نروژ

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.5 0.6 0.6 0.5 0.8
نرخ بیکاری 4.20 4.2 4.1 4.1 4.1 4
نرخ تورم 1.60 1.9 2.1 2.5 2.2 2.1
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 1 0.5 1.25
موازنه تجاری 9180.00 10508 10821 10987 11127 12029
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.60 38.2 40.1 40.1 40.1 42.5
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 7.98 7.95 7.87 7.79 7.71 6.83
بازار سهام 873.88 853 844 836 827 732
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.59 1.61 1.62 1.64 1.65 1.83
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.5 0.6 0.6 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 1.6 2.1 2.5 2.6 3
تولید ناخالص داخلی 370.56 407 336 322 309 478
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 803559.00 806965 809194 809526 810178 809253
تولید ناخالص ملی 805064.00 798507 802624 803183 800977 798561
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 192263.00 190747 189477 189718 189348 187362
تولید ناخالص داخلی سرانه 89818.32 89960 90070 90070 90070 90220
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 63810.79 63865 63858 63852 63845 63531
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5284.00 5220 5215 5176 5154 4966
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 47513.00 47739 47784 47771 47743 47211
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51576.00 51451 51364 51275 51186 50444
تولید ناخالص داخلی از معادن 1317.00 1302 1296 1291 1286 1250
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46556.00 46600 46590 46585 46581 46420
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4862.00 4848 4843 4840 4836 4809
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.2 4.1 4.1 4.1 4
افراد شاغل 2655.00 2656 2656 2655 2654 2647
افراد بیکار 91378.00 100000 91409 91424 91439 90000
نرخ مشارکت نیروی کار 70.20 71.2 69.88 70.08 70.23 72.1
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.19 1.18 1.18 1.17 1.13
نرخ بیکاری جوانان 10.60 10.61 10.58 10.6 10.59 10.63
بهره وری 121.59 122 122 122 122 122
هزینه های کار 129.90 121 121 125 125 123
پست های خالی شغلی 49000.00 50462 50544 51252 51181 49140
رشد دستمزد 5.30 6.64 5.56 6.17 7.07 7.19
دستمزد در تولید 155.10 154 154 154 154 153
جمعیت 5.26 5.25 5.32 5.32 5.32 5.39
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
تغییر اشتغال 0.40 0.25 0.32 0.31 0.29 0.31
نرخ اشتغال 67.10 66.85 66.86 67.15 67.17 67.3
استخدام تمام وقت 1867.50 1881 1874 1878 1881 1871
قسمت مدت زمان اشتغال 656.40 650 652 658 654 651
دستمزد 43300.00 43676 43752 43829 43906 44172
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.60 1.9 2.1 2.5 2.2 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.30 106 106 106 106 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90 106 106 106 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.90 105 105 105 105 105
اندازه اصل تورم 1.00 1 1.03 1.06 1.09 1.24
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.12 100 100 100 99.91 99.11
قیمت تولید 222.00 240 242 242 222 257
تغییر قیمت تولید کننده 8.70 3.6 3.2 3 2.8 3.2
قیمت صادرات 144.10 144 144 144 144 142
قیمت واردات 134.70 135 135 135 134 134
تورم مواد غذایی -1.70 0.9 1.4 1.8 2 3.4
CPI مسکن آب و برق 107.90 108 108 108 108 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.50 105 105 105 105 105
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.29 0.3 0.31 0.4
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.75 1 0.5 1.25
نرخ بهره بین بانکی 0.83 0.89 1.03 1.19 1.35 2.57
عرضه پول M0 110069.00 110875 106012 101800 98170 81776
عرضه پول M1 1897707.00 1888545 1882505 1876572 1870669 1818690
عرضه پول M2 2108465.00 2118452 2118413 2118079 2117680 2113988
ذخایر ارزی 504467.00 505230 504228 503243 502261 493569
وام به بخش خصوصی 1665699.00 1653924 1647009 1642188 1638567 1620002
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.47 -0.43 -0.38 -0.33 0.03
ترازنامه بانک مرکزی 8520620.00 8590830 8596395 8592856 8588360 8547074
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 282.92 281 279 278 277 270
نرخ وام 1.50 1.62 1.81 2.02 2.23 3.62
میزان رشد وام 5.60 5.81 5.93 6.05 6.18 7.16
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 9180.00 10508 10821 10987 11127 12029
صادرات 63935.00 63507 63222 62896 62560 59698
واردات 54755.00 53613 53137 52887 52660 50665
حساب جاری 35817.00 37953 37877 36995 36662 36740
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 6.3 6.4 6.4 6.4 7.2
بدهی خارجی 5307950.00 1805166 383525 -304475 -597434 147089
رابطه مبادله 106.98 106 106 106 106 104
گردش سرمایه 29843.00 76724 75742 72691 72141 72698
ذخایر طلا 36.70 36.76 36.76 36.76 36.76 36.76
تولید نفت خام 1600.00 1646 1649 1652 1654 1676
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -31842.00 983 1121 12165 14793 11240
شاخص تروریسم 2.08 1.62 1.56 1.5 1.45 1.32
فروش اسلحه 150.00 158 147 137 127 98.39
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.60 38.2 40.1 40.1 40.1 42.5
بودجه دولت 3.10 2.8 3.2 3.2 3.2 5.1
ارزش بودجه دولت -13052.00 -28414 -16780 -18333 -8419 -7533
هزینه های دولت 189193.00 190033 190175 190343 190482 190315
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10 50.77 50.54 50.31 50.08 49.15
درآمدهای دولت 324161.00 271363 301228 308725 300053 289042
بدهی های دولت 502262.00 483821 582746 478940 575300 465174
هزینه های مالی 337213.00 316225 331723 332371 315970 320971
درخواست پناهندگی 230.00 1015 1022 1003 1002 1002
مخارج نظامی 6079.50 5957 5970 5984 5997 5934
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 2.30 2.99 2.82 2.79 2.88 2.72
شاخص PMI تولید 52.50 53.07 53.02 53.02 53.02 53
تولید صنعتی 6.70 2 1.52 1.11 0.85 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 -0.1 0.06 0.07 0.07 0.8
تولید صنعتی 0.20 1.8 0.73 0.76 0.78 2.7
استفاده از ظرفیت 77.70 78.65 79.02 79.45 79.86 81.12
میزان سفارشات جدید 107.30 106 107 106 106 101
تغییرات موجودی انبار 47292.00 37754 36523 34840 33245 27940
ورشکستگی 331.00 334 328 326 323 302
ثبت خودرو 15442.00 15094 14904 14718 14539 13243
شاخص رقابتی 5.40 5.42 5.42 5.42 5.42 5.37
رتبه رقابتی 11.00 12 12 12 12 12
آسانی کسب و کار 6.00 8 8 8 8 7
تولید الکتریسیته 11112.00 11833 11709 11311 11348 11499
شاخص فساد مالی 85.00 87 87 87 87 87
رتبه فساد مالی 6.00 8 8 8 8 9
تولید فولاد 50.00 47.86 49.72 51.39 52.54 54.82
استخراج معدن 5.50 2 1.89 1.85 1.83 1.82
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.20 14 12 15 16 17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.4 0.16 0.14 0.14 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.50 0.5 2.49 2.42 2.37 1.4
هزینه های مصرف کننده 351857.00 355079 356602 357589 358502 360800
درآمد قابل تصرف شخص 342491.00 343349 341765 342218 341216 338035
پس انداز های شخصی 5.80 9.2 6.24 6.28 6.3 8.4
تسهیلات اعتباری خریدار 3201093.00 3259068 3294547 3324603 3349895 3444079
قیمت گازوئیل 1.91 1.97 1.98 1.97 1.96 1.88
مخارج خانوار 1.70 2 0.19 0.18 0.18 2.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101.00 99.33 98.83 98.43 98.04 95.47
بدهی خانوار به درآمد 194.97 196 195 195 195 192
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 114.50 115 115 115 115 114
جواز ساختمان 2286.00 2299 2235 2211 2200 2191
نرخ مالکیت مسکن 82.70 84.11 84.11 84.1 84.1 84.39
فروش خانه جدید 31594.00 29070 28083 27663 27612 28784
خانه های مسکونی نوساز 2294.00 2838 2767 2699 2638 2388
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 25.54 25.08 24.84 24.61 25.87
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 39.23 39.24 39.24 39.24 40.69
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.14 22.11 22.08 22.05 21.51
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.08 14.17 14.26 14.36 14.64
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.22 8.22 8.22 8.21 8.14