شاخص یاب

نیجریه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 306.80 309 315 320 325 336
بازار سهام 31005.17 30879 30494 30112 29734 28997
اوراق قرضه دولتی ده ساله 15.04 15.62 15.74 15.86 15.98 16.22