شاخص یاب

مکزیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-06
نرخ بیکاری 3.5 2018-07
نرخ تورم 4.9 2018-08
نرخ بهره 7.75 2018-08
موازنه تجاری -2889 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 18.89 2018-09
بازار سهام 49511 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.07 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1150 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18441674 MXN - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3808151 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 610396 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1285128 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2957793 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 893411 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 743888 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11762117 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1205541 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 276360 MXN - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.5 % 2018-07
افراد شاغل 53785257 2018-06
افراد بیکار 1858160 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.7 % 2018-07
هزینه های کار 82.1 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 108 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 357 MXN / روز 2018-07
حداقل دستمزد 88.36 MXN / روز 2018-08
دستمزد در تولید 2.3 USD / ساعت 2018-06
جمعیت 124 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.52 % 2018-07
هزینه زندگی خانواده 8260 MXN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4470 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560 MXN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.9 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.58 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 3.63 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 125 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 114 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 233 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 3.06 % 2018-07
انتظارات تورم 3.73 در صد 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.75 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 8.11 % 2018-08
عرضه پول M0 1520064 MXN - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 4173694309 MXN هزار 2018-07
عرضه پول M2 8427183655 MXN هزار 2018-07
عرضه پول M3 9638301786 MXN هزار 2018-07
ترازنامه بانک 5994605 MXN - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 176620 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 2352487758 MXN هزار 2017-12
نرخ بهره سپرده 2.7 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3681397176 MXN هزار 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2889 USD - میلیون 2018-07
صادرات 36721 USD - میلیون 2018-07
واردات 39610 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -3882 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 % 2017-12
بدهی خارجی 453548 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 48.93 نقاط شاخص 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6727 USD - میلیون 2018-06
حواله 9058 USD - میلیون 2018-06
درآمد گردشگری 1945772 هزار تومان 2018-07
ورود توریست 2168 هزار 2018-07
ذخایر طلا 120 تن 2018-06
تولید نفت خام 1891 BBL/D/1K 2018-05
گردش سرمایه -10.9 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 % 2017-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 7344 MXN - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 2196413 MXN - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 511065 MXN - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 434668 MXN - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 5533 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 51.3 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 50.7 2018-08
تولید صنعتی 1.3 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-07
تولید صنعتی 2.4 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 81.9 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 109974 MXN - میلیون 2018-06
تولید خودرو 370 هزار واحد 2018-08
ثبت خودرو 73223 2018-07
مجموع فروش خودرو 73223 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 1.2 % 2018-06
سرعت اینترنت 7538 KBps 2017-03
آدرس های IP 13309655 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.44 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 49 2017-12
استخراج معدن -7 % 2018-07
سرمایه گذاری خصوصی 1.5 % 2018-06
تولید فولاد 1780 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 12318801 MXN - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 21.5 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1360348 MXN - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 4220835546 MXN هزار 2017-12
قیمت گازوئیل 1.04 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.1 % of GDP 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.5 % 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 27.19 mm 2015-12
درجه حرارت 16.74 celsius 2015-12