مراکش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 5.5 5.2 4.8 4.4 4.3
نرخ بیکاری 10.60 9.5 10.2 9.7 9.8 9
نرخ تورم 0.60 0.6 0.9 1 1.2 2
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 1.75
موازنه تجاری -14342.00 -15562 -15339 -15119 -14908 -13353
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.70 65.7 67 67 67 70
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 9.41 9.38 9.28 9.19 9.09 8.05
بازار سهام 12562.87 12300 12200 12100 12000 10600
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.20 5.5 5.2 4.8 4.4 4.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 4.3 3.5 3 4.2 5.5
تولید ناخالص داخلی 101.45 100 99.05 97.7 96.35 89.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 235890.00 235638 234303 234828 234031 232183
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306910.00 322685 325094 327502 329911 350638
تولید ناخالص داخلی سرانه 3196.00 3267 3269 3272 3274 3323
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7265.80 7424 7422 7421 7419 7471
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31527.00 30479 29915 29465 29155 27131
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11586.10 11439 11332 11427 11407 10992
تولید ناخالص داخلی از معادن 3935.80 3615 3401 3152 2966 3102
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19280.70 19078 19003 18915 18836 18098
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28059.90 28045 27930 27808 27678 26462
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8684.90 8646 8622 8596 8572 8362
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4894.10 4780 4754 4734 4718 4672
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 10.60 9.5 10.2 9.7 9.8 9
افراد شاغل 10403.00 10685 10763 10879 10787 10748
افراد بیکار 1236.00 1200 1244 1184 1198 1211
جمعیت 34.70 35.5 35.8 35.8 35.8 36.8
نرخ اشتغال 40.70 42.2 43.07 46.47 43.17 43.05
نرخ بیکاری جوانان 29.30 24.37 25.86 24.31 26.97 24.95
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.60 0.6 0.9 1 1.2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.60 118 118 118 118 118
قیمت تولید 107.10 106 106 105 104 103
تورم مواد غذایی -0.70 0.35 0.78 0.97 1.06 1.12
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 -0.11 0.28 0.05 0.17 0.13
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.00 110 110 110 110 108
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 1.75
عرضه پول M1 790620.00 795011 795986 796063 795901 793689
عرضه پول M2 942504.00 944556 946792 947453 947504 944860
عرضه پول M3 1243013.00 1251974 1255823 1257072 1257288 1253664
ذخایر ارزی 229850.00 231223 230151 229637 229077 224259
ترازنامه بانک 1289272.00 1302711 1302742 1302047 1301131 1292230
نرخ بهره سپرده 3.50 3.43 3.44 3.45 3.47 3.55
ترازنامه بانک مرکزی 302004.00 309710 309518 309120 308696 304919
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -14342.00 -15562 -15339 -15119 -14908 -13353
صادرات 18579.00 17374 17130 16893 16666 14991
واردات 32921.00 33069 32783 32511 32247 30129
حساب جاری -24152.60 -17721 -11834 -20870 -9826 -15274
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -3.7 -3.2 -3.2 -4.17 -2.5
گردش سرمایه -20786.40 -12937 -6966 -11148 -6314 -2465
ورود توریست 10331731.00 10318500 10229875 10141250 10052625 9506800
ذخایر طلا 22.05 22.04 22.04 22.04 22.04 22.03
شاخص تروریسم 0.08 2.66 2.75 2.83 2.92 2.26
تولید نفت خام 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9264.00 6175 6064 5903 5473 5349
بدهی خارجی 480635.24 494802 495175 494682 493370 462342
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.70 65.7 67 67 67 70
بودجه دولت -4.10 -3.5 -3.2 -3.2 -3.2 -3.3
هزینه های دولت 195598.00 207832 208775 209718 210662 227245
مخارج نظامی 3292.60 3292 3276 3260 3245 3177
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 1.70 1.17 2.54 2.73 2.8 1.87
تغییرات موجودی انبار 29014.00 23077 22540 22003 21466 19315
سرعت اینترنت 5168.47 5254 5212 5169 5088 4423
آدرس های IP 3732705.00 3678886 3571580 3556926 3515296 3242941
تولید فولاد 45.00 39.69 39.12 38.99 38.97 38.96
شاخص رقابتی 4.24 4.22 4.22 4.22 4.22 4.18
رتبه رقابتی 71.00 70 70 70 70 72
آسانی کسب و کار 69.00 70 71 72 73 89
شاخص فساد مالی 37.00 35 35 35 35 35
رتبه فساد مالی 90.00 84 83 83 82 78
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.50 83.32 81.75 80.61 79.83 79.14
هزینه های مصرف کننده 582809.00 593839 594751 595664 596576 592646
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 39 39 39 39 40
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.26 18.2 18.15 18.1 17.58
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 2.00 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39
درجه حرارت 12.00 13.43 15.87 21.05 18.55 15.26