شاخص یاب

لهستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-03
نرخ بیکاری 6.1 2018-05
نرخ تورم 2 2018-06
نرخ بهره 1.5 2018-07
موازنه تجاری 98 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.68 2018-07
بازار سهام 57304 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.17 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 525 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 476490 PLN - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 81915 PLN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10625 PLN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44426 PLN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111187 PLN - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 % 2018-05
افراد شاغل 16344 هزار 2018-03
افراد بیکار 969 هزار 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10.9 % 2018-05
هزینه های کار 112 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 118 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 112 هزار 2018-05
دستمزد 4623 PLN / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 503 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 7.5 % 2018-06
دستمزد در تولید 4535 PLN / ماه 2018-05
جمعیت 37.98 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 3.7 % 2018-06
نرخ اشتغال 66.6 % 2018-03
استخدام تمام وقت 14965 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1044 هزار 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 175 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 0.6 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2018-06
قیمت صادرات 101 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 99.8 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 2.7 % 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 1.6 % 2018-07
عرضه پول M0 229477 PLN - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 912150 PLN - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 1331453 PLN - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 1346708 PLN - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 1909576 PLN - میلیون 2018-04
ذخایر ارزی 108970 USD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2018-07
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 418753 PLN - میلیون 2018-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 98 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 17251 EUR - میلیون 2018-05
واردات 17153 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری 42 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-12
بدهی خارجی 392174 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه 1728 EUR - میلیون 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 176005 EUR - میلیون 2016-12
حواله 684 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 103 تن 2018-06
تولید نفت خام 21 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 0.38 2016-12
فروش اسلحه 3 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 9585 PLN - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 83726 PLN - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 154009 PLN - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 962023 PLN - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 144423 PLN - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 175 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 9519 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 13.3 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 54.2 2018-06
تولید صنعتی 6.8 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 % 2018-05
تولید صنعتی 5.5 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 82.8 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 105 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات موجودی انبار 7111 PLN - میلیون 2018-03
تولید خودرو 43.4 هزار واحد 2018-05
ثبت خودرو 46090 2018-06
سرعت اینترنت 12610 KBps 2017-03
آدرس های IP 6362131 IP 2017-03
تولید سیمان 1942 هزاران تن 2018-05
شاخص رقابتی 4.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 39 2018-12
سود شرکت سهامی 42970 PLN - میلیون 2018-03
شاخص فساد مالی 60 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 36 2017-12
آسانی کسب و کار 27 2017-12
تولید الکتریسیته 13069 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن -2.2 % 2018-05
تولید فولاد 855 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.2 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 287005 PLN - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 2.1 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 700612 PLN - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 1.36 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.1 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 59.94 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 23.3 % 2018-05
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 46503 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 83.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.66 mm 2015-12
درجه حرارت 4.28 celsius 2015-12