شاخص یاب

نیکاراگوئه

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 32.52 32.56 32.71 32.87 33.03 33.34