شاخص یاب

پرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-06
نرخ بیکاری 6.2 2018-09
نرخ تورم 1.84 2018-10
نرخ بهره 2.75 2018-11
موازنه تجاری 463 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.37 2018-11
بازار سهام 19080 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 211 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 136977 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 293760 قلم - میلیون 2012-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28975 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6173 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12237 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9478 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7492 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18808 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 16694 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6351 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13793 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7469 قلم - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2451 قلم - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 % 2018-09
افراد شاغل 4916 هزار 2018-09
افراد بیکار 324 هزار 2018-09
دستمزد 1636 PEN / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 930 PEN / ماه 2018-09
جمعیت 31.83 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 63 % 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1710 PEN / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 995 PEN / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830 PEN / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250 PEN / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.84 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 133 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 2.48 % 2018-10
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 125 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 132 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 0.81 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 4.67 % 2018-11
عرضه پول M0 47208 قلم - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 88081 قلم - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 193053 قلم - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 58533 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 183580 قلم - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 2.65 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 463 USD - میلیون 2018-09
صادرات 3828 USD - میلیون 2018-09
واردات 3365 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -750 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 % 2017-12
بدهی خارجی 75427 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 91.21 نقاط شاخص 2018-09
حواله 804 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 4575753 2016-12
ذخایر طلا 34.7 تن 2018-09
تولید نفت خام 42 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1393 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 2.54 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.5 % 2017-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -771 قلم - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 14101 قلم - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 9444 قلم - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 8151 قلم - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 1946 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 55.1 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 1.73 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 1627 قلم - میلیون 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 2.25 % 2018-08
سرعت اینترنت 6232 KBps 2017-03
آدرس های IP 1032242 IP 2017-03
شاخص رقابتی 61.26 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 63 2018-12
تولید مس 207161 تن 2018-08
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 68 2018-12
تولید فولاد 100 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 88 نقاط شاخص 2018-07
هزینه های مصرف کننده 87106 قلم - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 68461 قلم - میلیون 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 338915 قلم - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 0.8 % 2018-09
قیمت گازوئیل 0.94 USD / لیتر 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 151 mm 2015-12
درجه حرارت 20.78 celsius 2015-12