شاخص یاب

پاپوآ گینه نو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 3.32 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 21.09 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2402 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3823 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.6 % 2017-12
حداقل دستمزد 140 PGK / هفته 2018-03
جمعیت 8.25 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.5 % 2018-03
تورم مواد غذایی 0.3 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 0.6 % 2016-12
ذخایر ارزی 1668 USD - میلیون 2018-04
میزان رشد وام 3.3 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6699 PGK - میلیون 2017-12
صادرات 8264 PGK - میلیون 2017-12
واردات 1565 PGK - میلیون 2017-12
حساب جاری 602 PGK - میلیون 2018-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 15.3 % 2016-12
ذخایر طلا 2 تن 2018-06
تولید نفت خام 50 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.5 % 2016-12
بودجه دولت -2.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 69.1 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7028 KBps 2017-03
آدرس های IP 3633 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 109 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 292 mm 2015-12
درجه حرارت 25.56 celsius 2015-12