شاخص یاب

نامیبیا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-06
نرخ بیکاری 34 2016-12
نرخ تورم 5.1 2018-10
نرخ بهره 6.75 2018-10
موازنه تجاری -2806 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 14.02 2018-11
بازار سهام 1285 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 13.24 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 25893 NAD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 173755 NAD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23147 NAD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5855 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9542 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1205 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 973 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2402 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2699 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2667 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2260 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1582 USD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 647 USD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 34 % 2016-12
جمعیت 2.44 میلیون 2017-12
هزینه زندگی خانواده 8590 NAD/Month 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8360 NAD/Month 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 33300 NAD/Month 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3240 NAD/Month 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.1 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 3 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 133 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 174 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 162 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 128 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 % 2018-10
عرضه پول M1 45684 NAD - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 100456 NAD - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 32517 NAD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 5.9 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 32715 NAD - میلیون 2018-08
نرخ وام 10.5 % 2018-09
عرضه پول M0 7310 NAD - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2806 NAD - میلیون 2018-06
صادرات 13564 NAD - میلیون 2018-06
واردات 16370 NAD - میلیون 2018-06
حساب جاری -614 NAD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 % 2017-12
گردش سرمایه -278 NAD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -344 NAD - میلیون 2018-09
رابطه مبادله 136 نقاط شاخص 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 % 2017-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 28749 NAD - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 74039 NAD - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 368 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 862 NAD - میلیون 2017-12
سرعت اینترنت 2922 KBps 2017-03
آدرس های IP 170593 IP 2017-03
شاخص رقابتی 52.67 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 100 2018-12
شاخص فساد مالی 51 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 53 2017-12
آسانی کسب و کار 107 2018-12
استخراج معدن -8.5 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 83929 NAD - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 136626 NAD - میلیون 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 29.45 mm 2015-12
درجه حرارت 25.25 celsius 2015-12