لهستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2017-12
نرخ بیکاری 6.6 2017-12
نرخ تورم 1.9 2018-01
نرخ بهره 1.5 2018-02
موازنه تجاری -1268 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.34 2018-02
بازار سهام 62819 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.37 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 470 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 476490 PLN - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 81915 PLN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15049 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26003 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9133 PLN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36946 PLN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 83841 PLN - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.6 % 2017-12
افراد شاغل 16510 هزار 2017-09
افراد بیکار 1135 هزار 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 13.5 % 2017-12
هزینه های کار 115 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 113 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 66.9 هزار 2017-12
دستمزد 4517 PLN / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 503 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 7.3 % 2018-01
دستمزد در تولید 4534 PLN / ماه 2017-12
جمعیت 37.97 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60.58 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.58 2017-12
تغییر اشتغال 3.8 % 2018-01
نرخ اشتغال 66.5 % 2017-09
استخدام تمام وقت 15108 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 56.7 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1038 هزار 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 0.9 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 % 2017-12
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2017-10
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 5.4 % 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 1.62 % 2018-02
عرضه پول M0 231964 PLN - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 906358 PLN - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 1312832 PLN - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 1324383 PLN - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 1858168 PLN - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 117540 USD - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2018-02
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 416637 PLN - میلیون 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 127 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1268 EUR - میلیون 2017-12
صادرات 15232 EUR - میلیون 2017-12
واردات 16500 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری -1152 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 % 2016-12
بدهی خارجی 369450 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2017-10
گردش سرمایه 3534 EUR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176005 EUR - میلیون 2016-12
حواله 1121 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 103 تن 2017-12
تولید نفت خام 22 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 0.38 2016-12
فروش اسلحه 3 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.1 % 2016-12
بودجه دولت -2.5 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -25369 PLN - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 83726 PLN - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.3 % 2016-12
درآمدهای دولت 350499 PLN - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 935006 PLN - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 375868 PLN - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 160 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 9791 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 16.5 نقاط شاخص 2018-01
شاخص PMI تولید 54.6 2018-01
تولید صنعتی 2.7 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 % 2017-12
تولید صنعتی 3.5 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 82.4 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 86 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات موجودی انبار 7111 PLN - میلیون 2017-09
تولید خودرو 27.4 هزار واحد 2017-12
ثبت خودرو 46081 2018-01
سرعت اینترنت 12610 KBps 2017-03
آدرس های IP 6362131 IP 2017-03
تولید سیمان 1205 هزاران تن 2017-12
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 39 2018-12
سود شرکت سهامی 90055 PLN - میلیون 2017-06
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 29 2016-12
آسانی کسب و کار 27 2017-12
تولید الکتریسیته 14738 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن -8.4 % 2017-12
تولید فولاد 887 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.2 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 287005 PLN - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 2.1 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 676394 PLN - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.36 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.3 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 59.94 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 16 % 2017-11
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 114905 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 83.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.66 mm 2015-12
درجه حرارت 4.28 celsius 2015-12