شاخص یاب

مغولستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2018-09
نرخ تورم 6.3 2018-10
نرخ بهره 10 2018-10
موازنه تجاری 138 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2562 2018-11
بازار سهام 20143 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 11.49 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1389913 MNT - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4071 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11841 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4801719 MNT - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 698142 MNT - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 116967 MNT - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 318223 MNT - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1052038 MNT - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1020183 MNT - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 319190 MNT - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 57693 MNT - میلیون 2018-09
تولید ناخالص ملی 24103349 MNT - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.9 % 2018-09
افراد بیکار 92400 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 % 2018-09
جمعیت 3.18 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1238900 2018-09
نرخ اشتغال 57 % 2018-09
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1026 MNT هزار / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 1164 MNT هزار / ماه 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.3 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 5.4 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 1 % 2018-10
قیمت تولید 136 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-10
ترازنامه بانک 30258805 MNT - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 12.96 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 8368976 MNT - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 2854 USD - میلیون 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 10.03 % 2018-09
عرضه پول M1 3423122 MNT - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 17920219 MNT - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 138 USD - میلیون 2018-10
صادرات 662 USD - میلیون 2018-10
واردات 524 USD - میلیون 2018-10
حساب جاری -132 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 % 2017-12
گردش سرمایه -34.1 USD - میلیون 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18969 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 6.7 تن 2018-09
تولید نفت خام 20 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 27745306 هزار تومان 2018-06
حواله 10.41 USD - میلیون 2018-08
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 % 2016-12
بودجه دولت -17 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 5619843 MNT - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 4760811 MNT - میلیون 2018-07
ارزش بودجه دولت 291318 MNT - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 500082 MNT - میلیون 2018-09
مخارج نظامی 90.2 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 17 % 2018-10
تولید صنعتی 2.3 % 2018-10
سرعت اینترنت 6626 KBps 2017-03
آدرس های IP 31363 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 583533 MNT - میلیون 2018-09
شاخص رقابتی 52.74 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 99 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 103 2017-12
آسانی کسب و کار 74 2018-12
تولید الکتریسیته 403 گیگاوات ساعت 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.8 % 2018-10
استخراج معدن 21.7 % 2018-10
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2407681 MNT - میلیون 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.03 نقاط شاخص 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.43 mm 2015-12
درجه حرارت -15.9 celsius 2015-12