لهستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-03
نرخ بیکاری 6.3 2018-04
نرخ تورم 1.6 2018-04
نرخ بهره 1.5 2018-05
موازنه تجاری -317 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.7 2018-05
بازار سهام 58233 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.21 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 470 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 562722 PLN - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 142077 PLN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15049 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26003 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10625 PLN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44426 PLN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111187 PLN - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 % 2018-04
افراد شاغل 16404 هزار 2017-12
افراد بیکار 1044 هزار 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 13.8 % 2018-03
هزینه های کار 102 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 138 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 99.7 هزار 2018-03
دستمزد 4623 PLN / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 503 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 7.8 % 2018-04
دستمزد در تولید 4664 PLN / ماه 2018-03
جمعیت 37.97 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 3.7 % 2018-04
نرخ اشتغال 66.4 % 2017-12
استخدام تمام وقت 15028 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.2 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1033 هزار 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.6 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 % 2018-04
قیمت صادرات 98.6 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 99.5 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 3.7 % 2018-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 1.6 % 2018-05
عرضه پول M0 239258 PLN - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 899500 PLN - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 1313095 PLN - میلیون 2018-04
عرضه پول M3 1328848 PLN - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک 1914729 PLN - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 113228 USD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2018-05
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 433564 PLN - میلیون 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -317 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 18117 EUR - میلیون 2018-03
واردات 18434 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری -982 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-12
بدهی خارجی 378560 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 99.1 نقاط شاخص 2018-01
گردش سرمایه -208 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176005 EUR - میلیون 2016-12
حواله 684 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 103 تن 2018-03
تولید نفت خام 21 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 0.38 2016-12
فروش اسلحه 3 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 3128 PLN - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 106531 PLN - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 88469 PLN - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 934689 PLN - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 85341 PLN - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 225 افراد 2018-01
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 9519 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 16.8 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 53.9 2018-04
تولید صنعتی 9.3 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 % 2018-03
تولید صنعتی 0.6 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 82.8 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 83.8 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات موجودی انبار 11647 PLN - میلیون 2017-12
تولید خودرو 47.4 هزار واحد 2018-03
ثبت خودرو 44716 2018-04
سرعت اینترنت 12610 KBps 2017-03
آدرس های IP 6362131 IP 2017-03
تولید سیمان 1258 هزاران تن 2018-03
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 39 2018-12
سود شرکت سهامی 168721 PLN - میلیون 2017-12
شاخص فساد مالی 60 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 36 2017-12
آسانی کسب و کار 27 2017-12
تولید الکتریسیته 14295 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن -1.3 % 2018-03
تولید فولاد 880 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.8 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 279314 PLN - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 2.1 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 686226 PLN - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.38 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.7 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 59.94 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 18.8 % 2018-03
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 20683 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 83.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.66 mm 2015-12
درجه حرارت 4.28 celsius 2015-12