پرتغال

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.6 0.6 0.5 0.4
نرخ بیکاری 7.90 7.5 7.3 7.6 7.5 6.5
نرخ تورم 0.40 0.6 1.1 1.6 1.7 1.9
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1206.53 -960 -1270 -1430 -800 -1260
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.70 123 123 123 119 115
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 5700.05
5200 5055 4915 4778 4269
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.95
1.76 1.9 2.06 2.22 3.01
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.3 0.6 0.6 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
2 1.9 1.9 1.8 1.7
تولید ناخالص داخلی 204.84
210 210 210 215 225
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45406.70
45058 45315 46065 45268 47550
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7743.70
7808 7798 7891 7706 8145
تولید ناخالص داخلی سرانه 22347.03
22900 22900 22900 23300 23600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27006.87
27900 27900 27900 28300 28600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 820.90
818 825 836 812 863
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1629.40
1616 1579 1660 1653 1714
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5682.30
5542 5702 5790 5587 5977
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8556.50
8520 8545 8719 8493 9000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3130.40
3119 3194 3190 3133 3293
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1200.50
1184 1191 1223 1211 1263
تولید ناخالص ملی 49006.33
49285 49655 49937 46770 51548
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.90
7.5 7.3 7.6 7.5 6.5
افراد شاغل 4774.80
4820 4850 4890 4910 4990
افراد بیکار 390.70
380 375 370 368 355
قسمت مدت زمان اشتغال 516.90
540 550 560 570 600
استخدام تمام وقت 4289.80
4340 4360 4380 4400 4510
نرخ اشتغال 54.30
54.6 54.7 54.8 54.9 55.9
نرخ مشارکت نیروی کار 58.90
59.6 59.7 59.8 59.9 60.1
نرخ بیکاری بلند مدت 3.80
3.8 3.8 3.8 3.8 3.2
نرخ بیکاری جوانان 21.30
21 20.8 20.6 20.2 19
هزینه های کار 106.90
102 96.7 107 102 108
پست های خالی شغلی 15030.00
14150 12100 10185 16100 10412
دستمزد 1144.61
1220 1240 1250 1280 1410
دستمزد در تولید 104.56
115 105 145 109 157
رشد دستمزد 5.60
4.1 3.8 2.5 2.2 2.7
حداقل دستمزد 676.67
677 677 677 700 720
جمعیت 10.31
10.27 10.27 10.27 10.24 10.21
سن بازنشستگی زنان 66.33
66.33 66.33 66.33 66.42 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.33
66.33 66.33 66.33 66.42 66.5
تغییر نرخ بیکاری -11269.00
-24400 -7500 -3700 -12100 -3200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615.00
650 650 650 700 750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360.00
1450 1450 1450 1500 1650
بهره وری 102.80
104 110 103 99.7 104
هزینه زندگی خانواده 870.00
890 890 890 1150 1205
هزینه زندگی انفرادی 595.00
650 650 650 700 850
تغییر اشتغال 0.70
0.5 0.6 0.7 0.6 0.5
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.40
0.6 1.1 1.6 1.7 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
-0.1 0.7 0.3 0.5 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.00
103 104 104 104 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.80
103 104 105 105 109
قیمت مصرف کننده اصلی 104.04
104 104 104 105 108
اندازه اصل تورم 0.18
0.5 0.7 1.1 1.2 1.8
قیمت تولید 101.60
102 102 103 103 108
تغییر قیمت تولید کننده 1.20
1.8 2.1 1.9 1.8 2.4
CPI مسکن آب و برق 107.47
106 107 108 109 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.14
98.05 98.65 101 101 105
تورم مواد غذایی 0.90
1.1 1.5 1.7 1.9 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.60
1.6 1.8 1.8 2 2.2
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.33 -0.33 -0.33 -0.08 0.42
عرضه پول M0 27217.00
28900 29500 30200 30900 34500
عرضه پول M1 118408.00
139000 145100 156200 159700 244400
عرضه پول M2 205506.00
236200 242400 251500 256100 293300
ذخایر ارزی 20495.68
24402 25791 25620 25099 28220
ترازنامه بانک 369271.00
384800 387800 395100 405100 429200
وام به بخش خصوصی 73642.00
76850 78100 81400 85900 98200
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257.50
252 252 252 248 244
میزان رشد وام -0.80
-0.2 0.5 0.9 1 2
ترازنامه بانک مرکزی 112036.00
114100 116200 119500 122500 151250
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -1206.53
-960 -1270 -1430 -800 -1260
صادرات 4944.44
4990 4850 4320 5680 4850
واردات 6150.97
5950 6120 5750 6480 6110
حساب جاری 301.28
-25 451 -160 -120 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50
0.4 0.4 0.4 0.6 0.5
بدهی خارجی 407482.01
408100 410300 412300 414100 423300
گردش سرمایه 1013.98
-320 270 304 480 287
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -380.76
398 320 450 340 120
حواله 279.55
302 290 396 285 402
درآمد گردشگری 786.88
1320 1840 1020 1000 1400
ذخایر طلا 382.50
383 383 383 383 383
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 2918604.00
4451000 4660000 1774000 2990000 2153000
فروش اسلحه 56.00
100 100 100 80 50
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.70
123 123 123 119 115
بودجه دولت -3.00
-1.2 -1.2 -1.2 -0.9 -0.7
ارزش بودجه دولت -729.00
-3920 -2970 -3160 -1670 -2310
هزینه های دولت 8422.90
8497 8498 8583 8558 8860
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.90
45.1 45.1 45.1 44.7 44.2
درآمدهای دولت 7362.00
21130 33750 45410 10050 47250
بدهی های دولت 242620.00
252600 253200 254000 257400 271000
هزینه های مالی 8091.00
25050 36720 48570 11720 49560
مخارج نظامی 3662.30
3614 3690 4329 3728 4334
درخواست پناهندگی 80.00
58 80 45 50 35
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 2.10
2.3 2.5 2.2 1.9 1.5
تولید صنعتی 1.70
2.6 2.5 2.8 2.7 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.70
-0.3 -3.8 0.5 2.9 0.5
تولید صنعتی -2.20
4.5 4.4 3.6 2.5 2.3
استفاده از ظرفیت 80.58
80.8 80.8 80.9 81 81.4
تغییرات موجودی انبار 90.47
210 42 56 133 88
ثبت خودرو 21430.00
24520 14950 21550 28600 25420
شاخص اقتصادی مقدم 1.80
2 2.4 2.3 2 2.4
سرعت اینترنت 12894.80
12873 12907 12940 12932 12988
آدرس های IP 3662187.00
3696891 3699162 3702855 3706932 3742609
استخراج معدن 4.00
-2 0.5 1 1.5 2
شاخص رقابتی 4.57
4.57 4.57 4.57 4.65 4.74
رتبه رقابتی 42.00
42 42 42 41 40
آسانی کسب و کار 29.00
28 28 28 27 26
تولید الکتریسیته 4592.00
4650 4720 4620 4950 4720
شاخص فساد مالی 63.00
64 64 64 65 66
رتبه فساد مالی 29.00
28 28 28 27 26
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.40
2.1 2.1 1.9 1.5 1.1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90
0.4 0.9 0.4 0.7 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.10
4.2 4.4 3.8 3.2 2.2
هزینه های مصرف کننده 28808.30
28612 28994 29356 28988 30303
پس انداز های شخصی 5.40
5.1 4.8 4.5 4.2 5.8
تسهیلات اعتباری خریدار 114484.00
115100 115200 115400 115500 116900
هزینه های شخصی 1.90
1.9 1.9 1.8 1.8 2
نرخ وام بانکی 2.81
2.81 2.81 2.81 3.06 3.56
درآمد قابل تصرف شخص 40597.00
41770 41920 42960 43250 46120
قیمت گازوئیل 1.90
1.85 1.74 1.64 1.55 1.08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 70.20
68.8 65.7 64.8 63.8 57.8
بدهی خانوار به درآمد 100.95
99.8 99.8 99.8 95.1 91.9
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز 2.80
3.8 3.7 3.6 3.2 2
شاخص مسکن 121.06
123 125 127 129 140
جواز ساختمان 1640.00
1640 1750 1400 1690 1620
نرخ مالکیت مسکن 75.20
74.2 74.2 74.2 74 73.8
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00
21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00
48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00
23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75
34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75
23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 56.68
52.28 22.3 103 94.51 69.39
درجه حرارت 10.55
16.26 21.14 11.86 9.66 15.05