شاخص یاب

نیکاراگوئه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2017-12
نرخ تورم 5.1 2018-10
موازنه تجاری -127 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 32.26 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 13.81 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42836 NIO - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2016 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5321 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3304 NIO - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1127 NIO - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5748 NIO - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 605 NIO - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2695 NIO - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4511 NIO - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3827 NIO - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13748 NIO - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2017-12
دستمزد 10.7 هزاران نفر NIO / ماه 2018-04
جمعیت 6.39 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7510 NIO / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4680 NIO / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13600 NIO / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5400 NIO / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.1 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 217 نقاط شاخص 2018-10
قیمت تولید 252 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 4.8 % 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 206 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 4.1 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 208 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 195 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 3.8 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-10
پول آخرین مرجع
عرضه پول M1 49640 NIO - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 146233 NIO - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 148720 NIO - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 1.25 % 2017-12
ذخایر ارزی 2322 USD - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -127 USD - میلیون 2018-06
صادرات 381 USD - میلیون 2018-06
واردات 508 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -73.1 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5 % 2017-12
حواله 127 USD - میلیون 2018-08
گردش سرمایه -67.6 USD - میلیون 2018-06
بدهی خارجی 11728 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10.7 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 1.44 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.8 % 2017-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1008 NIO - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 17602 NIO - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 4858 NIO - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 5083 NIO - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 32.5
بدهی های دولت 216028 NIO - میلیون 2018-08
مخارج نظامی 84.4 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص اقتصادی مقدم -3.9 % 2018-08
سرعت اینترنت 3118 KBps 2017-03
آدرس های IP 100378 IP 2017-03
شاخص رقابتی 51.5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 104 2018-12
شاخص فساد مالی 26 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 151 2017-12
آسانی کسب و کار 132 2018-12
تولید الکتریسیته 379 گیگاوات ساعت 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 156802 NIO - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.07 USD / لیتر 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 27.66 celsius 2013-09