هلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-12
نرخ بیکاری 4.2 2018-01
نرخ تورم 1.5 2018-01
نرخ بهره 0 2018-01
موازنه تجاری 4104 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.3 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.24 2018-02
بازار سهام 532 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.75 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 771 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 175434 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 169271 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 37850 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 52111 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47128 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3476 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8550 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19378 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3047 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10478 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34183 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7488 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1020 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.2 % 2018-01
افراد شاغل 8680 هزار 2018-01
افراد بیکار 380 هزار 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 7.4 % 2018-01
هزینه های کار 98.5 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 32.61 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 219 هزار 2017-12
حداقل دستمزد 1578 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 1.74 % 2018-01
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2018-01
جمعیت 17.08 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.75 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65.75 2017-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2017-09
نرخ اشتغال 76.3 % 2017-09
استخدام تمام وقت 4253 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64.2 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1450 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4172 هزار 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2940 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1670 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 1 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 2.2 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.51 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-02
عرضه پول M0 60334 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 451156 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 848125 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 871134 EUR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 2344825 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 31532 EUR - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 302474 EUR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 356813 EUR - میلیون 2017-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4104 EUR - میلیون 2017-12
صادرات 38299 EUR - میلیون 2017-12
واردات 34195 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری 18090 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.4 % 2016-12
بدهی خارجی 3888308 EUR - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 99.5 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 9610 EUR - میلیون 2017-09
حواله 47 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 612 تن 2017-12
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 57589 EUR - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 2.41 2016-12
فروش اسلحه 466 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.3 % 2016-12
بودجه دولت 0.4 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 42246 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 48.8 USD - میلیارد 2017-09
بدهی های دولت 412244 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 44.4 EUR - میلیارد 2017-09
درخواست پناهندگی 1330 افراد 2017-11
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت 4.4 EUR - میلیارد 2017-09
مخارج نظامی 9249 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 10.3 نقاط شاخص 2018-01
تولید صنعتی 3.5 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 % 2017-12
تولید صنعتی 5.2 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 83.5 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 103 EUR - میلیون 2017-12
ورشکستگی 412 بانک اطلاعات شرکتها 2018-01
ثبت خودرو 59367 2018-01
سرعت اینترنت 17388 KBps 2017-03
آدرس های IP 9382252 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.66 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 4 2018-12
شاخص فساد مالی 83 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 8 2016-12
آسانی کسب و کار 32 2017-12
تولید الکتریسیته 10896 گیگاوات ساعت 2017-11
شاخص PMI تولید 62.5 2018-01
استخراج معدن -3.5 % 2017-12
تولید فولاد 574 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 24 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 73395 EUR - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 309260 EUR - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 6.29 % 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 1030447 EUR - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 1.09 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 16515 EUR - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 2.12 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 107 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 213 % 2016-12
هزینه های شخصی 2.6 % 2017-11
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 8 % 2017-11
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 5935 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 69 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 46.34 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.32 celsius 2013-08