preload

مغولستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.80 3.7 4.2 5.3 7.2 5.9
نرخ بیکاری 9.10 9.3 8.8 8.9 8.7 7.3
نرخ تورم 6.50 5.2 5.7 5.4 5.2 4
نرخ بهره 12.00 12 10 10 10 8
موازنه تجاری 98.20 93.33 71.63 61.39 50.65 6.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40 86 88 88 67.45 80
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بازار سهام 22381.23 19300 19100 18900 18700 16500
پول 2432.00 2430 2400 2380 2354 2084
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.80 3.7 4.2 5.3 7.2 5.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 3.7 4.2 5.3 7.2 5.9
تولید ناخالص داخلی 11.16 10.5 10.3 10.1 9.9 8.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1097825.10 1091380 876758 979132 1087177 1450000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.90 3875 3865 3855 3845 3677
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11328.50 11263 11221 11180 11138 10414
تولید ناخالص ملی 22266868.80 22477564 22471071 22464579 22458087 21149195
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4492239.70 469000 3174820 4415465 4098700 5310000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 674604.90 423000 143278 1016393 613032 459000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 109215.80 183000 54830 137461 141572 210000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 312080.70 294086 182638 247969 245857 308000
تولید ناخالص داخلی از معادن 1044799.10 1540000 841811 798239 929431 2490000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 951264.50 718000 839723 816044 846754 828000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 216316.00 441422 238180 232936 231417 367282
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 51467.90 87805 91479 61401 48466 83253
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 9.10 9.3 8.8 8.9 8.7 7.3
افراد بیکار 118800.00 108826 107428 109405 108396 103431
نرخ مشارکت نیروی کار 61.10 61.42 61.18 61.54 61.69 61.8
جمعیت 3.12 3.17 3.19 3.2 3.21 3.32
دستمزد 966.61 966 963 960 957 930
دستمزد در تولید 1123.76 1188 1247 1281 1291 1382
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 55 60
افراد شاغل 1190900.00 1143398 1155756 1197468 1184056 1160695
نرخ اشتغال 55.50 55.48 55.06 55.6 55.97 55.93
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 6.50 5.2 5.7 5.4 5.2 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.84 0.68 0.69 0.72 0.71
قیمت تولید 223.30 225 219 210 202 165
تغییر قیمت تولید کننده 72.80 60.5 52.4 45 32 16
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 159.30 161 160 160 159 154
تورم مواد غذایی 8.70 6.9 7.4 7.2 7 5.5
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 12.00 12 10 10 10 8
ترازنامه بانک 27484052.60 28725955 29283187 29523601 29576344 28034538
نرخ بهره سپرده 13.30 18.42 20.15 21.87 23.59 40.37
عرضه پول M1 2626535.80 2732901 2718764 2703860 2689021 2562007
عرضه پول M2 14520672.40 15352166 15606624 15694843 15701918 15143486
نرخ بهره بین بانکی 13.63 13.61 13.35 13.11 12.95 12.73
ذخایر ارزی 1627.00 1690 1661 1655 1648 2290
ترازنامه بانک مرکزی 5239692.20 5140064 5080110 5021515 4964228 4502358
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 98.20 93.33 71.63 61.39 50.65 6.1
صادرات 497.60 497 475 466 455 376
واردات 399.40 378 365 356 347 290
حساب جاری 20.30 -37.26 -48.55 -48.27 -51.35 -63.44
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.20 -19 -22 -22 -3.41 -7.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16282.60 16358 16396 16457 16520 17000
گردش سرمایه -76.60 62 -30 -72 25 91
ذخایر طلا 2.13 2.37 2.41 2.56 2.67 2.91
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
حواله 12.40 9.76 8.71 8.34 7.98 6.93
تولید نفت خام 20.00 19.57 19.49 19.41 19.34 18.67
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40 86 88 88 67.45 80
بودجه دولت -17.00 -16.69 -15.93 -15.18 -14.42 -11.87
درآمدهای دولت 5490999.30 2324675 1890545 1657826 1533368 1390772
مخارج نظامی 108.90 107 106 104 103 89.86
هزینه های دولت 484828.10 624000 522451 597919 560900 703000
ارزش بودجه دولت -737860.80 -239640 -214573 -199111 -189573 -174415
هزینه های مالی 5772980.90 2551524 2107525 1861699 1725486 1557087
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 2.70 -1.5 16.16 14.77 14.25 4.1
تولید صنعتی 50.90 -3.5 0.91 0.95 0.96 3.7
سرعت اینترنت 6625.86 5543 5225 4934 4665 3213
آدرس های IP 31363.00 33974 34031 34233 34313 31221
استخراج معدن 2.90 5.8 14.48 15.84 15.79 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60 0.5 3.32 3.33 3.39 1.1
آسانی کسب و کار 62.00 67 74 77 81 76
تولید الکتریسیته 382.70 373 340 312 297 293
تغییرات موجودی انبار 510357.20 322933 343480 353738 328439 314645
شاخص رقابتی 3.90 3.78 3.78 3.78 3.78 3.8
رتبه رقابتی 101.00 102 102 102 102 101
شاخص فساد مالی 38.00 37 36 36 36 33
رتبه فساد مالی 87.00 85 86 88 89 90
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 2331589.10 2189376 2075776 2159854 2187230 2139401
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 1.01 1.02 1.04 1.05 1.06 1.07
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 3.00 18.5 18.21 18.08 18.24 18.2
درجه حرارت -15.00 -13.42 -5.8 13.39 5.61 -10.46