شاخص یاب

پرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-03
نرخ بیکاری 6.2 2018-06
نرخ تورم 1.43 2018-06
نرخ بهره 2.75 2018-07
موازنه تجاری 458 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.27 2018-07
بازار سهام 20046 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.22 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 211 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127506 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 293760 قلم - میلیون 2012-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31379 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6173 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12237 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6013 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7010 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16490 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 15940 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6228 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12531 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7434 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2405 قلم - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 % 2018-06
افراد شاغل 4856 هزار 2018-05
افراد بیکار 345 هزار 2018-05
دستمزد 1704 PEN / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 930 PEN / ماه 2018-04
جمعیت 31.83 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 63.6 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1540 PEN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 895 PEN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4190 PEN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1220 PEN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.43 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 132 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 2.32 % 2018-06
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 126 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 126 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 131 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی -0.52 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.33 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 4.03 % 2018-07
عرضه پول M0 46205 قلم - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 84673 قلم - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 186870 قلم - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 59113 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 180825 قلم - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 2.65 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 458 USD - میلیون 2018-05
صادرات 4114 USD - میلیون 2018-05
واردات 3655 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -1319 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 % 2017-12
بدهی خارجی 76531 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-05
حواله 745 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 4575753 2016-12
ذخایر طلا 34.7 تن 2018-06
تولید نفت خام 52 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2039 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 2.54 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.5 % 2017-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -613 قلم - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 15885 قلم - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 9511 قلم - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 8072 قلم - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 1946 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 60 نقاط شاخص 2018-05
تولید صنعتی 2.38 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 32.08 % 2016-01
تغییرات موجودی انبار 1434 قلم - میلیون 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم 6.43 % 2018-05
سرعت اینترنت 6232 KBps 2017-03
آدرس های IP 1032242 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.22 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
تولید مس 200813 تن 2018-03
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 58 2017-12
تولید فولاد 105 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 90 نقاط شاخص 2018-05
هزینه های مصرف کننده 81724 قلم - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 66775 قلم - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 331224 قلم - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 0.7 % 2018-06
قیمت گازوئیل 0.95 USD / لیتر 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 151 mm 2015-12
درجه حرارت 20.78 celsius 2015-12