شاخص یاب

نروژ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 8.56 8.75 8.81 8.87 8.93 9.06
بازار سهام 964.04 895 883 872 861 839
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.79 1.73 1.76 1.8 1.83 1.89