شاخص یاب

عمان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازار سهام 4211.03 4295 4261 4227 4194 4128