شاخص یاب

مراکش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 9.56 9.62 9.65 9.69 9.73 9.8
بازار سهام 11193.10 11290 11217 11144 11072 10928