شاخص یاب

فیلیپین

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 52.65 2019-01
بازار سهام 7990 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.46 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2018-09
نرخ بیکاری 5.1 2018-12
نرخ تورم 5.1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2018-12
نرخ بهره 4.75 2018-12
موازنه تجاری -3900603 2018-11
حساب جاری -1254 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 2017-12
بودجه دولت -2.2 2017-12
اطمینان کسب و کار 27.2 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 314 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2221343 2018-09
تولید ناخالص ملی 2784498 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 704050 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163797 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 232897 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 430229 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 17207 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 96479 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1316267 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 146883 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 82731 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2018-12
افراد شاغل 41329 2018-12
افراد بیکار 2202 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.56 2018-12
دستمزد 10113 2015-12
دستمزد در تولید 1686 2018-06
جمعیت 105 2017-12
نرخ اشتغال 94.94 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 117 2018-12
اندازه اصل تورم 4.7 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 190 2018-09
قیمت تولید 133 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 2018-11
CPI مسکن آب و برق 112 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2018-12
قیمت صادرات 91.59 2018-09
تورم مواد غذایی 6.7 2018-12
قیمت واردات 114 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 2018-12
عرضه پول M0 1125055 2018-11
عرضه پول M1 3773019 2018-11
عرضه پول M2 10764346 2018-11
عرضه پول M3 11250727 2018-11
ترازنامه بانک 1202 2018-09
ذخایر ارزی 78460 2018-12
نرخ بهره سپرده 4.25 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 18 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 4646 2018-09
نرخ وام 5.25 2018-12
وام به بانک 248846 2018-11
وام به بخش خصوصی 7213721 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3900603 2018-11
حساب جاری -1254 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-12
صادرات 5568794 2018-11
واردات 9469397 2018-11
بدهی خارجی 73098 2017-12
گردش سرمایه 2.07 2018-09
حواله 2326000 2018-11
ورود توریست 518362 2018-10
ذخایر طلا 198 2018-12
تولید نفت خام 13 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 491 2018-10
شاخص تروریسم 7.13 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.1 2017-12
بودجه دولت -2.2 2017-12
ارزش بودجه دولت -39118 2018-11
هزینه های دولت 250174 2018-09
درآمدهای دولت 259702 2018-11
هزینه های مالی 298820 2018-11
ارزیابی اعتبار 53.12
مخارج نظامی 4508 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 27.2 2018-12
تولید صنعتی 2.1 2018-11
استفاده از ظرفیت 84.31 2018-11
تغییرات موجودی انبار -1813 2018-09
سرعت اینترنت 5451 2017-03
آدرس های IP 1536948 2017-03
شاخص رقابتی 62.13 2018-12
رتبه رقابتی 56 2018-12
شاخص فساد مالی 34 2017-12
رتبه فساد مالی 111 2017-12
آسانی کسب و کار 124 2018-12
شاخص PMI تولید 53.2 2018-12
مجموع فروش خودرو 9301 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.5 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 2018-11
هزینه های مصرف کننده 1479834 2018-09
پس انداز های شخصی 4620855 2018-11
نرخ وام بانکی 6.64 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 329 2018-09
قیمت گازوئیل 0.9 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 11314 2018-06
جواز ساختمان 42111 2018-09