مونته نگرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 20.94 2018-01
نرخ تورم 1.9 2017-12
موازنه تجاری -193979 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.7 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.24 2018-02
بازار سهام 12247 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 4.17 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1351 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7455 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15658 USD 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 255154 EUR هزار 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 20.94 % 2018-01
افراد شاغل 177627 2017-12
دستمزد 768 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 288 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 0.62 میلیون 2017-12
دستمزد در تولید 630 EUR / ماه 2017-11
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 162 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 134 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی -0.1 % 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 % 2017-12
پول آخرین مرجع
وام به بخش خصوصی 943849 EUR هزار 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -193979 EUR هزار 2017-12
صادرات 36071 EUR هزار 2017-12
واردات 230049 EUR هزار 2017-12
حساب جاری 250445 EUR هزار 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.1 % 2016-12
گردش سرمایه -129776 EUR هزار 2017-09
ورود توریست 30668 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 757435 EUR هزار 2015-12
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.7 % 2016-12
بودجه دولت -7.2 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -94292007 EUR 2017-09
هزینه های دولت 187043 EUR هزار 2017-09
درآمدهای دولت 1265995454 EUR 2017-09
بدهی های دولت 2490 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 1360287461 EUR 2017-09
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 66.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.5 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 % 2017-12
تولید صنعتی -10.9 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار -66786 EUR هزار 2017-09
سرعت اینترنت 6689 KBps 2017-03
آدرس های IP 73349 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.15 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 45 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 64 2016-12
آسانی کسب و کار 42 2017-12
استخراج معدن 70.6 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 801990 EUR هزار 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1123155 EUR هزار 2017-12
قیمت گازوئیل 1.53 USD / لیتر 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 15.8 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1142 EUR / مربع متر 2017-09
جواز ساختمان 262 2017-09
میزان ساخت و ساز 40.4 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.16 mm 2015-12
درجه حرارت 1.8 celsius 2015-12