پرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-06
نرخ بیکاری 6.4 2017-09
نرخ تورم 2.94 2017-09
نرخ بهره 3.5 2017-10
موازنه تجاری 433 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 3.23 2017-10
بازار سهام 19655 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.98 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 192 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 128361 قلم - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 293760 قلم - میلیون 2012-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26380 قلم - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6089 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8630 قلم - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6862 قلم - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16273 قلم - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 17481 قلم - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6159 قلم - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13320 قلم - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6828 قلم - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2324 قلم - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.4 % 2017-09
افراد شاغل 4933 هزار 2017-08
افراد بیکار 286 هزار 2017-08
دستمزد 1696 PEN / ماه 2017-08
حداقل دستمزد 850 PEN / ماه 2017-08
جمعیت 31.49 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 64.8 % 2017-08
هزینه زندگی خانواده 1210 PEN / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 849 PEN / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3870 PEN / ماه 2016-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1350 PEN / ماه 2016-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.94 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 130 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 2.76 % 2017-09
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 115 نقاط شاخص 2017-08
CPI مسکن آب و برق 128 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 3.67 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.02 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی 4.22 % 2017-10
عرضه پول M0 42941 قلم - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 76578 قلم - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 172945 قلم - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 64423 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 173435 قلم - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 2.65 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 433 USD - میلیون 2017-08
صادرات 3923 USD - میلیون 2017-08
واردات 3490 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -585 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 % 2016-12
بدهی خارجی 78543 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2017-08
حواله 766 USD - میلیون 2017-06
ورود توریست 4575753 2016-12
ذخایر طلا 34.68 تن 2017-06
تولید نفت خام 43 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2051 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 2.98 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -2053 قلم - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 13864 قلم - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 8118 قلم - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 7591 قلم - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 2551 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 60 2017-09
تولید صنعتی -6.39 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 32.08 % 2016-01
تغییرات موجودی انبار 1639 قلم - میلیون 2017-06
شاخص اقتصادی مقدم 2.28 % 2017-08
شاخص رقابتی 4.22 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 72 2018-12
تولید مس 205998 تن 2017-07
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 54 2016-12
تولید فولاد 105 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 84 2017-08
هزینه های مصرف کننده 83031 قلم - میلیون 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 60512 قلم - میلیون 2017-08
اعتبار بخش خصوصی 309878 قلم - میلیون 2017-08
نرخ وام بانکی 0.56 % 2017-09
قیمت گازوئیل 0.83 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2016-12