شاخص یاب

مغولستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.1 2018-03
نرخ بیکاری 9.7 2018-03
نرخ تورم 7.2 2018-06
نرخ بهره 10 2018-06
موازنه تجاری 116 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 2451 2018-07
بازار سهام 19634 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 11.49 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 935639 MNT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4071 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11841 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3247706 MNT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 127773 MNT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32605 MNT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 185842 MNT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 796285 MNT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 884273 MNT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 236269 MNT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 99322 MNT - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 24103349 MNT - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.7 % 2018-03
افراد بیکار 122900 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 % 2018-03
جمعیت 3.18 میلیون 2017-12
افراد شاغل 1142900 2018-03
نرخ اشتغال 54.7 % 2018-03
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 998 MNT هزار / ماه 2018-03
دستمزد در تولید 1080 MNT هزار / ماه 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.2 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 10.8 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-06
قیمت تولید 243 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 18.5 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 % 2018-06
ترازنامه بانک 28881588 MNT - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 12.96 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7266764 MNT - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 3256 USD - میلیون 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 13.63 % 2018-07
عرضه پول M1 3202500 MNT - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 17041700 MNT - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 116 USD - میلیون 2018-06
صادرات 696 USD - میلیون 2018-06
واردات 580 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -38.2 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 % 2017-12
گردش سرمایه -231 USD - میلیون 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18020 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 3.6 تن 2018-06
تولید نفت خام 20 BBL/D/1K 2018-03
حواله 17.52 USD - میلیون 2018-05
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 % 2016-12
بودجه دولت -17 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 3659463 MNT - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 3260037 MNT - میلیون 2018-05
ارزش بودجه دولت 45436 MNT - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 530950 MNT - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 90.2 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.4 % 2018-06
تولید صنعتی 7.4 % 2018-05
سرعت اینترنت 6626 KBps 2017-03
آدرس های IP 31363 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 433940 MNT - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 101 2018-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 103 2017-12
آسانی کسب و کار 62 2017-12
تولید الکتریسیته 415 گیگاوات ساعت 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 % 2018-06
استخراج معدن 2.7 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2203179 MNT - میلیون 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.03 نقاط شاخص 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 3.43 mm 2015-12
درجه حرارت -15.9 celsius 2015-12