شاخص یاب

نامیبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.39 2018-03
نرخ بیکاری 34 2016-12
نرخ تورم 4.4 2018-08
نرخ بهره 6.75 2018-08
موازنه تجاری -2011 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 14.33 2018-09
بازار سهام 1339 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.39 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 13.24 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25893 NAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 173755 NAD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23147 NAD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5855 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9542 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1205 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 973 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2402 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2699 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2667 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2346 USD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1582 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 647 USD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 34 % 2016-12
جمعیت 2.44 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.7 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 133 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 174 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 162 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 128 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2018-08
عرضه پول M1 45297 NAD - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 98209 NAD - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 30843 NAD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 5.9 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 32907 NAD - میلیون 2018-07
نرخ وام 10.5 % 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2011 NAD - میلیون 2018-03
صادرات 14163 NAD - میلیون 2018-03
واردات 16174 NAD - میلیون 2018-03
حساب جاری -521 NAD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2017-12
گردش سرمایه -873 NAD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2007 NAD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 136 نقاط شاخص 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 % 2017-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 28749 NAD - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 74039 NAD - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 368 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 862 NAD - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 2922 KBps 2017-03
آدرس های IP 170593 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 90 2018-12
شاخص فساد مالی 51 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 53 2017-12
آسانی کسب و کار 106 2017-12
استخراج معدن -8.5 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 83929 NAD - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 136626 NAD - میلیون 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.45 mm 2015-12
درجه حرارت 25.25 celsius 2015-12