شاخص یاب

موزامبیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-12
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 4.4 2018-06
نرخ بهره 15.75 2018-06
موازنه تجاری -202 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.2 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 58.22 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 12.33 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 115204 MZN - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104116 MZN - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 519 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1136 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17969 MZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2623 MZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9314 MZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 5341 MZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7990 MZN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2829 MZN - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 25.04 % 2017-12
جمعیت 29.5 میلیون 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 6100 MZN / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 4150 MZN / ماه 2018-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24600 MZN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10400 MZN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.53 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 122 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی -0.6 % 2018-05
قیمت تولید 217 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده -6.4 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15.75 % 2018-06
عرضه پول M3 386870 MZN - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 2959 USD - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 17.1 % 2017-12
نرخ وام 22.5 % 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -202 USD - میلیون 2017-12
صادرات 1265 USD - میلیون 2017-12
واردات 1467 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -966 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.2 % 2017-12
ذخایر طلا 4.4 تن 2018-06
شاخص تروریسم 4.88 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.2 % 2017-12
بودجه دولت -4.4 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 111916 MZN - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 88.6 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 103 نقاط شاخص 2018-05
تولید صنعتی 3.4 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 % 2018-03
سرعت اینترنت 2364 KBps 2017-03
آدرس های IP 60570 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 153252 MZN - میلیون 2016-12
شاخص رقابتی 2.89 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 136 2018-12
شاخص فساد مالی 25 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 153 2017-12
آسانی کسب و کار 138 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.1 % 2018-03
استخراج معدن 2 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 339125 MZN - میلیون 2016-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.3 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 7 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 176 mm 2015-12
درجه حرارت 27.5 celsius 2015-12