نروژ

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.2 0.2 0.3 0.4 0.8
نرخ بیکاری 4.80 5 5.2 5.1 4.8 4.3
نرخ تورم 3.50 2.9 3.2 2.9 2.7 2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
موازنه تجاری 10360.56 8500 9161 9130 9095 9084
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 36.78 37.75 38.71 39.68 42.72
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 8.45 8.63 8.71 8.8 8.88 10.25
بازار سهام 757.43 708 701 694 687 572
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.73 1.67 1.68 1.7 1.72 1.98
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.2 0.2 0.3 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 2.2 1.9 2.4 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 388.31 396 398 399 342 478
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 800841.00 805999 808607 811489 814474 851277
تولید ناخالص ملی 758609.00 809291 794086 801419 804090 888858
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 181363.00 183521 181119 185982 188543 231121
تولید ناخالص داخلی سرانه 89741.21 89839 89879 89919 89959 90465
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64450.54 64939 64997 65055 65113 65908
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4918.00 4880 4910 4900 4900 4900
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44701.00 44858 45009 45127 45213 45526
تولید ناخالص داخلی از ساخت 48861.00 48700 48756 48665 48796 48728
تولید ناخالص داخلی از معادن 1222.00 1201 1203 1225 1190 1182
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 44023.00 44262 44420 44596 44759 46605
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4461.00 4456 4454 4452 4452 4452
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 4.80 5 5.2 5.1 4.8 4.3
افراد شاغل 2663.00 2662 2670 2673 2677 2703
افراد بیکار 101998.00 103000 103000 103000 103212 90000
نرخ مشارکت نیروی کار 71.20 70.9 71 71 70.94 72.1
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.28 1.33 1.38 1.42 1.79
نرخ بیکاری جوانان 10.90 10.99 11.03 11.01 11.02 11.02
هزینه های کار 123.20 117 122 120 124 121
بهره وری 120.82 122 123 123 123 126
پست های خالی شغلی 56700.00 45248 53467 53918 48016 47410
دستمزد در تولید 155.90 155 155 155 158 172
رشد دستمزد 7.44 7.05 6.47 8.25 9 11.92
جمعیت 5.21 5.23 5.24 5.25 5.26 5.43
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
تغییر اشتغال -0.10 0.04 0.07 0.11 0.14 0.28
نرخ اشتغال 67.40 100 78.94 72.2 92.21 73.71
استخدام تمام وقت 1863.80 1851 1846 1855 1868 1845
قسمت مدت زمان اشتغال 675.20 674 675 676 664 673
دستمزد 43400.00 44438 44668 44899 45130 47476
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 3.50 2.9 3.2 2.9 2.7 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.20 105 105 105 105 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 146.70 147 148 149 149 160
قیمت مصرف کننده اصلی 136.30 0.2 136 136 136 136
اندازه اصل تورم 2.60 2.68 2.57 2.52 2.48 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.61 97.24 97.72 98.19 98.67 105
قیمت تولید 208.80 210 210 210 210 210
تغییر قیمت تولید کننده -2.60 -3 -1.8 -0.5 -0.1 1.8
قیمت صادرات 133.90 134 134 135 135 135
قیمت واردات 127.80 128 128 128 128 128
تورم مواد غذایی 1.60 1.86 1.67 1.59 1.54 1.51
CPI حمل و نقل 154.50 155 156 157 157 168
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.3 0.5 0.29 0.4
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
نرخ بهره بین بانکی 1.14 1.09 1.15 1.14 1.14 1.14
عرضه پول M0 86454.00 104090 78773 80402 83602 83570
عرضه پول M1 1849109.00 1915591 1984147 2054499 2126962 3328752
عرضه پول M2 2017550.00 2039790 2060770 2065870 2075007 1983218
ذخایر ارزی 513764.00 513410 512820 512763 512750 512746
وام به بخش خصوصی 1612861.00 1614848 1615963 1616977 1617880 1623605
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ترازنامه بانک مرکزی 7750777.00 7838112 7889522 7950141 8006122 8528216
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 278.69 279 279 279 278 273
نرخ وام 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
میزان رشد وام 5.00 5.02 4.99 4.98 4.98 4.94
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 10360.56 8500 9161 9130 9095 9084
صادرات 62068.54 60477 60987 60789 60711 60739
واردات 51707.98 50584 51662 51250 51555 51522
حساب جاری 24898.00 20646 19868 19326 18846 13728
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.00 7 7.5 7.5 9.53 9.2
بدهی خارجی 0.00 0 0 0 0 0
رابطه مبادله 104.77 105 104 104 105 104
گردش سرمایه 28191.00 48577 37592 107855 29444 74264
ذخایر طلا 36.70 36.76 36.76 36.76 36.76 36.76
تولید نفت خام 1603.00 1633 1633 1632 1632 1632
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26658.00 -3771 32494 9381 -7530 8298
شاخص تروریسم 2.08 1.62 1.56 1.5 1.45 1.32
فروش اسلحه 155.00 123 131 139 141 135
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.70 36.78 37.75 38.71 39.68 42.72
بودجه دولت 5.70 7 7.22 7.44 7.66 9.12
ارزش بودجه دولت -18920.00 -29871 -14452 -20730 -21414 -26872
هزینه های دولت 180929.00 181625 182458 183237 184021 194235
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 47.97 47.8 47.64 47.48 47.16
درآمدهای دولت 272071.00 285346 295879 314209 274518 295522
بدهی های دولت 596070.00 507287 577687 498211 567338 474645
هزینه های مالی 290991.00 328240 322565 343639 310311 386453
درخواست پناهندگی 255.00 852 1104 1076 1064 1065
مخارج نظامی 7376.80 7376 7405 7434 7442 7723
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار -5.00 -1.5 -0.22 1.18 2.56 2.73
شاخص PMI تولید 47.60 48.65 49.02 48.77 48.85 48.85
تولید صنعتی 0.70 0.3 0.6 1.5 4.89 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.70 -0.5 -1 2.1 -0.05 0.8
تولید صنعتی -3.40 0.2 0.5 0.8 1.4 2.7
استفاده از ظرفیت 77.50 77.83 78.03 78.06 78.06 78
میزان سفارشات جدید 102.50 113 99.05 112 101 112
تغییرات موجودی انبار 34289.00 37292 36906 38446 38870 38284
ورشکستگی 389.00 351 428 398 388 383
ثبت خودرو 13839.00 14130 14128 14131 14131 14131
شاخص رقابتی 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.43
رتبه رقابتی 11.00 10.97 10.97 10.97 10.97 13.38
آسانی کسب و کار 6.00 7.63 7.96 8.13 8.3 7.7
تولید الکتریسیته 10554.00 12878 13108 11539 11472 12185
شاخص فساد مالی 87.00 86.77 86.83 86.9 86.89 86.87
رتبه فساد مالی 5.00 5.82 5.61 5.4 5.19 5.46
تولید فولاد 53.10 50.43 50.82 51.13 51.11 51.12
استخراج معدن 8.80 4.57 2.91 2.16 1.86 1.67
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.35 -2.4 -2.4 -2.4 -1.01 -1.06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.2 0.5 0.5 0.6 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.20 -0.5 5.1 5.1 -0.31 1.4
هزینه های مصرف کننده 333175.00 334775 336182 337611 339168 358939
درآمد قابل تصرف شخص 342808.00 350504 348009 354616 354548 396889
پس انداز های شخصی 5.80 8.7 8.8 8.8 6.17 8.4
تسهیلات اعتباری خریدار 3021221.00 3065429 3110070 3154518 3198828 3762816
مخارج خانوار -0.80 1 1.2 1.2 0.18 2.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 96.80 101 102 103 103 107
بدهی خانوار به درآمد 189.35 193 193 194 195 206
قیمت گازوئیل 1.63 1.63 1.62 1.64 1.63 1.63
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 199.30 201 200 200 200 200
جواز ساختمان 3359.00 2991 2806 2892 2911 2896
خانه های مسکونی نوساز 2759.00 2959 2964 2966 2967 2967
نرخ مالکیت مسکن 82.80 83.57 83.64 83.7 83.76 83.93
فروش خانه جدید 34123.00 34033 31322 33796 31539 32942
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.70 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2