مکزیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 3.4 2017-07
نرخ تورم 6.66 2017-08
نرخ بهره 7 2017-08
موازنه تجاری -1523 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 17.82 2017-09
بازار سهام 50364 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.85 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 1046 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14771013 MXN - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3077463 MXN - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16831 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 478554 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1019280 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2472413 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 828001 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 521076 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9042031 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 891829 MXN - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 308086 MXN - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2017-07
افراد شاغل 52198611 2017-06
افراد بیکار 1870180 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.8 % 2017-07
هزینه های کار 81.7 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 107 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 337 MXN / روز 2017-07
حداقل دستمزد 80.04 MXN / روز 2017-08
دستمزد در تولید 2.3 USD / ساعت 2017-06
جمعیت 122 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
نرخ اشتغال 96.59 % 2017-07
هزینه زندگی خانواده 7912 MXN / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 4955 MXN / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 15100 MXN / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4760 MXN / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.66 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.49 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 124 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 5 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 142 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 225 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 7.3 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 7.38 % 2017-08
عرضه پول M0 1354488 MXN - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 3825959594 MXN هزار 2017-07
عرضه پول M2 12995858879 MXN هزار 2017-07
عرضه پول M3 15386459596 MXN هزار 2017-07
ترازنامه بانک 5674302 MXN - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 175282 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 2176829256 MXN هزار 2017-07
نرخ بهره سپرده 1.29 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3540186548 MXN هزار 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1523 USD - میلیون 2017-07
صادرات 32163 USD - میلیون 2017-07
واردات 33685 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری -321 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 4313 MXN - میلیارد 2017-03
رابطه مبادله 48.01 نقاط شاخص 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5621 USD - میلیون 2017-06
حواله 6640 USD - میلیون 2017-03
درآمد گردشگری 2012034 هزار تومان 2017-07
ورود توریست 2162 هزار 2017-07
ذخایر طلا 120 تن 2017-06
تولید نفت خام 2053 BBL/D/1K 2017-05
گردش سرمایه -10.3 USD - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 3.72 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -22563 MXN - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 1564592 MXN - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 376352 MXN - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 606368 MXN - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 6893 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 49.08 2017-08
شاخص PMI تولید 52.2 2017-08
تولید صنعتی -1.6 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 % 2017-07
تولید صنعتی 2.2 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 81.3 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 45227 MXN - میلیون 2017-03
تولید خودرو 352 هزار واحد 2017-08
ثبت خودرو 78966 ماشین 2017-07
مجموع فروش خودرو 78966 2017-07
شاخص اقتصادی مقدم 2.4 % 2017-06
شاخص رقابتی 4.41 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 51 2017-12
شاخص فساد مالی 30 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 123 2016-12
آسانی کسب و کار 47 2016-12
استخراج معدن -8.65 % 2017-07
Private Investment -0.9 % 2017-06
تولید فولاد 1725 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 87.6 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.4 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 9697787 MXN - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 20.6 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1252138 MXN - میلیون 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 3937286146 MXN هزار 2017-04
قیمت گازوئیل 0.9 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.4 % of GDP 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -3.7 % 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 76.4 % 2010-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 % 2015-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2015-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 % 2015-12