شاخص یاب

لهستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-09
نرخ بیکاری 5.7 2018-09
نرخ تورم 1.8 2018-10
نرخ بهره 1.5 2018-11
موازنه تجاری -449 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.78 2018-11
بازار سهام 55442 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.27 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 525 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 500982 PLN - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80832 PLN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9864 PLN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37889 PLN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 92144 PLN - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.7 % 2018-09
افراد شاغل 16565 هزار 2018-06
افراد بیکار 938 هزار 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 9.6 % 2018-09
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 123 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 98 هزار 2018-09
دستمزد 4580 PLN / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 480 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 6.7 % 2018-09
دستمزد در تولید 4605 PLN / ماه 2018-09
جمعیت 37.98 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 3.2 % 2018-09
نرخ اشتغال 67.7 % 2018-06
استخدام تمام وقت 15139 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.5 % 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1087 هزار 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 % 2018-09
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 105 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 1.62 % 2018-11
عرضه پول M0 262972 PLN - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 945165 PLN - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 1359314 PLN - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 1376165 PLN - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 1939543 PLN - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 111416 USD - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 0.5 % 2018-11
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 440767 PLN - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -449 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 17683 EUR - میلیون 2018-09
واردات 18132 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری -547 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-12
بدهی خارجی 362827 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه -533 EUR - میلیون 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053 EUR - میلیون 2017-12
حواله 602 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 112 تن 2018-09
تولید نفت خام 22 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 0.38 2016-12
فروش اسلحه 3 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 % 2017-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 3184 PLN - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 90974 PLN - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 272862 PLN - میلیون 2018-09
بدهی های دولت 948935 PLN - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 269678 PLN - میلیون 2018-09
درخواست پناهندگی 175 افراد 2018-08
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 9519 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 4.8 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 50.4 2018-10
تولید صنعتی 2.8 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 % 2018-09
تولید صنعتی 2 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 82.5 % 2018-12
میزان سفارشات جدید 106 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار 12258 PLN - میلیون 2018-06
تولید خودرو 35.1 هزار واحد 2018-09
ثبت خودرو 39908 2018-10
سرعت اینترنت 12610 KBps 2017-03
آدرس های IP 6362131 IP 2017-03
تولید سیمان 1914 هزاران تن 2018-09
شاخص رقابتی 68.16 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
سود شرکت سهامی 88642 PLN - میلیون 2018-06
شاخص فساد مالی 60 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 36 2017-12
آسانی کسب و کار 33 2018-12
تولید الکتریسیته 13497 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 8.2 % 2018-09
تولید فولاد 770 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.1 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.6 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 295128 PLN - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی -9.4 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 713800 PLN - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.35 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.2 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 59.96 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 19.2 % 2018-08
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 71228 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 84.2 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.66 mm 2015-12
درجه حرارت 4.28 celsius 2015-12