نیوزیلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-03
نرخ بیکاری 4.8 2017-06
نرخ تورم 1.7 2017-06
نرخ بهره 1.75 2017-08
موازنه تجاری 242 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 0.73 2017-08
بازار سهام 7867 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.88 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 185 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 58022 NZD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 61169 NZD - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14531 NZD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 36842 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35269 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3219 NZD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3489 NZD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5809 NZD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 774 NZD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2493 NZD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 38669 NZD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2395 NZD - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1652 NZD - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.8 % 2017-06
افراد شاغل 2535 هزار 2017-06
افراد بیکار 128 هزار 2017-06
تغییر اشتغال -0.2 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70 % 2017-06
هزینه های کار 1146 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 164 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 150 نقاط شاخص 2017-06
آگهی های کار 41895 2017-07
دستمزد 30.15 NZD / ساعت 2017-06
حداقل دستمزد 15.75 NZD / ساعت 2017-04
دستمزد در تولید 28.47 NZD Million/Quarter 2017-06
جمعیت 4.75 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65 2016-12
سن بازنشستگی مردان 65 2016-12
نرخ اشتغال 67.1 % 2017-03
استخدام تمام وقت 2004 هزار 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 536 هزار 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 12.8 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1226 نقاط شاخص 2017-06
قیمت مصرف کننده اصلی 1228 نقاط شاخص 2017-06
اندازه اصل تورم 1.74 % 2017-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1168 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 1083 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 1124 نقاط شاخص 2017-03
قیمت واردات 784 نقاط شاخص 2017-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1071 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 3 % 2017-06
Inflation Expectations 2.1 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 2 % 2017-07
عرضه پول M0 5897 NZD - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 59808 NZD - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 150882 NZD - میلیون 2017-01
عرضه پول M3 278031 NZD - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 514496 NZD - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 27487 NZD - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 3.2 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 24518 NZD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 105253 NZD - میلیون 2017-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 242 NZD - میلیون 2017-06
صادرات 4697 NZD - میلیون 2017-06
واردات 4455 NZD - میلیون 2017-06
حساب جاری 244 NZD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 261496 NZD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 1433 نقاط شاخص 2017-03
گردش سرمایه 1965 NZD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 873 NZD - میلیون 2017-03
ورود توریست 246945 2017-07
تولید نفت خام 26 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0.23 2015-12
فروش اسلحه 6 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.6 % 2016-12
بودجه دولت 0.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 1831 NZD - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 11104 NZD - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 98159 NZD - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 95880 NZD Milliom 2016-12
درخواست پناهندگی 41 افراد 2016-12
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 61880 NZD - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 2067 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 19.4 2017-07
شاخص PMI تولید 55.4 2017-07
تولید صنعتی -0.1 % 2017-03
استفاده از ظرفیت 92.1 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 338 NZD - میلیون 2017-03
ثبت خودرو 5115 ماشین 2017-07
شاخص رقابتی 5.31 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 13 2017-12
پی ام آی مرکب 59.3 2017-05
شاخص فساد مالی 90 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 1 2016-12
آسانی کسب و کار 1 2016-12
شاخص PMI خدمات 56 2017-07
تولید فولاد 55.14 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 113 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 35681 NZD - میلیون 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 418850 NZD - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 9.36 % 2017-07
تسهیلات اعتباری خریدار 248163 NZD - میلیون 2017-01
بدهی خانوار به درآمد 167 % 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2562 2017-06
شاخص مسکن -0.2 % 2017-06
میزان ساخت و ساز 10.9 % 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 64.8 % 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 11 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12