شاخص یاب

مکزیک

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 19.08 2019-01
بازار سهام 44242 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.69 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2018-09
نرخ بیکاری 3.3 2018-11
نرخ تورم 4.83 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2018-12
نرخ بهره 8.25 2018-12
موازنه تجاری -2382 2018-11
حساب جاری -5082 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 49.2 2018-12
شاخص PMI تولید 49.7 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2018-10
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1150 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18610326 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3751716 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 491385 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1288945 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2965041 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 896682 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 686639 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11628126 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1208225 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 294583 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2018-11
افراد شاغل 54027997 2018-09
افراد بیکار 1934278 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 2018-09
هزینه های کار 79.3 2018-11
بهره وری 108 2018-11
دستمزد 353 2018-11
حداقل دستمزد 103 2019-01
دستمزد در تولید 2.3 2018-11
جمعیت 124 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.74 2018-11
هزینه زندگی خانواده 7900 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4320 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.83 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 3.69 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 127 2018-09
قیمت تولید 131 2018-12
قیمت صادرات 111 2018-11
قیمت واردات 234 2018-11
CPI مسکن آب و برق 104 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2018-12
تورم مواد غذایی 5.47 2018-12
انتظارات تورم 3.87 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 6.51 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.25 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 8.41 2018-12
عرضه پول M0 1674211 2018-12
عرضه پول M1 4353504428 2018-11
عرضه پول M2 8712594563 2018-11
عرضه پول M3 9929510795 2018-11
ترازنامه بانک 7637609 2018-09
ذخایر ارزی 176573 2018-11
وام به بخش خصوصی 2631641491 2018-11
نرخ بهره سپرده 2.7 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3851458369 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2382 2018-11
حساب جاری -5082 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 2017-12
صادرات 38544 2018-11
واردات 40926 2018-11
بدهی خارجی 451594 2018-09
رابطه مبادله 47.34 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4135 2018-09
حواله 8432 2018-09
درآمد گردشگری 1794008 2018-11
ورود توریست 1932 2018-11
ذخایر طلا 120 2018-12
تولید نفت خام 1849 2018-09
گردش سرمایه -17.5 2018-09
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -40906 2018-11
هزینه های دولت 2120744 2018-09
درآمدهای دولت 476876 2018-11
هزینه های مالی 467118 2018-11
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 5533 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 49.2 2018-12
شاخص PMI تولید 49.7 2018-12
تولید صنعتی -1.3 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2018-11
تولید صنعتی 1.4 2018-11
استفاده از ظرفیت 81 2018-11
تغییرات موجودی انبار 166654 2018-09
تولید خودرو 238 2018-12
ثبت خودرو 81542 2018-11
مجموع فروش خودرو 81542 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم 2.9 2018-10
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.6 2018-12
رتبه رقابتی 46 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 54 2018-12
استخراج معدن -8 2018-11
سرمایه گذاری خصوصی 3.4 2018-10
تولید فولاد 1500 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2018-10
هزینه های مصرف کننده 12501730 2018-09
پس انداز های شخصی 21.5 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1383864 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 4646648096 2018-11
قیمت گازوئیل 0.97 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.1 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -3.3 2018-11