شاخص یاب

مونته نگرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.42 2018-06
نرخ تورم 3.4 2018-06
موازنه تجاری -209891 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 10208 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 4.77 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 813 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7813 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409 USD 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 263332 EUR هزار 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18.42 % 2018-06
افراد شاغل 189341 2018-05
دستمزد 768 EUR / ماه 2018-05
حداقل دستمزد 288 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 0.62 میلیون 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 12.3 % 2018-03
دستمزد در تولید 603 EUR / ماه 2018-05
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-05
قیمت تولید 165 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 141 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 1.3 % 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 % 2018-05
پول آخرین مرجع
وام به بخش خصوصی 1023318 EUR هزار 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -209891 EUR هزار 2018-05
صادرات 30295 EUR هزار 2018-05
واردات 240186 EUR هزار 2018-05
حساب جاری -304468 EUR هزار 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.1 % 2016-12
گردش سرمایه -182314 EUR هزار 2018-03
ورود توریست 109886 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 659233 EUR هزار 2017-12
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.5 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -70097187 EUR 2018-03
هزینه های دولت 163619 EUR هزار 2018-03
درآمدهای دولت 327432237 EUR 2018-03
بدهی های دولت 2665 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 397529423 EUR 2018-03
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 71.7 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.5 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -17 % 2018-05
تولید صنعتی -16.1 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 57767 EUR هزار 2018-03
سرعت اینترنت 6689 KBps 2017-03
آدرس های IP 73349 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.15 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 64 2017-12
آسانی کسب و کار 42 2017-12
استخراج معدن -26.1 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 699124 EUR هزار 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1188990 EUR هزار 2018-06
قیمت گازوئیل 1.64 USD / لیتر 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.6 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1079 EUR / مربع متر 2017-12
جواز ساختمان 275 2017-12
میزان ساخت و ساز 46.8 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.16 mm 2015-12
درجه حرارت 1.8 celsius 2015-12