شاخص یاب

فیلیپین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 52.69 52.73 52.93 53.13 53.33 53.74
بازار سهام 7989.65 7377 7266 7157 7050 6840
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.46 7.38 7.74 8.12 8.52 9.37