پاپوآ گینه نو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 3.27 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 16.93 USD - میلیارد 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1716 USD 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4191 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.6 % 2017-12
حداقل دستمزد 140 PGK / هفته 2017-12
جمعیت 8.08 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.7 % 2017-12
تورم مواد غذایی 1.3 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2018-04
نرخ بهره سپرده 0.6 % 2016-12
ذخایر ارزی 1687 USD - میلیون 2018-03
میزان رشد وام -3.8 % 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5433 PGK - میلیون 2017-09
صادرات 7246 PGK - میلیون 2017-09
واردات 1813 PGK - میلیون 2017-09
حساب جاری 343 PGK - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.3 % 2016-12
ذخایر طلا 2 تن 2018-03
تولید نفت خام 50 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.5 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 69.1 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7028 KBps 2017-03
آدرس های IP 3633 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 109 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 292 mm 2015-12
درجه حرارت 25.56 celsius 2015-12