preload

پرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-09
نرخ بیکاری 6.2 2017-10
نرخ تورم 1.54 2017-11
نرخ بهره 3.25 2017-11
موازنه تجاری 346 2017-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.23 2017-12
بازار سهام 19206 امتیاز 2017-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.94 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 192 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 128410 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 293760 قلم - میلیون 2012-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29583 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6089 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6144 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7551 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16237 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 17268 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6694 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13766 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6915 قلم - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2337 قلم - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 % 2017-10
افراد شاغل 4889 هزار 2017-10
افراد بیکار 308 هزار 2017-10
دستمزد 1801 PEN / ماه 2017-10
حداقل دستمزد 850 PEN / ماه 2017-10
جمعیت 31.49 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 64.1 % 2017-10
هزینه زندگی خانواده 1540 PEN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 895 PEN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4190 PEN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1220 PEN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.54 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 نقاط شاخص 2017-11
قیمت مصرف کننده اصلی 130 نقاط شاخص 2017-11
اندازه اصل تورم 2.44 % 2017-11
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2017-11
قیمت صادرات 121 نقاط شاخص 2017-10
قیمت واردات 117 نقاط شاخص 2017-10
CPI مسکن آب و برق 129 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 0.67 % 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 4.1 % 2017-12
عرضه پول M0 43462 قلم - میلیون 2017-10
عرضه پول M1 80275 قلم - میلیون 2017-10
عرضه پول M2 180112 قلم - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 63057 USD - میلیون 2017-11
وام به بخش خصوصی 173569 قلم - میلیون 2017-10
نرخ بهره سپرده 2.65 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 346 USD - میلیون 2017-10
صادرات 3843 USD - میلیون 2017-10
واردات 3497 USD - میلیون 2017-10
حساب جاری -656 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 % 2016-12
بدهی خارجی 80200 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 104 نقاط شاخص 2017-10
حواله 782 USD - میلیون 2017-09
ورود توریست 4575753 2016-12
ذخایر طلا 34.68 تن 2017-06
تولید نفت خام 43 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 243 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 2.54 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -2040 قلم - میلیون 2017-10
هزینه های دولت 14093 قلم - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 8611 قلم - میلیون 2017-10
هزینه های مالی 7926 قلم - میلیون 2017-10
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 2551 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 64 2017-10
تولید صنعتی -2.57 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 32.08 % 2016-01
تغییرات موجودی انبار -14.42 قلم - میلیون 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 3.18 % 2017-09
سرعت اینترنت 6232 KBps 2017-03
آدرس های IP 1032242 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.22 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
تولید مس 209234 تن 2017-09
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 58 2017-12
تولید فولاد 105 هزار تن 2017-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2017-10
هزینه های مصرف کننده 83495 قلم - میلیون 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 61437 قلم - میلیون 2017-10
اعتبار بخش خصوصی 312914 قلم - میلیون 2017-10
نرخ وام بانکی 0.61 % 2017-11
قیمت گازوئیل 0.88 USD / لیتر 2017-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 151 mm 2015-12
درجه حرارت 20 celsius 2015-12