مکزیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2017-09
نرخ بیکاری 3.6 2017-09
نرخ تورم 6.37 2017-10
نرخ بهره 7 2017-11
موازنه تجاری -1886 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 18.96 2017-11
بازار سهام 47857 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.28 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 1046 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14771013 MXN - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3085988 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 9707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16831 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 478554 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1019280 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2472413 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 828001 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 521076 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9042031 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 891829 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 308086 MXN - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 % 2017-09
افراد شاغل 52438646 2017-09
افراد بیکار 1931269 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 % 2017-09
هزینه های کار 85.7 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 105 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد 332 MXN / روز 2017-09
حداقل دستمزد 80.04 MXN / روز 2017-10
دستمزد در تولید 2.4 USD / ساعت 2017-09
جمعیت 122 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 96.4 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 8260 MXN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4470 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560 MXN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.37 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.63 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 124 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 4.8 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 142 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 118 نقاط شاخص 2017-10
قیمت صادرات 110 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 225 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 8.7 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 7.38 % 2017-10
عرضه پول M0 1372081 MXN - میلیون 2017-10
عرضه پول M1 3863238657 MXN هزار 2017-09
عرضه پول M2 13265033426 MXN هزار 2017-09
عرضه پول M3 15706005208 MXN هزار 2017-09
ترازنامه بانک 5736719 MXN - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 174888 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 2228420203 MXN هزار 2017-09
نرخ بهره سپرده 1.29 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3781452751 MXN هزار 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1886 USD - میلیون 2017-09
صادرات 33818 USD - میلیون 2017-09
واردات 35705 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری -321 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 439366 MXN - میلیارد 2017-06
رابطه مبادله 48.83 نقاط شاخص 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5621 USD - میلیون 2017-06
حواله 7306 USD - میلیون 2017-06
درآمد گردشگری 1247852 هزار تومان 2017-09
ورود توریست 1284 هزار 2017-09
ذخایر طلا 120 تن 2017-06
تولید نفت خام 2004 BBL/D/1K 2017-07
گردش سرمایه -10.3 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 3.72 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -42185 MXN - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 1555633 MXN - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 332563 MXN - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 378309 MXN - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 6893 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 49.44 2017-10
شاخص PMI تولید 49.2 2017-10
تولید صنعتی -1.2 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2017-09
تولید صنعتی 2.8 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 80.8 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 38493 MXN - میلیون 2017-06
تولید خودرو 365 هزار واحد 2017-10
ثبت خودرو 73201 ماشین 2017-09
مجموع فروش خودرو 73201 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 % 2017-08
سرعت اینترنت 7538 KBps 2017-03
آدرس های IP 13309655 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.44 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 49 2017-12
استخراج معدن -15.1 % 2017-09
سرمایه گذاری خصوصی 0.3 % 2017-08
تولید فولاد 1585 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.8 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.2 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 9827851 MXN - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 20.6 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1252138 MXN - میلیون 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 3937286146 MXN هزار 2017-04
قیمت گازوئیل 0.85 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.5 % of GDP 2017-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.1 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 % 2015-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 % 2015-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 27 mm 2015-12
درجه حرارت 16 celsius 2015-12