نامیبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.15 2017-06
نرخ بیکاری 34 2016-12
نرخ تورم 5.2 2017-10
نرخ بهره 6.75 2017-10
موازنه تجاری -5422 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 13.92 2017-11
بازار سهام 1198 امتیاز 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.15 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 10.27 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25635 NAD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 155352 NAD - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31729 NAD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6021 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9812 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1151 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 606 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2530 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2307 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2462 USD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1552 USD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 34 % 2016-12
جمعیت 2.3 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.2 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 3.7 % 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 نقاط شاخص 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2017-10
عرضه پول M1 44431 NAD - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 92842 NAD - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 31463 NAD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 5.65 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 35728 NAD - میلیون 2017-09
نرخ وام 10.5 % 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5422 NAD - میلیون 2017-06
صادرات 11599 NAD - میلیون 2017-06
واردات 17021 NAD - میلیون 2017-06
حساب جاری -669 NAD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 % 2016-12
گردش سرمایه -202 NAD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1677 NAD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 % 2016-12
بودجه دولت -6.3 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 27999 NAD - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 70472 NAD - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 500 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -131 NAD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 2922 KBps 2017-03
آدرس های IP 170593 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.99 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 90 2018-12
شاخص فساد مالی 52 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 53 2016-12
آسانی کسب و کار 106 2017-12
استخراج معدن 22.24 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 86629 NAD - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29 mm 2015-12
درجه حرارت 25 celsius 2015-12