شاخص یاب

پرو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 3.34 2019-01
بازار سهام 19514 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-09
نرخ بیکاری 6.7 2018-12
نرخ تورم 2.19 2018-12
نرخ بهره 2.75 2019-01
موازنه تجاری 586 2018-11
حساب جاری -1172 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.5 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
اطمینان کسب و کار 55.5 2018-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 99 2018-12
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 211 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 131738 2018-09
تولید ناخالص ملی 293760 2012-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29341 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6173 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12237 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6505 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7656 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16732 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 16778 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6977 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14133 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7368 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2416 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2018-12
افراد شاغل 4954 2018-11
افراد بیکار 330 2018-11
دستمزد 1740 2018-11
حداقل دستمزد 930 2019-01
جمعیت 31.83 2017-12
نرخ اشتغال 65.6 2018-11
هزینه زندگی خانواده 1710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 995 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.19 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 133 2018-12
اندازه اصل تورم 2.57 2018-12
قیمت تولید 109 2018-12
قیمت صادرات 114 2018-11
قیمت واردات 122 2018-11
CPI مسکن آب و برق 133 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2018-12
تورم مواد غذایی 1.95 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 5.08 2019-01
عرضه پول M0 47442 2018-11
عرضه پول M1 91206 2018-11
عرضه پول M2 196576 2018-11
ذخایر ارزی 60288 2018-12
وام به بخش خصوصی 185762 2018-11
نرخ بهره سپرده 2.65 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 586 2018-11
حساب جاری -1172 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2017-12
صادرات 4015 2018-11
واردات 3429 2018-11
بدهی خارجی 75267 2018-09
رابطه مبادله 93.47 2018-11
حواله 823 2018-09
ورود توریست 4575753 2016-12
ذخایر طلا 34.7 2018-12
تولید نفت خام 44 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2171 2018-09
شاخص تروریسم 2.54 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.5 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
ارزش بودجه دولت -7886 2018-12
هزینه های دولت 16481 2018-09
درآمدهای دولت 9873 2018-12
هزینه های مالی 12516 2018-12
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 1946 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 55.5 2018-11
تولید صنعتی -1.41 2018-10
تغییرات موجودی انبار -3936 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 5.27 2018-11
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.26 2018-12
رتبه رقابتی 63 2018-12
تولید مس 206171 2018-10
شاخص فساد مالی 37 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 68 2018-12
تولید فولاد 100 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99 2018-12
هزینه های مصرف کننده 86337 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 70353 2018-11
اعتبار بخش خصوصی 346999 2018-11
نرخ وام بانکی 0.81 2018-12
قیمت گازوئیل 0.91 2018-12