شاخص یاب

فیلیپین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-06
نرخ بیکاری 5.4 2018-09
نرخ تورم 6.4 2018-08
نرخ بهره 4 2018-08
موازنه تجاری -3546065 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 54.21 2018-09
بازار سهام 7375 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.03 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 314 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2352509 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 2728917 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 695414 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 146315 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 260401 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 525944 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 28252 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 109633 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1378389 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80303 پی اچ پی - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 74430 پی اچ پی - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.4 % 2018-09
افراد شاغل 40659 هزار 2018-09
افراد بیکار 2323 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.1 % 2018-09
دستمزد 10113 پی اچ پی / ماه 2015-12
دستمزد در تولید 1252 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 105 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 94.6 % 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.4 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 116 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 4.8 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 184 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 133 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 0.4 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 111 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 92.52 لیست قیمت 2018-06
تورم مواد غذایی 8.5 % 2018-08
قیمت واردات 118 لیست قیمت 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 % 2018-08
عرضه پول M0 1029050 پی اچ پی - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 3727220 پی اچ پی - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 10638540 پی اچ پی - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 11103179 پی اچ پی - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 1136 PHP - میلیارد 2018-06
ذخایر ارزی 77830 USD - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2018-08
نسبت ذخیره نقدی 18 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 4684 PHP - میلیارد 2018-04
نرخ وام 4.5 % 2018-08
وام به بانک 211367 پی اچ پی - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 6862361 پی اچ پی - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3546065 هزار تومان 2018-07
صادرات 5851325 هزار تومان 2018-07
واردات 9397390 هزار تومان 2018-07
حساب جاری -824 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 73098 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 0.86 USD - میلیون 2018-06
حواله 2401000 هزار تومان 2018-07
ورود توریست 601322 2018-07
ذخایر طلا 196 تن 2018-06
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 831 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 7.13 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 % 2017-12
بودجه دولت -2.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2587 پی اچ پی - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 308025 پی اچ پی - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 256875 پی اچ پی - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 259462 پی اچ پی - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 4508 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 30.1 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 12.2 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 84.23 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار -7153 پی اچ پی - میلیون 2018-06
سرعت اینترنت 5451 KBps 2017-03
آدرس های IP 1536948 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.35 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 111 2017-12
آسانی کسب و کار 113 2017-12
شاخص PMI تولید 51.9 2018-08
مجموع فروش خودرو 6975 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.1 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 1566498 پی اچ پی - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 4617754 میلیونر - پی اچ پی 2018-07
نرخ وام بانکی 6.2 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 319 PHP - میلیارد 2018-06
قیمت گازوئیل 1.04 USD / لیتر 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 12682 PHP / SQ METER 2018-03
جواز ساختمان 40182 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 244 mm 2015-12
درجه حرارت 25.79 celsius 2015-12