شاخص یاب

نیوزیلند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64
بازار سهام 9097.71 8737 8664 8591 8519 8376
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.35 2.43 2.47 2.5 2.54 2.62