شاخص یاب

کره شمالی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 130 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 30882 KPW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7049 KPW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2494 KPW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6197 KPW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4266 KPW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6958 KPW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9609 KPW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 731 KPW - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1157 KPW - میلیارد 2017-12
کار آخرین مرجع
افراد شاغل 14717 هزار 2015-12
نرخ اشتغال 74.2 % 2015-12
نرخ مشارکت نیروی کار 79.5 % 2015-12
جمعیت 25.49 میلیون 2017-12
نرخ بیکاری 4.2 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 55 % 2013-07
نرخ تورم (ماهانه) 80 % 2011-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1688 USD - میلیون 2017-12
صادرات 1844 USD - میلیون 2017-12
واردات 3533 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
فروش اسلحه 1 USD - میلیون 2014-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -6.9 % 2017-12
سرعت اینترنت 3451 KBps 2014-03
آدرس های IP 130 IP 2014-03
تولید خودرو 0.3 ده هزار واحد 2017-12
تولید سیمان 6838 هزاران تن 2017-12
شاخص فساد مالی 17 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 171 2017-12
تولید صنعتی -3.1 % 2015-12
تولید فولاد 1090 هزار تن 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 12.52 mm 2015-12
درجه حرارت -6.81 celsius 2015-12