شاخص یاب

مغولستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-03
نرخ بیکاری 7.5 2018-06
نرخ تورم 6 2018-08
نرخ بهره 10 2018-08
موازنه تجاری 18.23 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2490 2018-09
بازار سهام 19943 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 11.49 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1384939 MNT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4071 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11841 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4793828 MNT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1024271 MNT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 146926 MNT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 292467 MNT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 822298 MNT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 889765 MNT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 241046 MNT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 68227 MNT - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 24103349 MNT - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.5 % 2018-06
افراد بیکار 104100 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61 % 2018-06
جمعیت 3.18 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1274700 2018-06
نرخ اشتغال 56.4 % 2018-06
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1026 MNT هزار / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 1164 MNT هزار / ماه 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 11.1 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 % 2018-08
قیمت تولید 243 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 7.4 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-08
ترازنامه بانک 30258805 MNT - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 12.96 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 8723127 MNT - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 2989 USD - میلیون 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 13.83 % 2018-08
عرضه پول M1 3086000 MNT - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 17440800 MNT - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 18.23 USD - میلیون 2018-08
صادرات 555 USD - میلیون 2018-08
واردات 536 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -143 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 % 2017-12
گردش سرمایه -257 USD - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18969 USD - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 3.6 تن 2018-06
تولید نفت خام 20 BBL/D/1K 2018-05
حواله 10.44 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 % 2016-12
بودجه دولت -17 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 5619843 MNT - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 4760811 MNT - میلیون 2018-07
ارزش بودجه دولت 291318 MNT - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 623569 MNT - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 90.2 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -6.1 % 2018-08
تولید صنعتی 22.3 % 2018-08
سرعت اینترنت 6626 KBps 2017-03
آدرس های IP 31363 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 711101 MNT - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 101 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 103 2017-12
آسانی کسب و کار 62 2017-12
تولید الکتریسیته 391 گیگاوات ساعت 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.9 % 2018-08
استخراج معدن -14.3 % 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2385244 MNT - میلیون 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.03 نقاط شاخص 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.43 mm 2015-12
درجه حرارت -15.9 celsius 2015-12