شاخص یاب

هلند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-09
نرخ بیکاری 3.7 2018-10
نرخ تورم 2.1 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری 4949 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2018-11
بازار سهام 522 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.51 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 826 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 186378 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص ملی 180625 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 39123 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 53598 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48473 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3214 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7367 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19796 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1973 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12100 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34595 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8149 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1025 EUR - میلیون 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2018-10
افراد شاغل 8836 هزار 2018-10
افراد بیکار 337 هزار 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 7.2 % 2018-10
هزینه های کار 115 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 33.88 نقاط شاخص 2018-09
پست های خالی شغلی 258 هزار 2018-09
حداقل دستمزد 1594 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 2.27 % 2018-10
دستمزد در تولید 115 نقاط شاخص 2018-10
جمعیت 17.12 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
نرخ اشتغال 77 % 2018-06
استخدام تمام وقت 4226 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 64.2 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1560 EUR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1120 EUR / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4292 هزار 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 EUR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.5 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 0.5 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 4.61 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-10
عرضه پول M0 62018 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 400006 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 849521 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 878758 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 2413861 EUR - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 32168 EUR - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 315154 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 388470 EUR - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 308 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4949 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 41316 EUR - میلیون 2018-09
واردات 36367 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری 16770 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.2 % 2017-12
بدهی خارجی 4050746 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه 16860 EUR - میلیون 2018-06
حواله 38.1 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 612 تن 2018-09
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -24697 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 2.41 2016-12
فروش اسلحه 1167 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.7 % 2017-12
بودجه دولت 1.1 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 44573 EUR - میلیون 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.6 % 2017-12
درآمدهای دولت 53.9 USD - میلیارد 2018-09
بدهی های دولت 413628 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 62.8 EUR - میلیارد 2018-09
درخواست پناهندگی 2030 افراد 2018-08
ارزیابی اعتبار 99.65
ارزش بودجه دولت -8.9 EUR - میلیارد 2018-09
مخارج نظامی 9780 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 5.9 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی -2.1 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 % 2018-09
تولید صنعتی 2.9 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 84.1 % 2018-12
تغییرات موجودی انبار 278 EUR - میلیون 2018-09
ورشکستگی 393 بانک اطلاعات شرکتها 2018-10
ثبت خودرو 30079 2018-10
سرعت اینترنت 17388 KBps 2017-03
آدرس های IP 9382252 IP 2017-03
شاخص رقابتی 82.38 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 6 2018-12
شاخص فساد مالی 82 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 8 2017-12
آسانی کسب و کار 36 2018-12
تولید الکتریسیته 8137 گیگاوات ساعت 2018-09
شاخص PMI تولید 57.1 2018-10
استخراج معدن -58.4 % 2018-09
تولید فولاد 446 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 15 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.7 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.7 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 82352 EUR - میلیون 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 331011 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 24.6 % 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 1041162 EUR - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 0.93 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 15948 EUR - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.98 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 104 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 209 % 2017-12
هزینه های شخصی 2.2 % 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.9 % 2018-08
شاخص مسکن 126 نقاط شاخص 2018-09
جواز ساختمان 6482 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 69.4 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 46.34 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.69 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.32 celsius 2013-08