پاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-09
نرخ بیکاری 7.6 2017-09
نرخ تورم 3.6 2018-04
نرخ بهره 5.25 2018-05
موازنه تجاری -158477 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 5668 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 27.44 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1636 میلیون - PYG 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3928 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8878 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7606171586 PYG هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1130137684 PYG هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 368362977 PYG هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 916303364 PYG هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3343168721 PYG هزار 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 749160676 PYG هزار 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.6 % 2017-09
حداقل دستمزد 2041 PYG هزار / ماه 2018-04
جمعیت 6.85 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1126552 2017-09
هزینه زندگی خانواده 2338000 PYG / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1445700 PYG / ماه 2017-12
افراد بیکار 93052 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5018400 PYG / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 270 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2672000 PYG / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.6 % 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 3.1 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 4.8 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 550 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-04
قیمت تولید 121 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2018-05
نرخ بهره سپرده 3.76 % 2016-12
ذخایر ارزی 7438 USD - میلیون 2018-04
عرضه پول M0 11808300 میلیون - PYG 2018-03
عرضه پول M1 28521899 میلیون - PYG 2018-03
عرضه پول M2 46556752 میلیون - PYG 2018-03
عرضه پول M3 81909379 میلیون - PYG 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -158477 USD هزاران نفر 2018-04
صادرات 897895 USD هزاران نفر 2018-04
واردات 1056372 USD هزاران نفر 2018-04
حساب جاری -373 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
ذخایر طلا 8.2 تن 2018-03
گردش سرمایه 393 USD - میلیون 2017-12
بدهی خارجی 5616269 هزار تومان 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80.2 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.6 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.1 % 2017-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
بدهی های دولت 7145 USD - میلیون 2018-02
هزینه های دولت 4515849 PYG - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 333 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1375 KBps 2017-03
آدرس های IP 206156 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 221749 میلیون - PYG 2017-09
شاخص رقابتی 3.71 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 112 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 108 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.1 % 2018-03
تولید فولاد 1 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 28220757 PYG - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 0.77 USD / لیتر 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 204 mm 2015-12
درجه حرارت 27.93 celsius 2015-12