شاخص یاب

مکزیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-03
نرخ بیکاری 3.2 2018-05
نرخ تورم 4.65 2018-06
نرخ بهره 7.75 2018-06
موازنه تجاری -1587 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 18.82 2018-07
بازار سهام 48454 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.76 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1150 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18500051 MXN - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3849960 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 564856 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294645 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2868082 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 914464 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 700814 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11305021 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1162121 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 249595 MXN - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.2 % 2018-05
افراد شاغل 52876916 2018-03
افراد بیکار 1713857 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.1 % 2018-05
هزینه های کار 79.5 نقاط شاخص 2018-04
بهره وری 108 نقاط شاخص 2018-04
دستمزد 354 MXN / روز 2018-05
حداقل دستمزد 88.36 MXN / روز 2018-06
دستمزد در تولید 2.3 USD / ساعت 2018-04
جمعیت 124 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.78 % 2018-05
هزینه زندگی خانواده 8260 MXN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4470 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560 MXN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.65 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.39 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 127 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 3.62 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 127 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 112 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 232 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.24 % 2018-06
انتظارات تورم 3.83 در صد 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.75 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 7.93 % 2018-06
عرضه پول M0 1534342 MXN - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 4154128582 MXN هزار 2018-05
عرضه پول M2 8481294130 MXN هزار 2018-05
عرضه پول M3 9605648136 MXN هزار 2018-05
ترازنامه بانک 5994605 MXN - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 178410 USD - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 2352487758 MXN هزار 2017-12
نرخ بهره سپرده 2.7 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3569633881 MXN هزار 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1587 USD - میلیون 2018-05
صادرات 39177 USD - میلیون 2018-05
واردات 40764 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -6941 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 % 2017-12
بدهی خارجی 453548 MXN - میلیارد 2018-03
رابطه مبادله 48.29 نقاط شاخص 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9502 USD - میلیون 2018-03
حواله 7036 USD - میلیون 2018-03
درآمد گردشگری 1686630 هزار تومان 2018-05
ورود توریست 1784 هزار 2018-05
ذخایر طلا 120 تن 2018-06
تولید نفت خام 1888 BBL/D/1K 2018-03
گردش سرمایه -24 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 % 2017-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -42702 MXN - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 2137555 MXN - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 377440 MXN - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 414125 MXN - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 5533 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 48.7 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 52.1 2018-06
تولید صنعتی 0.3 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 % 2018-05
تولید صنعتی 2.8 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 81.9 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 171681 MXN - میلیون 2018-03
تولید خودرو 349 هزار واحد 2018-06
ثبت خودرو 71695 2018-05
مجموع فروش خودرو 71695 2018-05
شاخص اقتصادی مقدم 4.5 % 2018-04
سرعت اینترنت 7538 KBps 2017-03
آدرس های IP 13309655 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.44 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 49 2017-12
استخراج معدن -6.6 % 2018-05
سرمایه گذاری خصوصی 10.5 % 2018-04
تولید فولاد 1800 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 88.01 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 % 2018-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 12007369 MXN - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 20.6 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1335267 MXN - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 4220835546 MXN هزار 2017-12
قیمت گازوئیل 0.89 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.1 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.3 % 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 27.19 mm 2015-12
درجه حرارت 16.74 celsius 2015-12