شاخص یاب

پرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-06
نرخ بیکاری 6.1 2018-08
نرخ تورم 1.07 2018-08
نرخ بهره 2.75 2018-09
موازنه تجاری 489 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.3 2018-09
بازار سهام 19575 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.26 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 211 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 136977 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 293760 قلم - میلیون 2012-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28975 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6173 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12237 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9478 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7492 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18808 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 16694 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6351 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13793 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7469 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2451 قلم - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 % 2018-08
افراد شاغل 4920 هزار 2018-08
افراد بیکار 319 هزار 2018-08
دستمزد 1796 PEN / ماه 2018-08
حداقل دستمزد 930 PEN / ماه 2018-08
جمعیت 31.83 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 63.2 % 2018-08
هزینه زندگی خانواده 1540 PEN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 895 PEN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4190 PEN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1220 PEN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.07 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 133 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.38 % 2018-08
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 119 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 125 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 132 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی -1.05 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 4.28 % 2018-09
عرضه پول M0 47113 قلم - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 88337 قلم - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 192957 قلم - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 60445 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 181983 قلم - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 2.65 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 489 USD - میلیون 2018-07
صادرات 4028 USD - میلیون 2018-07
واردات 3539 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -750 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 % 2017-12
بدهی خارجی 75427 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 95.39 نقاط شاخص 2018-07
حواله 804 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 4575753 2016-12
ذخایر طلا 34.7 تن 2018-06
تولید نفت خام 52 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1393 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 2.54 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.5 % 2017-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2812 قلم - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 14101 قلم - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 9189 قلم - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 10369 قلم - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 1946 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 58.5 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 1.72 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 32.08 % 2016-01
تغییرات موجودی انبار 1627 قلم - میلیون 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 2.31 % 2018-07
سرعت اینترنت 6232 KBps 2017-03
آدرس های IP 1032242 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.22 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
تولید مس 195584 تن 2018-07
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 58 2017-12
تولید فولاد 105 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 88 نقاط شاخص 2018-07
هزینه های مصرف کننده 87106 قلم - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 67933 قلم - میلیون 2018-08
اعتبار بخش خصوصی 335196 قلم - میلیون 2018-08
نرخ وام بانکی 0.79 % 2018-08
قیمت گازوئیل 0.94 USD / لیتر 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 151 mm 2015-12
درجه حرارت 20.78 celsius 2015-12