شاخص یاب

فیلیپین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-09
نرخ بیکاری 5.4 2018-09
نرخ تورم 6.7 2018-10
نرخ بهره 4.5 2018-10
موازنه تجاری -3927000 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 53.24 2018-11
بازار سهام 6926 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.37 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 314 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2221343 پی اچ پی - میلیون 2018-09
تولید ناخالص ملی 2784498 پی اچ پی - میلیون 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 704050 پی اچ پی - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163797 پی اچ پی - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 232897 پی اچ پی - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 430229 پی اچ پی - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 17207 پی اچ پی - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 96479 پی اچ پی - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1316267 پی اچ پی - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 146883 پی اچ پی - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 82731 پی اچ پی - میلیون 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.4 % 2018-09
افراد شاغل 40659 هزار 2018-09
افراد بیکار 2323 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.1 % 2018-09
دستمزد 10113 پی اچ پی / ماه 2015-12
دستمزد در تولید 1686 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 105 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 94.6 % 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.7 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 117 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 4.9 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 190 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 132 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 112 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 91.59 لیست قیمت 2018-09
تورم مواد غذایی 9.4 % 2018-10
قیمت واردات 114 لیست قیمت 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2018-10
عرضه پول M0 1065815 پی اچ پی - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 3713749 پی اچ پی - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 10695187 پی اچ پی - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 11157031 پی اچ پی - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 1182 PHP - میلیارد 2018-07
ذخایر ارزی 74722 USD - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 4 % 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 18 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 4654 PHP - میلیارد 2018-07
نرخ وام 5 % 2018-10
وام به بانک 278962 پی اچ پی - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 7036275 پی اچ پی - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3927000 هزار تومان 2018-09
صادرات 5827150 هزار تومان 2018-09
واردات 9753910 هزار تومان 2018-09
حساب جاری -824 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 73098 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 0.86 USD - میلیون 2018-06
حواله 2476000 هزار تومان 2018-08
ورود توریست 512240 2018-09
ذخایر طلا 198 تن 2018-09
تولید نفت خام 13 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 752 USD - میلیون 2018-08
شاخص تروریسم 7.13 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 % 2017-12
بودجه دولت -2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -96247 پی اچ پی - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 250174 پی اچ پی - میلیون 2018-09
درآمدهای دولت 202351 پی اچ پی - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 298598 پی اچ پی - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 4508 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 30.1 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 3.7 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 84.22 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار -1813 پی اچ پی - میلیون 2018-09
سرعت اینترنت 5451 KBps 2017-03
آدرس های IP 1536948 IP 2017-03
شاخص رقابتی 62.13 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 111 2017-12
آسانی کسب و کار 124 2018-12
شاخص PMI تولید 54 2018-10
مجموع فروش خودرو 9441 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.1 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 1479834 پی اچ پی - میلیون 2018-09
پس انداز های شخصی 4677798 میلیونر - پی اچ پی 2018-09
نرخ وام بانکی 6.21 % 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 319 PHP - میلیارد 2018-06
قیمت گازوئیل 1.06 USD / لیتر 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 % 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 12682 PHP / SQ METER 2018-03
جواز ساختمان 40182 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 244 mm 2015-12
درجه حرارت 25.79 celsius 2015-12