مکزیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-03
نرخ بیکاری 2.9 2018-03
نرخ تورم 4.55 2018-04
نرخ بهره 7.5 2018-05
موازنه تجاری -289 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 19.54 2018-05
بازار سهام 45096 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.65 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1047 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18500051 MXN - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3688508 MXN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16831 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 564856 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294645 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2868082 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 914464 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 700814 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11305021 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1162121 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 249595 MXN - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.9 % 2018-03
افراد شاغل 52876916 2018-03
افراد بیکار 1713857 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59 % 2018-03
هزینه های کار 85 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 109 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 349 MXN / روز 2018-03
حداقل دستمزد 88.36 MXN / روز 2018-04
دستمزد در تولید 2.5 USD / ساعت 2018-03
جمعیت 124 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 97.06 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 8260 MXN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4470 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560 MXN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.55 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.34 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 127 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 3.7 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 122 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 111 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 230 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 5 % 2018-04
انتظارات تورم 3.98 در صد 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.5 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 7.84 % 2018-04
عرضه پول M0 1495941 MXN - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 4139774639 MXN هزار 2018-03
عرضه پول M2 8327326568 MXN هزار 2018-03
عرضه پول M3 9535928457 MXN هزار 2018-03
ترازنامه بانک 5994605 MXN - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 177601 USD - میلیون 2018-03
وام به بخش خصوصی 2352487758 MXN هزار 2017-12
نرخ بهره سپرده 1.29 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3540142092 MXN هزار 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -289 USD - میلیون 2018-04
صادرات 37181 USD - میلیون 2018-04
واردات 37470 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری -6941 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 % 2017-12
بدهی خارجی 437367 MXN - میلیارد 2017-12
رابطه مبادله 48.33 نقاط شاخص 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9502 USD - میلیون 2018-03
حواله 7506 USD - میلیون 2017-12
درآمد گردشگری 2362557 هزار تومان 2018-03
ورود توریست 2376 هزار 2018-03
ذخایر طلا 120 تن 2018-03
تولید نفت خام 1950 BBL/D/1K 2018-01
گردش سرمایه -24 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 % 2017-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -24133 MXN - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 2179556 MXN - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 406634 MXN - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 441840 MXN - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 5533 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 50 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 51.6 2018-04
تولید صنعتی -3.7 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 % 2018-03
تولید صنعتی -2.4 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 81.2 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 147134 MXN - میلیون 2017-12
تولید خودرو 291 هزار واحد 2018-04
ثبت خودرو 74809 2018-03
مجموع فروش خودرو 74809 2018-03
شاخص اقتصادی مقدم -0.8 % 2018-03
سرعت اینترنت 7538 KBps 2017-03
آدرس های IP 13309655 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.44 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 49 2017-12
استخراج معدن -7.5 % 2018-03
سرمایه گذاری خصوصی 4.8 % 2018-02
تولید فولاد 1750 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.45 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 12689234 MXN - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 20.6 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1323623 MXN - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 4220835546 MXN هزار 2017-12
قیمت گازوئیل 0.87 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.1 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -3.9 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 27.19 mm 2015-12
درجه حرارت 16.74 celsius 2015-12