فیلیپین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2017-06
نرخ بیکاری 5.6 2017-09
نرخ تورم 3.4 2017-09
نرخ بهره 3 2017-09
موازنه تجاری -2411000 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 51.4 2017-10
بازار سهام 8487 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.84 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 305 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2146176 پی اچ پی - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 2582445 پی اچ پی - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 579459 پی اچ پی - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2753 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7236 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 146055 پی اچ پی - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 240706 پی اچ پی - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 497590 پی اچ پی - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 30228 پی اچ پی - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 94748 پی اچ پی - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1288680 پی اچ پی - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 76024 پی اچ پی - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71442 پی اچ پی - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 % 2017-09
افراد شاغل 40170 هزار 2017-09
افراد بیکار 2373 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 % 2017-09
پست های خالی شغلی 199942 2009-03
دستمزد 8280 پی اچ پی / ماه 2011-12
دستمزد در تولید 1208 نقاط شاخص 2017-03
جمعیت 104 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 94.4 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 150 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 145 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 3.3 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 178 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 133 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 % 2017-08
CPI مسکن آب و برق 134 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 92.36 لیست قیمت 2017-06
تورم مواد غذایی 3.6 % 2017-09
قیمت واردات 113 لیست قیمت 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2017-09
عرضه پول M0 910258 پی اچ پی - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 3303677 پی اچ پی - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 9690852 پی اچ پی - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 10077240 پی اچ پی - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 1108 PHP - میلیارد 2017-08
ذخایر ارزی 81346 USD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 1.59 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 4750 PHP - میلیارد 2017-08
وام به بانک 210172 پی اچ پی - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 5838415 پی اچ پی - میلیون 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2411000 هزار تومان 2017-08
صادرات 5506830 هزار تومان 2017-08
واردات 7918000 هزار تومان 2017-08
حساب جاری 377 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2016-12
بدهی خارجی 76622 USD - میلیون 2016-12
گردش سرمایه 15 USD - میلیون 2017-06
حواله 2500000 هزار تومان 2017-08
ورود توریست 474854 2017-06
ذخایر طلا 196 تن 2017-06
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18161 پی اچ پی - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 7.1 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 28800 پی اچ پی - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 272477 پی اچ پی - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 230400 پی اچ پی - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 201600 پی اچ پی - میلیون 2017-08
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 3990 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 37.9 2017-09
تولید صنعتی 2.4 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 83.83 % 2017-08
تغییرات موجودی انبار -4985 پی اچ پی - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 103576 ماشین 2013-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.04 % 2014-03
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 99 2016-12
شاخص PMI تولید 50.8 2017-09
مجموع فروش خودرو 11258 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.2 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 1480727 پی اچ پی - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 4262330 میلیونر - پی اچ پی 2017-08
نرخ وام بانکی 5.67 % 2017-07
تسهیلات اعتباری خریدار 264 PHP - میلیارد 2017-06
قیمت گازوئیل 0.95 USD / لیتر 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 9605 PHP / SQ METER 2017-03
جواز ساختمان 35983 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 % 2016-12