شاخص یاب

مونته نگرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18 2018-07
نرخ تورم 2.8 2018-08
موازنه تجاری -220259 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 12247 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 4.77 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 813 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7813 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409 USD 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 263332 EUR هزار 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18 % 2018-07
افراد شاغل 198987 2018-07
دستمزد 761 EUR / ماه 2018-07
حداقل دستمزد 288 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 0.62 میلیون 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 12.3 % 2018-03
دستمزد در تولید 605 EUR / ماه 2018-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-08
قیمت تولید 165 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 137 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.3 % 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 % 2018-07
پول آخرین مرجع
وام به بخش خصوصی 1023318 EUR هزار 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -220259 EUR هزار 2018-07
صادرات 30556 EUR هزار 2018-07
واردات 250815 EUR هزار 2018-07
حساب جاری -308372 EUR هزار 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.1 % 2016-12
گردش سرمایه -303772 EUR هزار 2018-06
ورود توریست 178158 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 659233 EUR هزار 2017-12
حواله 60539 EUR هزار 2018-06
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.5 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -85190520 EUR 2018-06
هزینه های دولت 163619 EUR هزار 2018-03
درآمدهای دولت 763781832 EUR 2018-06
بدهی های دولت 3105 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 848972352 EUR 2018-06
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 71.7 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 7.5 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 % 2018-07
تولید صنعتی 12.1 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 57767 EUR هزار 2018-03
سرعت اینترنت 6689 KBps 2017-03
آدرس های IP 73349 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.15 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 64 2017-12
آسانی کسب و کار 42 2017-12
استخراج معدن -26.8 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 699124 EUR هزار 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1197933 EUR هزار 2018-07
قیمت گازوئیل 1.61 USD / لیتر 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.7 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1079 EUR / مربع متر 2017-12
جواز ساختمان 275 2017-12
میزان ساخت و ساز 35.7 % 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.16 mm 2015-12
درجه حرارت 1.8 celsius 2015-12