پاپوآ گینه نو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 3.24 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 16.93 USD - میلیارد 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1716 USD 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4191 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.5 % 2016-12
حداقل دستمزد 140 PGK / هفته 2017-12
جمعیت 8.08 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.1 % 2017-09
تورم مواد غذایی 3.8 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2018-01
نرخ بهره سپرده 0.6 % 2016-12
ذخایر ارزی 1692 USD - میلیون 2017-11
میزان رشد وام -4.5 % 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5682 PGK - میلیون 2017-06
صادرات 7768 PGK - میلیون 2017-06
واردات 2086 PGK - میلیون 2017-06
حساب جاری 1774 PGK - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.3 % 2016-12
ذخایر طلا 1.96 تن 2017-12
تولید نفت خام 51 BBL/D/1K 2017-07
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.5 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 87.4 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7028 KBps 2017-03
آدرس های IP 3633 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 109 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 292 mm 2015-12
درجه حرارت 25.56 celsius 2015-12