پرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-09
نرخ بیکاری 7.3 2018-01
نرخ تورم 1.25 2018-01
نرخ بهره 3 2018-02
موازنه تجاری 1081 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.25 2018-02
بازار سهام 20895 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.49 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 192 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 128410 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 293760 قلم - میلیون 2012-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29583 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6089 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6144 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7551 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16237 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 17268 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6694 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13766 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6915 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2337 قلم - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 % 2018-01
افراد شاغل 4853 هزار 2018-01
افراد بیکار 382 هزار 2018-01
دستمزد 1650 PEN / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 850 PEN / ماه 2017-12
جمعیت 31.49 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 64.9 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1540 PEN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 895 PEN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4190 PEN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1220 PEN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.25 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 130 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 2.29 % 2018-01
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-01
قیمت صادرات 124 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 130 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 0.22 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 3.79 % 2018-02
عرضه پول M0 47084 قلم - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 85655 قلم - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 187432 قلم - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 64413 USD - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 178664 قلم - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 2.65 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1081 USD - میلیون 2017-12
صادرات 4397 USD - میلیون 2017-12
واردات 3317 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -656 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 % 2016-12
بدهی خارجی 80200 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 105 نقاط شاخص 2017-12
حواله 782 USD - میلیون 2017-09
ورود توریست 4575753 2016-12
ذخایر طلا 34.68 تن 2017-12
تولید نفت خام 43 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1430 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 2.54 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 2789 قلم - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 14093 قلم - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 10202 قلم - میلیون 2018-01
هزینه های مالی 7074 قلم - میلیون 2018-01
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 2551 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 64 نقاط شاخص 2017-10
تولید صنعتی -6.53 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 32.08 % 2016-01
تغییرات موجودی انبار -14.42 قلم - میلیون 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 1.32 % 2017-12
سرعت اینترنت 6232 KBps 2017-03
آدرس های IP 1032242 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.22 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
تولید مس 206328 تن 2017-11
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 58 2017-12
تولید فولاد 105 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 83495 قلم - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 62825 قلم - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 317737 قلم - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 0.66 % 2018-01
قیمت گازوئیل 0.89 USD / لیتر 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 151 mm 2015-12
درجه حرارت 20.78 celsius 2015-12