پاکستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2016-12
نرخ تورم 4.42 2018-01
نرخ بهره 6 2018-01
موازنه تجاری -401391 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 110 2018-02
بازار سهام 43816 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.8 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.28 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 284 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11777600 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص ملی 12465443 PKR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1647268 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1182 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4866 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2206357 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 287569 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1513752 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 331853 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6584437 PKR - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1479021 PKR - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2016-12
افراد شاغل 57420 هزار 2015-12
افراد بیکار 3620 هزار 2015-12
جمعیت 208 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 28800 PKR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 14400 PKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 49800 PKR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 20700 PKR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.42 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 220 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 5.2 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 257 نقاط شاخص 2016-12
قیمت تولید 225 نقاط شاخص 2018-01
قیمت صادرات 703 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 1232 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 183 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 5.1 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.03 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی 6.01 % 2017-11
عرضه پول M0 4855742 PKR - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 12071829 PKR - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 14737605 PKR - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 18276890 PKR - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.83 % 2016-12
ذخایر ارزی 18774 USD - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -401391 PKR - میلیون 2018-01
صادرات 217588 PKR - میلیون 2018-01
واردات 618979 PKR - میلیون 2018-01
حساب جاری -3867 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 % 2017-06
بدهی خارجی 88891 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 57.1 نقاط شاخص 2017-06
حواله 4740 USD - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 64.56 تن 2017-12
گردش سرمایه -3832 USD - میلیون 2017-12
تولید نفت خام 98 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2761 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 8.4 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.5 % 2016-12
بودجه دولت -4.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1349 PKR - میلیارد 2016-12
هزینه های دولت 1405639 PKR - میلیون 2016-12
درآمدهای دولت 4447 PKR - میلیارد 2016-12
ارزیابی اعتبار 19.09
هزینه های مالی 5796 PKR - میلیارد 2016-12
بدهی های دولت 21861 PKR - میلیارد 2017-11
مخارج نظامی 9931 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.01 % 2017-11
تولید صنعتی -2 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار 188442 PKR - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 2327 KBps 2017-03
آدرس های IP 2921934 IP 2017-03
تولید سیمان 3627 هزاران تن 2017-11
شاخص رقابتی 3.67 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 115 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 116 2016-12
آسانی کسب و کار 147 2017-12
تولید الکتریسیته 11828 گیگاوات ساعت 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.01 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 45.68 نقاط شاخص 2018-01
هزینه های مصرف کننده 9167259 PKR - میلیون 2016-12
قیمت گازوئیل 0.74 USD / لیتر 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.35 mm 2015-12
درجه حرارت 10.83 celsius 2015-12