مکزیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2017-09
نرخ بیکاری 3.4 2017-11
نرخ تورم 6.77 2017-12
نرخ بهره 7.25 2017-12
موازنه تجاری 399 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 18.78 2018-01
بازار سهام 49369 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.57 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1047 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18103082 MXN - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3729559 MXN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 9707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16831 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 481010 MXN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1273686 MXN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2894739 MXN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 911741 MXN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 687634 MXN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11273873 MXN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1158472 MXN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 285586 MXN - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2017-11
افراد شاغل 52438646 2017-09
افراد بیکار 1931269 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 % 2017-10
هزینه های کار 78.5 نقاط شاخص 2017-10
بهره وری 108 نقاط شاخص 2017-10
دستمزد 333 MXN / روز 2017-11
حداقل دستمزد 88.36 MXN / روز 2017-12
دستمزد در تولید 2.2 USD / ساعت 2017-10
جمعیت 122 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 96.58 % 2017-11
هزینه زندگی خانواده 8260 MXN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4470 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560 MXN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.77 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.59 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 125 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 4.9 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 120 نقاط شاخص 2017-12
قیمت صادرات 109 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 226 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 8.3 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 7.51 % 2017-12
عرضه پول M0 1545934 MXN - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 3997669278 MXN هزار 2017-11
عرضه پول M2 13438544289 MXN هزار 2017-11
عرضه پول M3 15846617910 MXN هزار 2017-11
ترازنامه بانک 5857788 MXN - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 173967 USD - میلیون 2017-11
وام به بخش خصوصی 2301790660 MXN هزار 2017-11
نرخ بهره سپرده 1.29 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3731053748 MXN هزار 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 399 USD - میلیون 2017-11
صادرات 37480 USD - میلیون 2017-11
واردات 37081 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری -5528 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 447688 MXN - میلیارد 2017-09
رابطه مبادله 48.18 نقاط شاخص 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5717 USD - میلیون 2017-09
حواله 7320 USD - میلیون 2017-09
درآمد گردشگری 1718056 هزار تومان 2017-11
ورود توریست 1886 هزار 2017-11
ذخایر طلا 120 تن 2017-12
تولید نفت خام 1761 BBL/D/1K 2017-09
گردش سرمایه -3.9 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -38814 MXN - میلیون 2017-11
هزینه های دولت 2089840 MXN - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 377181 MXN - میلیون 2017-11
هزینه های مالی 397990 MXN - میلیون 2017-11
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 6893 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 49.6 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 51.7 2017-12
تولید صنعتی -1.5 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2017-11
تولید صنعتی 2.4 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 81.9 % 2017-10
تغییرات موجودی انبار 135144 MXN - میلیون 2017-09
تولید خودرو 246 هزار واحد 2017-12
ثبت خودرو 91668 ماشین 2017-11
مجموع فروش خودرو 91668 2017-11
شاخص اقتصادی مقدم 1.5 % 2017-10
سرعت اینترنت 7538 KBps 2017-03
آدرس های IP 13309655 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.44 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 49 2017-12
استخراج معدن -8.5 % 2017-11
سرمایه گذاری خصوصی -2.6 % 2017-10
تولید فولاد 1600 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 88.39 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 % 2017-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.1 % 2017-10
هزینه های مصرف کننده 12281703 MXN - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 20.6 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1286295 MXN - میلیون 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 4171311881 MXN هزار 2017-11
قیمت گازوئیل 0.84 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.5 % of GDP 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -5.7 % 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 % 2015-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 % 2015-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 27 mm 2015-12
درجه حرارت 16 celsius 2015-12