شاخص یاب

مونته نگرو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.2 2018-09
نرخ تورم 1.9 2018-10
موازنه تجاری -174987 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2018-11
بازار سهام 12247 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 4.77 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1042 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 7813 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409 USD 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 348144 EUR هزار 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.2 % 2018-09
افراد شاغل 195784 2018-09
دستمزد 768 EUR / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 288 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 0.62 میلیون 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 10.5 % 2018-06
دستمزد در تولید 627 EUR / ماه 2018-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-10
قیمت تولید 165 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 134 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 0.3 % 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 % 2018-09
پول آخرین مرجع
وام به بخش خصوصی 989075 EUR هزار 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -174987 EUR هزار 2018-09
صادرات 30474 EUR هزار 2018-09
واردات 205461 EUR هزار 2018-09
حساب جاری -308372 EUR هزار 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.1 % 2016-12
گردش سرمایه -303772 EUR هزار 2018-06
ورود توریست 146829 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 659233 EUR هزار 2017-12
حواله 60539 EUR هزار 2018-06
شاخص تروریسم 0.08 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.5 % 2017-12
بودجه دولت -2 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -85190520 EUR 2018-06
هزینه های دولت 194981 EUR هزار 2018-06
درآمدهای دولت 763781832 EUR 2018-06
بدهی های دولت 3105 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 848972352 EUR 2018-06
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 71.7 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 24 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.7 % 2018-09
تولید صنعتی 25.8 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 45167 EUR هزار 2018-06
سرعت اینترنت 6689 KBps 2017-03
آدرس های IP 73349 IP 2017-03
شاخص رقابتی 59.62 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 71 2018-12
شاخص فساد مالی 46 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 64 2017-12
آسانی کسب و کار 50 2018-12
استخراج معدن -10.7 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 833661 EUR هزار 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1197933 EUR هزار 2018-07
قیمت گازوئیل 1.6 USD / لیتر 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -14.5 % 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1079 EUR / مربع متر 2017-12
جواز ساختمان 102 2018-06
میزان ساخت و ساز 35.7 % 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 1.16 mm 2015-12
درجه حرارت 1.8 celsius 2015-12