-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 2326269 2018-11
فروش اسلحه 56 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزش بودجه دولت -2547 2018-10
هزینه های دولت 8505 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.9 2017-12
درآمدهای دولت 38928 2018-10
بدهی های دولت 248934 2018-09
هزینه های مالی 33206 2018-08
درخواست پناهندگی 60 2018-06
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3662 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.2 2018-12
تولید صنعتی -2.9 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.4 2018-11
تولید صنعتی -4.9 2018-11
استفاده از ظرفیت 81.16 2018-09
تغییرات موجودی انبار 366 2018-09
ثبت خودرو 16157 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.9 2018-10
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
شاخص رقابتی 70.2 2018-12
رتبه رقابتی 34 2018-12
شاخص فساد مالی 63 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 34 2018-12
تولید الکتریسیته 4859 2018-11
استخراج معدن 20.9 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2018-11
هزینه های مصرف کننده 29468 2018-09
پس انداز های شخصی 4 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 116087 2018-10
نرخ وام بانکی 2.74 2018-11
درآمد قابل تصرف شخص 40724 2018-09
قیمت گازوئیل 1.61 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.7 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 101 2017-12
هزینه های شخصی 1.4 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.5 2018-10
شاخص مسکن 130 2018-09
جواز ساختمان 1622 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 74.7 2017-12