نیجریه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.23 2017-06
نرخ بیکاری 14.2 2016-12
نرخ تورم 15.98 2017-09
نرخ بهره 14 2017-09
موازنه تجاری 150317 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 357 2017-10
بازار سهام 36594 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.92 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.23 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.55 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 405 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16450433 NGN - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2129447 NGN - میلیون 2016-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2458 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5439 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3745092 NGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 694619 NGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1529173 NGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2376109 NGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 400889 NGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6076677 NGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177694 NGN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 102660 NGN - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.2 % 2016-12
جمعیت 186 میلیون 2016-12
افراد شاغل 69603 هزار 2016-12
تغییر اشتغال 187226 شغل 2016-09
نرخ اشتغال 85.8 % 2016-12
هزینه زندگی خانواده 132264 NGN / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 43415 NGN / ماه 2016-12
افراد بیکار 11549 هزار 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 25.2 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 15.98 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 241 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 229 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 12.12 % 2017-09
تورم مواد غذایی 20.32 % 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 226 نقاط شاخص 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 165 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.78 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 % 2017-09
نسبت ذخیره نقدی 22.5 % 2017-10
عرضه پول M0 1868735 NGN - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 9890813 NGN - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 21851454 NGN - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 32491 USD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 7.5 % 2016-12
نرخ بهره بین بانکی 0 % 2017-10
نرخ وام 17.69 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 150317 NGN - میلیون 2017-06
صادرات 994273 NGN - میلیون 2017-06
واردات 843956 NGN - میلیون 2017-06
حساب جاری 1414 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 % 2016-12
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 4342 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 891 USD - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 21.37 تن 2017-06
تولید نفت خام 1742 BBL/D/1K 2017-08
بدهی خارجی 15050 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 9.31 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.1 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 963 NGN - میلیارد 2017-06
ارزیابی اعتبار 27.58
هزینه های مالی 1610 NGN - میلیارد 2017-06
ارزش بودجه دولت -647 NGN - میلیارد 2017-06
هزینه های دولت 720290 NGN - میلیون 2016-09
مخارج نظامی 2091 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.5 2017-06
تولید صنعتی -1.1 % 2017-03
تولید صنعتی 1.4 % 2017-03
استفاده از ظرفیت 48.5 % 2017-03
تغییرات موجودی انبار 125617 NGN - میلیون 2016-09
شاخص رقابتی 3.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 125 2018-12
پی ام آی مرکب 54.9 2017-09
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 136 2016-12
آسانی کسب و کار 169 2016-12
شاخص PMI تولید 55.3 2017-09
تمایلات کسب و کار MNI 54.7 2017-01
شاخص PMI خدمات 54.9 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -17 2017-06
هزینه های مصرف کننده 11517020 NGN - میلیون 2016-09
درآمد قابل تصرف شخص 19149057 NGN - میلیون 2016-09
اعتبار بخش خصوصی 21997221 NGN - میلیون 2017-08
قیمت گازوئیل 0.41 USD / لیتر 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2016-12