مراکش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 2017-06
نرخ بیکاری 10.6 2017-09
نرخ تورم 0.4 2017-09
نرخ بهره 2.25 2017-10
موازنه تجاری -14342 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.7 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 9.42 2017-11
بازار سهام 12622 امتیاز 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 101 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 235890 MAD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306910 MAD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3196 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7266 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31527 MAD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11586 MAD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 3936 MAD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19281 MAD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28060 MAD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8685 MAD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4894 MAD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.6 % 2017-09
افراد شاغل 10403 هزار 2017-09
افراد بیکار 1236 هزار 2017-09
جمعیت 34.7 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 40.7 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 29.3 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی -0.7 % 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2017-10
عرضه پول M1 790620 MAD - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 942504 MAD - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 1243013 MAD - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 1289272 MAD - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 229850 MAD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 3.5 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 302004 MAD - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -14342 MAD - میلیون 2017-09
صادرات 18579 MAD - میلیون 2017-09
واردات 32921 MAD - میلیون 2017-09
حساب جاری -24153 MAD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 % 2016-12
گردش سرمایه -20786 MAD - میلیون 2017-06
ورود توریست 10331731 2016-12
ذخایر طلا 22.05 تن 2017-06
تولید نفت خام 0.2 BBL/D/1K 2017-07
بدهی خارجی 480635 MAD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9264 MAD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 0.89 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.7 % 2016-12
بودجه دولت -4.1 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 195598 MAD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3293 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.7 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 29014 MAD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 5168 KBps 2017-03
آدرس های IP 3732705 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.24 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 71 2018-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 90 2016-12
آسانی کسب و کار 69 2017-12
تولید فولاد 45 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.5 2017-09
هزینه های مصرف کننده 582809 MAD - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 2 mm 2015-12
درجه حرارت 12 celsius 2015-12