پرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-03
نرخ بیکاری 7.3 2018-04
نرخ تورم 0.48 2018-04
نرخ بهره 2.75 2018-05
موازنه تجاری 591 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.27 2018-05
بازار سهام 20992 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.36 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 192 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 127506 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 293760 قلم - میلیون 2012-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31379 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6089 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6013 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7010 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16490 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 15940 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6228 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12531 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7434 قلم - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2405 قلم - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 % 2018-04
افراد شاغل 4854 هزار 2018-04
افراد بیکار 384 هزار 2018-04
دستمزد 1704 PEN / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 930 PEN / ماه 2018-04
جمعیت 31.83 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 63.6 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1540 PEN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 895 PEN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4190 PEN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1220 PEN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.48 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 131 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 2.12 % 2018-04
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 124 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 122 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 133 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی -2.23 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.14 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 3.63 % 2018-05
عرضه پول M0 46059 قلم - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 85342 قلم - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 187000 قلم - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 60224 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 177090 قلم - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 2.65 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 591 USD - میلیون 2018-03
صادرات 4104 USD - میلیون 2018-03
واردات 3513 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -896 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 % 2017-12
بدهی خارجی 76889 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2018-03
حواله 791 USD - میلیون 2017-12
ورود توریست 4575753 2016-12
ذخایر طلا 34.7 تن 2018-03
تولید نفت خام 49 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2721 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 2.54 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.5 % 2017-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 3859 قلم - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 15885 قلم - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 13654 قلم - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 7787 قلم - میلیون 2018-04
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 1946 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 59 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 0.42 % 2018-02
استفاده از ظرفیت 32.08 % 2016-01
تغییرات موجودی انبار -1779 قلم - میلیون 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.93 % 2018-03
سرعت اینترنت 6232 KBps 2017-03
آدرس های IP 1032242 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.22 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
تولید مس 200813 تن 2018-03
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 96 2017-12
آسانی کسب و کار 58 2017-12
تولید فولاد 115 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98 نقاط شاخص 2018-04
هزینه های مصرف کننده 81724 قلم - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 64500 قلم - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 322384 قلم - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 0.7 % 2018-04
قیمت گازوئیل 0.89 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 151 mm 2015-12
درجه حرارت 20.78 celsius 2015-12