شاخص یاب

پاکستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.90 6 5.9 5.9 5.9 5.7
نرخ تورم 7.00 5.3 5.8 6.4 6.9 6
نرخ بهره 8.50 8.75 9 9 9.25 10
موازنه تجاری -383118.00 -603450 -630050 -662750 -628800 -625500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20 67.6 68.2 68.2 68.2 70
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 133.86
123 124 125 126 130
بازار سهام 41428.63
40397 39873 39354 38842 36861
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.20
10.32 10.49 10.66 10.84 11.57
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.79
5.2 5.4 5.4 5.4 4.5
تولید ناخالص داخلی 304.95
315 335 335 335 360
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12416918.00
12900000 13087432 13087432 13028145 13800000
تولید ناخالص ملی 13081028.00
14200000 13787404 13787404 13755841 15442716
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936.00
1877472 2082637 2082637 1826504 2160000
تولید ناخالص داخلی سرانه 1222.52
1290 1410 1410 1410 1520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5034.70
5135 5269 5269 5269 5328
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2284561.00
2254020 2407927 2407927 2448345 2391000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 320769.00
341000 338091 338091 326160 394000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1572948.00
1680000 1657887 1657887 1656747 1840000
تولید ناخالص داخلی از معادن 339747.00
364000 358093 358093 371718 368000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6970204.00
7393261 7346595 7346595 7292784 8166570
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1551714.00
1530000 1635507 1635507 1655313 2000000
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.90
6 5.9 5.9 5.9 5.7
افراد بیکار 3620.00
3940 3635 3606 3577 4070
افراد شاغل 62230.00
58000 58500 58500 58500 62000
جمعیت 200.16
217 221 221 221 225
هزینه زندگی خانواده 29700.00
30000 31000 31000 31000 32000
هزینه زندگی انفرادی 13500.00
15000 17000 17000 17000 18000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400.00
50000 52000 52000 52000 54000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700.00
21200 21600 21600 21600 22000
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 7.00
5.3 5.8 6.4 6.9 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 234.98
232 233 241 245 264
اندازه اصل تورم 8.20
7.6 7.1 6.8 7.2 7.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262.55
265 280 280 280 300
قیمت تولید 248.19
244 250 261 265 305
قیمت صادرات 767.80
731 733 735 734 740
قیمت واردات 1345.60
1250 1315 1350 1370 1450
نرخ تورم (ماهانه) -0.06
-0.2 0.4 0.5 0.3 0.2
تورم مواد غذایی 1.10
2.8 2.7 2.8 2.9 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210.00
189 198 207 219 216
تغییر قیمت تولید کننده 13.10
10.4 11.1 11.3 11.4 12
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 8.50
8.75 9 9 9.25 10
نرخ بهره بین بانکی 7.85
8.1 8.35 8.35 8.6 9.35
عرضه پول M0 5561476.00
5420000 5450000 5470000 5510000 5750000
عرضه پول M1 13199292.00
14000000 14500000 14800000 15000000 16400000
عرضه پول M2 15792086.00
16000000 16700000 17100000 17500000 19500000
عرضه پول M3 19459456.77
19500000 20500000 20900000 21000000 21500000
نرخ بهره سپرده 4.48
4.73 4.98 4.98 5.23 5.98
وام به بخش خصوصی 4664418.00
4675000 4710000 4725000 4780000 5000000
ذخایر ارزی 16369.70
16950 17250 17350 17450 17200
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -383118.00
-603450 -630050 -662750 -628800 -625500
صادرات 248128.00
21550 24950 23250 21200 24500
واردات 631246.00
625000 655000 686000 650000 650000
حساب جاری -3665.00
-4500 -4300 -4200 -4000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20
-5.8 -5.2 -5.2 -5.2 -5
بدهی خارجی 95097.00
100000 102000 105000 107000 123000
رابطه مبادله 57.10
58.48 55.74 54.44 53.58 51.03
حواله 5017.00
5000 5050 5080 5120 5200
ذخایر طلا 64.60
64.6 64.6 64.6 64.6 64.6
گردش سرمایه -2138.00
-2100 -1800 -1750 -1600 -980
تولید نفت خام 85.00
94 95 95 96 98
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3434.90
3500 3900 3900 3900 4100
شاخص تروریسم 8.40
8.2 8.1 8.1 8.1 8
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20
67.6 68.2 68.2 68.2 70
بودجه دولت -5.80
-4.2 -3.7 -3.7 -3.7 -2
ارزش بودجه دولت -1863.80
-1300 -1450 -1450 -1450 -1800
هزینه های دولت 1587677.00
1710000 1673412 1673412 1558584 1898000
درآمدهای دولت 4936.70
5350 5900 5900 5900 6100
بدهی های دولت 24211.00
24400 24900 25150 25700 27000
هزینه های مالی 6800.50
7100 7350 7350 7350 7500
مخارج نظامی 10378.20
10600 11000 11000 11000 13000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -3.21
4.5 5.2 5.3 5.4 6.2
تولید صنعتی 0.51
5.6 6.1 6.3 6.6 7
تغییرات موجودی انبار 209611.00
212000 214000 214000 214000 221000
سرعت اینترنت 2326.59
2734 2788 2841 2893 3343
آدرس های IP 2921934.00
3493069 3555036 3637399 3704107 4364768
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.38
0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
شاخص رقابتی 51.08
51.58 51.58 51.58 51.58 54.08
رتبه رقابتی 107.00
107 107 107 107 107
تولید سیمان 2942.00
3200 3300 3350 3380 3700
آسانی کسب و کار 136.00
148 136 131 127 150
تولید الکتریسیته 14647.00
9800 7180 7070 9180 12300
شاخص فساد مالی 32.00
32 32 32 32 32
رتبه فساد مالی 117.00
117 117 117 117 117
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.97
46.9 46.5 47.2 46.1 45.8
هزینه های مصرف کننده 10626857.00
9653587 11200707 11200707 10164730 10295146
تسهیلات اعتباری خریدار 617541.00
654000 678000 701000 72000 76500
قیمت گازوئیل 0.70
0.69 0.68 0.66 0.65 0.6
اعتبار بخش خصوصی 5562716.00
5610000 5690000 5720000 5740000 6800000
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00
31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 17.00
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 6.35
9.27 28.45 26.4 26.4 25.64
درجه حرارت 10.83
15.78 12.42 27.06 21.08 21.11