فیلیپین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.4 1.5 1.2 1.4 0.9
نرخ بیکاری 5.70 6.2 6 6.4 6.5 6.3
نرخ تورم 2.80 3.2 3.3 3.6 3.4 3.8
نرخ بهره 3.00 3.25 3.5 3.5 3.5 5
موازنه تجاری -2147000.00 -2500000 -2955200 -2930000 -2158000 -2440000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 44 44 43 43 39
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 51.22 51.02 51.52 52.03 52.53 58.09
بازار سهام 7998.75 7760 7680 7600 7520 6660
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.71 5.09 5.14 5.19 5.24 5.8
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.4 1.5 1.2 1.4 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 6.7 6.8 6.6 6.4 6.5
تولید ناخالص داخلی 304.90 318 318 335 335 365
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2146176.00 2170253 2210102 2234461 2264143 2647181
تولید ناخالص ملی 2582445.00 2580000 2630000 2660000 2690000 2950000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 579458.90 627000 716000 682000 662000 926000
تولید ناخالص داخلی سرانه 2753.30 2860 2860 2970 2970 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7236.50 7680 7680 7910 7910 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 146054.68 133000 179000 159600 147000 200000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 240706.14 214000 232000 188300 244000 286000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 497590.14 446000 563000 513801 504000 664000
تولید ناخالص داخلی از معادن 30228.10 14500 16000 18900 24500 16100
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 94748.36 80000 87000 82291 95000 94000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1288680.00 1184614 1298082 1183884 1288815 1257578
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 76024.16 62500 66700 71800 80800 80500
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71442.39 78000 67100 67171 67155 74000
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.70 6.2 6 6.4 6.5 6.3
افراد شاغل 40271.00 41100 41500 40500 41000 43700
افراد بیکار 2443.00 2500 2300 2900 2700 2700
نرخ مشارکت نیروی کار 61.40 62 62.8 61.8 62.1 64
پست های خالی شغلی 199942.00 186461 190461 186461 186461 306461
دستمزد 8280.00 8700 8530 8585 8640 10300
دستمزد در تولید 1538.90 1690 1650 1250 1770 2020
جمعیت 103.90 106 106 107 107 110
نرخ اشتغال 94.30 93.8 94 93.6 93.8 94.3
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.80 3.2 3.3 3.6 3.4 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148.30 149 151 152 152 167
قیمت مصرف کننده اصلی 143.30 145 146 148 148 160
اندازه اصل تورم 2.10 2.7 3 3.2 3.3 3.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 177.82 185 192 186 186 212
قیمت تولید 131.49 135 138 140 143 161
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 3.3 3.6 2.8 3.1 2.8
تورم مواد غذایی 3.50 3.9 3.7 3 3.8 3.5
قیمت صادرات 92.36 102 112 109 109 119
CPI Housing Utilities 132.00 132 133 133 134 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132.60 135 135 136 136 148
قیمت واردات 112.73 114 117 118 118 128
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 3.00 3.25 3.5 3.5 3.5 5
عرضه پول M0 901326.60 940000 1050000 980000 980000 1430000
عرضه پول M1 3240238.96 3333383 3433026 3531703 3630041 4599997
عرضه پول M2 9513710.68 9692142 9859891 9792193 9792193 10529218
عرضه پول M3 9877540.45 10106498 10339909 10100043 10100043 13142001
ذخایر ارزی 80786.67 82900 83600 84500 86200 101000
ترازنامه بانک 1074.00 1090 1100 1170 1170 1430
نرخ بهره سپرده 1.60 3 3 3 4 5
وام به بانک 228770.80 257400 279000 281000 281000 384000
وام به بخش خصوصی 5694973.09 5869531 6051930 6235136 6417906 7160000
ترازنامه بانک مرکزی 4559.10 4690 4710 4770 4770 5090
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -2147000.00 -2500000 -2955200 -2930000 -2158000 -2440000
صادرات 4913000.00 5310000 5064800 5730000 5780000 6290000
واردات 7060000.00 7810000 8020000 8660000 7938000 8730000
حساب جاری -490.62 78 1420 -80 -80 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.20 0.8 0.8 1.2 1.2 1
بدهی خارجی 76621.97 81500 82500 78887 79244 83325
گردش سرمایه 2.41 12 14 8 10 16
حواله 2467072.50 2680000 2780000 2900000 2950000 3340000
ورود توریست 532757.00 450145 600000 560000 560000 831000
ذخایر طلا 196.35 196 197 196 196 205
شاخص تروریسم 7.10 6.89 7.4 6.79 6.79 7.4
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22883.30 61000 162000 36308 53943 197000
تولید نفت خام 15.00 25 27 14.8 14.91 40
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.10 44 44 43 43 39
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -2.8 -2.8 -2.7
ارزش بودجه دولت -50512.00 -80000 -98000 -74000 -31000 -87000
هزینه های دولت 272477.33 208000 182000 212000 267000 212000
درآمدهای دولت 179800.00 194300 210000 200000 220000 245000
هزینه های مالی 270700.00 260000 308000 254000 251000 332000
مخارج نظامی 3989.80 4741 4741 5200 5200 6200
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 43.00 40 42 43 45 50
تولید صنعتی 5.10 6.4 0.8 3.2 4.8 5.3
استفاده از ظرفیت 83.82 83.5 83.7 83.5 83.5 83.9
تغییرات موجودی انبار -4985.19 7200 13224 -3826 -3584 6152
ثبت خودرو 103576.00 130000 138000 145000 150000 155000
شاخص اقتصادی مقدم 0.04 0.2 0.1 0.3 -0.1 0.2
شاخص PMI تولید 52.80 54.5 53.8 51.9 51.9 54.4
مجموع فروش خودرو 12701.00 13780 14100 13200 13200 21450
شاخص رقابتی 4.36 4.41 4.39 4.36 4.36 4.36
رتبه رقابتی 57.00 43 52 58 59 37
آسانی کسب و کار 99.00 95 95 90 90 83
شاخص فساد مالی 35.00 40 40 43 43 51
رتبه فساد مالی 101.00 85 85 82 82 69
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.10 6.1 7.5 8.2 6.7 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30 3.7 3.6 3.8 4 4
هزینه های مصرف کننده 1480727.00 1500000 1520000 1520000 1570000 1780000
پس انداز های شخصی 4180939.46 4268620 4358841 4448495 4537051 5361653
نرخ وام بانکی 5.77 5.25 5.5 5.7 5.9 6.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.1 0.1 0.17 0.16 0.1
تسهیلات اعتباری خریدار 247.46 246 263 272 280 346
قیمت گازوئیل 0.88 0.88 0.92 0.87 0.87 1.2
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 9605.00 10820 12200 10000 10500 14000
جواز ساختمان 35101.00 38900 37700 45620 45620 43900
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69