شاخص یاب

میانمار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1525.00 1558 1571 1584 1597 1624