مکزیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 3.3 2017-06
نرخ تورم 6.44 2017-07
نرخ بهره 7 2017-08
موازنه تجاری 61.53 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 17.73 2017-08
بازار سهام 51075 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.84 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 1046 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14689634 MXN - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3077463 MXN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16831 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 430672 MXN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1004357 MXN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2447004 MXN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 845222 MXN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 500519 MXN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9024909 MXN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 866362 MXN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 317433 MXN - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2017-06
افراد شاغل 52198611 2017-06
افراد بیکار 1870180 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 % 2017-06
هزینه های کار 81.7 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 107 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 334 MXN / روز 2017-06
حداقل دستمزد 80.04 MXN / روز 2017-07
دستمزد در تولید 2.3 USD / ساعت 2017-06
جمعیت 122 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 96.73 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 7912 MXN / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 4955 MXN / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 15100 MXN / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4760 MXN / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.44 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 123 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 4.94 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 142 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2017-07
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 223 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 7.3 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 7.37 % 2017-07
عرضه پول M0 1370626 MXN - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 3809434732 MXN هزار 2017-06
عرضه پول M2 12807470223 MXN هزار 2017-06
عرضه پول M3 15234234347 MXN هزار 2017-06
ترازنامه بانک 5704266 MXN - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 175396 USD - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 2158073553 MXN هزار 2017-06
نرخ بهره سپرده 1.29 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3510489567 MXN هزار 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 61.53 USD - میلیون 2017-06
صادرات 35608 USD - میلیون 2017-06
واردات 35547 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -6859 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 431344 MXN - میلیارد 2017-03
رابطه مبادله 47.66 نقاط شاخص 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7946 USD - میلیون 2017-03
حواله 6640 USD - میلیون 2017-03
درآمد گردشگری 1838478 هزار تومان 2017-06
ورود توریست 2031 هزار 2017-06
ذخایر طلا 120 تن 2017-03
تولید نفت خام 2064 BBL/D/1K 2017-04
گردش سرمایه 1801 USD - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 3.72 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -23984 MXN - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 1564592 MXN - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 376352 MXN - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 606368 MXN - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 6893 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 48.8 2017-07
شاخص PMI تولید 51.2 2017-07
تولید صنعتی -0.3 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 % 2017-06
تولید صنعتی 2.3 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 81.3 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 45227 MXN - میلیون 2017-03
تولید خودرو 286 هزار واحد 2017-07
ثبت خودرو 83324 ماشین 2017-06
مجموع فروش خودرو 83324 2017-06
شاخص اقتصادی مقدم 3.06 % 2017-05
شاخص رقابتی 4.41 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 51 2017-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 47 2016-12
استخراج معدن -7.51 % 2017-06
Private Investment 2.3 % 2017-05
تولید فولاد 1685 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.6 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 % 2017-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 % 2017-05
هزینه های مصرف کننده 9697787 MXN - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 20.6 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1211554 MXN - میلیون 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 3937286146 MXN هزار 2017-04
قیمت گازوئیل 0.89 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.4 % of GDP 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.1 % 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 76.4 % 2010-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 % 2015-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 % 2015-12