شاخص یاب

فیلیپین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-03
نرخ بیکاری 5.5 2018-06
نرخ تورم 5.2 2018-06
نرخ بهره 3.5 2018-06
موازنه تجاری -3700751 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 53.3 2018-07
بازار سهام 7400 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.4 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 314 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2253539 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 2694630 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 678002 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 157444 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 195843 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 533765 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 20187 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 83102 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1219503 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 70380 پی اچ پی - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64857 پی اچ پی - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.5 % 2018-06
افراد شاغل 40896 هزار 2018-06
افراد بیکار 2360 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 % 2018-06
دستمزد 10113 پی اچ پی / ماه 2015-12
دستمزد در تولید 1650 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 105 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 94.5 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.2 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 115 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 4.3 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 183 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 134 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده -1.8 % 2018-05
CPI مسکن آب و برق 110 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 105 لیست قیمت 2018-03
تورم مواد غذایی 6.1 % 2018-06
قیمت واردات 117 لیست قیمت 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 % 2018-06
عرضه پول M0 1059473 پی اچ پی - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 3752451 پی اچ پی - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 10572988 پی اچ پی - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 11032673 پی اچ پی - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 1151 PHP - میلیارد 2018-05
ذخایر ارزی 77675 USD - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 3 % 2018-06
نسبت ذخیره نقدی 18 % 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 4684 PHP - میلیارد 2018-04
نرخ وام 4 % 2018-06
وام به بانک 253709 پی اچ پی - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 6678118 پی اچ پی - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3700751 هزار تومان 2018-05
صادرات 5761742 هزار تومان 2018-05
واردات 9462494 هزار تومان 2018-05
حساب جاری -204 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 73098 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 6.31 USD - میلیون 2018-03
حواله 2469000 هزار تومان 2018-05
ورود توریست 591137 2018-04
ذخایر طلا 196 تن 2018-06
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 14208 پی اچ پی - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 7.13 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 % 2017-12
بودجه دولت -2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -32873 پی اچ پی - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 236740 پی اچ پی - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 258992 پی اچ پی - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 291865 پی اچ پی - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 4508 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 39.3 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 21.3 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 84.25 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 26888 پی اچ پی - میلیون 2018-03
سرعت اینترنت 5451 KBps 2017-03
آدرس های IP 1536948 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 111 2017-12
آسانی کسب و کار 113 2017-12
شاخص PMI تولید 52.9 2018-06
مجموع فروش خودرو 7766 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.8 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 1541280 پی اچ پی - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 4544295 میلیونر - پی اچ پی 2018-05
نرخ وام بانکی 6.03 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 302 PHP - میلیارد 2018-03
قیمت گازوئیل 1.01 USD / لیتر 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 12682 PHP / SQ METER 2018-03
جواز ساختمان 36002 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 244 mm 2015-12
درجه حرارت 25.79 celsius 2015-12