کره شمالی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 130 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 31997 KPW - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7144 KPW - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2609 KPW - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6658 KPW - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4790 KPW - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6904 KPW - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9562 KPW - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 763 KPW - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1192 KPW - میلیارد 2016-12
کار آخرین مرجع
افراد شاغل 14717 هزار 2015-12
نرخ اشتغال 74.2 % 2015-12
نرخ مشارکت نیروی کار 79.5 % 2015-12
جمعیت 25.37 میلیون 2016-12
نرخ بیکاری 4.2 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 55 % 2013-07
نرخ تورم (ماهانه) 80 % 2011-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1688 USD - میلیون 2017-12
صادرات 1844 USD - میلیون 2017-12
واردات 3533 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 1 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.8 % 2016-12
سرعت اینترنت 3451 KBps 2014-03
آدرس های IP 130 IP 2014-03
تولید خودرو 0.4 ده هزار واحد 2016-12
تولید سیمان 7077 هزاران تن 2016-12
شاخص فساد مالی 17 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 171 2017-12
تولید صنعتی -3.1 % 2015-12
تولید فولاد 1216 هزار تن 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 12.52 mm 2015-12
درجه حرارت -6.81 celsius 2015-12