شاخص یاب

نامیبیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 13.80 14.69 14.89 15.09 15.3 15.71
بازار سهام 1323.43 1285 1262 1240 1218 1175