فیلیپین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2017-12
نرخ بیکاری 5 2017-12
نرخ تورم 4 2018-01
نرخ بهره 3 2018-02
موازنه تجاری -4016560 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 52.2 2018-02
بازار سهام 8612 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.71 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 305 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2219148 پی اچ پی - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 2656022 پی اچ پی - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 681597 پی اچ پی - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2753 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7236 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 179807 پی اچ پی - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 226644 پی اچ پی - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 583093 پی اچ پی - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 18340 پی اچ پی - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 92826 پی اچ پی - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1310106 پی اچ پی - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 63877 پی اچ پی - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 68548 پی اچ پی - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 % 2017-12
افراد شاغل 41551 هزار 2017-12
افراد بیکار 2188 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 % 2017-12
دستمزد 8990 پی اچ پی / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 1731 نقاط شاخص 2017-09
جمعیت 104 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 95 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 1 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 148 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 3.9 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 190 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 131 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده -1.8 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 135 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135 نقاط شاخص 2018-01
قیمت صادرات 109 لیست قیمت 2017-12
تورم مواد غذایی 4.5 % 2018-01
قیمت واردات 117 لیست قیمت 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-02
عرضه پول M0 1063043 پی اچ پی - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 3556886 پی اچ پی - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 10215773 پی اچ پی - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 10641734 پی اچ پی - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 1115 PHP - میلیارد 2017-11
ذخایر ارزی 81200 USD - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 2.5 % 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 4601 PHP - میلیارد 2017-11
نرخ وام 3.5 % 2018-02
وام به بانک 243038 پی اچ پی - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 6384186 پی اچ پی - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4016560 هزار تومان 2017-12
صادرات 4721110 هزار تومان 2017-12
واردات 8737670 هزار تومان 2017-12
حساب جاری 130 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2016-12
بدهی خارجی 76622 USD - میلیون 2016-12
گردش سرمایه 12.95 USD - میلیون 2017-09
حواله 2741425 هزار تومان 2017-12
ورود توریست 613372 2017-12
ذخایر طلا 196 تن 2017-12
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 43018 پی اچ پی - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 7.13 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -8600 پی اچ پی - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 214326 پی اچ پی - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 243492 پی اچ پی - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 252115 پی اچ پی - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 3990 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 43.3 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی -10.3 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 83.95 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 12180 پی اچ پی - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 5451 KBps 2017-03
آدرس های IP 1536948 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 113 2017-12
شاخص PMI تولید 51.7 2018-01
مجموع فروش خودرو 14182 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.5 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 1522475 پی اچ پی - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 4406418 میلیونر - پی اچ پی 2017-12
نرخ وام بانکی 5.61 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 272 PHP - میلیارد 2017-09
قیمت گازوئیل 1 USD / لیتر 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 9579 PHP / SQ METER 2017-09
جواز ساختمان 36076 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 244 mm 2015-12
درجه حرارت 25.79 celsius 2015-12