شاخص یاب

مکزیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ بیکاری 3.6 2018-09
نرخ تورم 4.9 2018-10
نرخ بهره 7.75 2018-10
موازنه تجاری -194 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 20.5 2018-11
بازار سهام 42421 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.04 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1150 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18441674 MXN - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3808151 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 610396 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1285128 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2957793 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 893411 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 743888 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11762117 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1205541 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 276360 MXN - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 % 2018-09
افراد شاغل 53785257 2018-06
افراد بیکار 1858160 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 % 2018-09
هزینه های کار 81.1 نقاط شاخص 2018-08
بهره وری 107 نقاط شاخص 2018-08
دستمزد 352 MXN / روز 2018-09
حداقل دستمزد 88.36 MXN / روز 2018-09
دستمزد در تولید 2.3 USD / ساعت 2018-08
جمعیت 124 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.4 % 2018-09
هزینه زندگی خانواده 7900 MXN / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4320 MXN / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200 MXN / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390 MXN / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.9 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.52 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 3.73 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 129 نقاط شاخص 2018-10
قیمت صادرات 115 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 234 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 3.84 % 2018-10
انتظارات تورم 3.8 در صد 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 6.26 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.75 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 8.12 % 2018-10
عرضه پول M0 1528719 MXN - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 4159638869 MXN هزار 2018-09
عرضه پول M2 8503843452 MXN هزار 2018-09
عرضه پول M3 9754050071 MXN هزار 2018-09
ترازنامه بانک 7605954 MXN - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 177040 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 2553373944 MXN هزار 2018-08
نرخ بهره سپرده 2.7 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3668625207 MXN هزار 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -194 USD - میلیون 2018-09
صادرات 37806 USD - میلیون 2018-09
واردات 37999 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -3882 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 % 2017-12
بدهی خارجی 445610 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 49.25 نقاط شاخص 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6727 USD - میلیون 2018-06
حواله 9058 USD - میلیون 2018-06
درآمد گردشگری 1945772 هزار تومان 2018-07
ورود توریست 1695 هزار 2018-08
ذخایر طلا 120 تن 2018-09
تولید نفت خام 1865 BBL/D/1K 2018-07
گردش سرمایه -10.9 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 % 2017-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -80181 MXN - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 2196413 MXN - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 378529 MXN - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 455197 MXN - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 5533 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 50.7 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 50.7 2018-10
تولید صنعتی 1.8 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 % 2018-09
تولید صنعتی 2.4 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 82.5 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 109974 MXN - میلیون 2018-06
تولید خودرو 363 هزار واحد 2018-10
ثبت خودرو 70906 2018-09
مجموع فروش خودرو 70906 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 1.7 % 2018-08
سرعت اینترنت 7538 KBps 2017-03
آدرس های IP 13309655 IP 2017-03
شاخص رقابتی 64.6 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 46 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 54 2018-12
استخراج معدن 2.87 % 2018-09
سرمایه گذاری خصوصی -2.4 % 2018-08
تولید فولاد 1600 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 12318801 MXN - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 21.5 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1360348 MXN - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 4493585130 MXN هزار 2018-08
قیمت گازوئیل 0.96 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.3 % of GDP 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.7 % 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 27.19 mm 2015-12
درجه حرارت 16.74 celsius 2015-12