شاخص یاب

پاکستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
نرخ تورم 7 2018-10
نرخ بهره 8.5 2018-10
موازنه تجاری -383118 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 134 2018-11
بازار سهام 41661 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.2 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.79 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 305 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12416918 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 13081028 PKR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1223 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5035 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2284561 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 320769 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1572948 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 339747 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6970204 PKR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1551714 PKR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 % 2017-12
افراد شاغل 62230 هزار 2017-12
افراد بیکار 3620 هزار 2015-12
جمعیت 200 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 29700 PKR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 13500 PKR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400 PKR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700 PKR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 235 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 8.2 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 263 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 248 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 768 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 1346 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 2 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.06 % 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 13.1 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.5 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 7.85 % 2018-07
عرضه پول M0 5419477 PKR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 13071186 PKR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 15791356 PKR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 19494228 PKR - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 4.48 % 2017-12
ذخایر ارزی 16370 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 4664418 PKR - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -383118 PKR - میلیون 2018-10
صادرات 248128 PKR - میلیون 2018-10
واردات 631246 PKR - میلیون 2018-10
حساب جاری -3665 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 % 2018-06
بدهی خارجی 95097 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 57.1 نقاط شاخص 2018-06
حواله 5017 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 64.6 تن 2018-09
گردش سرمایه -2138 USD - میلیون 2018-09
تولید نفت خام 85 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3435 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 8.4 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.2 % 2017-12
بودجه دولت -5.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1864 PKR - میلیارد 2017-12
هزینه های دولت 1587677 PKR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 4937 PKR - میلیارد 2017-12
ارزیابی اعتبار 19.09
هزینه های مالی 6800 PKR - میلیارد 2017-12
بدهی های دولت 24211 PKR - میلیارد 2018-06
مخارج نظامی 10378 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -3.21 % 2018-08
تولید صنعتی 0.51 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 209611 PKR - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 2327 KBps 2017-03
آدرس های IP 2921934 IP 2017-03
تولید سیمان 2942 هزاران تن 2018-08
شاخص رقابتی 51.08 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 107 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 136 2018-12
تولید الکتریسیته 14647 گیگاوات ساعت 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.38 % 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.97 نقاط شاخص 2018-09
هزینه های مصرف کننده 10626857 PKR - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 617541 PKR - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 0.7 USD / لیتر 2018-10
اعتبار بخش خصوصی 5562716 PKR - میلیون 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 6.35 mm 2015-12
درجه حرارت 10.83 celsius 2015-12