فیلیپین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-03
نرخ بیکاری 5.3 2018-03
نرخ تورم 4.5 2018-04
نرخ بهره 3.25 2018-05
موازنه تجاری -2607850 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 52.6 2018-05
بازار سهام 7648 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.11 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 305 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2253539 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 2694630 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 678002 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2753 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7236 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 157444 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 195843 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 533765 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 20187 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 83102 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1219503 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 70380 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64857 پی اچ پی - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.3 % 2018-03
افراد شاغل 41755 هزار 2018-03
افراد بیکار 2320 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 % 2018-03
دستمزد 10113 پی اچ پی / ماه 2015-12
دستمزد در تولید 1650 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 105 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 94.7 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.5 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 151 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 5 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 183 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 133 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 % 2018-03
CPI مسکن آب و برق 110 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 105 لیست قیمت 2018-03
تورم مواد غذایی 5.9 % 2018-04
قیمت واردات 117 لیست قیمت 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2018-05
عرضه پول M0 1052546 پی اچ پی - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 3656397 پی اچ پی - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 10484059 پی اچ پی - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 10918725 پی اچ پی - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 1117 PHP - میلیارد 2018-03
ذخایر ارزی 80060 USD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 2.75 % 2018-05
نسبت ذخیره نقدی 18 % 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 4601 PHP - میلیارد 2017-11
نرخ وام 3.75 % 2018-05
وام به بانک 217671 پی اچ پی - میلیون 2018-03
وام به بخش خصوصی 6468811 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2607850 هزار تومان 2018-03
صادرات 5510000 هزار تومان 2018-03
واردات 8118000 هزار تومان 2018-03
حساب جاری -1324 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 73098 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 5.12 USD - میلیون 2017-12
حواله 2359615 هزار تومان 2018-03
ورود توریست 732506 2018-01
ذخایر طلا 196 تن 2018-03
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21571 پی اچ پی - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 7.13 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 % 2017-12
بودجه دولت -2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 46300 پی اچ پی - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 236740 پی اچ پی - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 307558 پی اچ پی - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 261243 پی اچ پی - میلیون 2018-04
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 4508 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 39.5 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی 12.8 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 84.21 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 26888 پی اچ پی - میلیون 2018-03
سرعت اینترنت 5451 KBps 2017-03
آدرس های IP 1536948 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 111 2017-12
آسانی کسب و کار 113 2017-12
شاخص PMI تولید 52.7 2018-04
مجموع فروش خودرو 9910 2018-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.7 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 1541280 پی اچ پی - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 4477552 میلیونر - پی اچ پی 2018-03
نرخ وام بانکی 5.84 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 299 PHP - میلیارد 2017-12
قیمت گازوئیل 1.03 USD / لیتر 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 10777 PHP / SQ METER 2017-12
جواز ساختمان 33445 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 244 mm 2015-12
درجه حرارت 25.79 celsius 2015-12