مکزیک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-12
نرخ بیکاری 3.4 2018-01
نرخ تورم 5.34 2018-02
نرخ بهره 7.5 2018-02
موازنه تجاری -4408 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 18.75 2018-03
بازار سهام 47478 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.55 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1047 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18265652 MXN - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3729559 MXN - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 9707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16831 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 697655 MXN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1331340 MXN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2884762 MXN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 902917 MXN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 728228 MXN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11838138 MXN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1187303 MXN - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 265810 MXN - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2018-01
افراد شاغل 52865845 2017-12
افراد بیکار 1830793 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59 % 2018-01
هزینه های کار 82.4 نقاط شاخص 2018-01
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-01
دستمزد 348 MXN / روز 2018-01
حداقل دستمزد 88.36 MXN / روز 2018-02
دستمزد در تولید 2.3 USD / ساعت 2018-01
جمعیت 124 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.61 % 2018-01
هزینه زندگی خانواده 8260 MXN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4470 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560 MXN / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.34 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 126 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 4.3 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 121 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 122 نقاط شاخص 2018-02
قیمت صادرات 110 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 227 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 7.7 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.5 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 7.78 % 2018-02
عرضه پول M0 1475680 MXN - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 4076768045 MXN هزار 2018-01
عرضه پول M2 8228222237 MXN هزار 2018-01
عرضه پول M3 9224017742 MXN هزار 2018-01
ترازنامه بانک 5994605 MXN - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 179314 USD - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 2352487758 MXN هزار 2017-12
نرخ بهره سپرده 1.29 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 3544149270 MXN هزار 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4408 USD - میلیون 2018-01
صادرات 30730 USD - میلیون 2018-01
واردات 35138 USD - میلیون 2018-01
حساب جاری -3207 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 % 2017-12
بدهی خارجی 447688 MXN - میلیارد 2017-09
رابطه مبادله 48.56 نقاط شاخص 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5904 USD - میلیون 2017-12
حواله 7506 USD - میلیون 2017-12
درآمد گردشگری 1940696 هزار تومان 2018-01
ورود توریست 1971 هزار 2018-01
ذخایر طلا 120 تن 2017-12
تولید نفت خام 1896 BBL/D/1K 2017-11
گردش سرمایه 205 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.9 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -20419 MXN - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 2089840 MXN - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 465903 MXN - میلیون 2018-01
هزینه های مالی 493577 MXN - میلیون 2018-01
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 6893 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 50.5 نقاط شاخص 2018-02
شاخص PMI تولید 51.6 2018-02
تولید صنعتی 0.9 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 % 2018-01
تولید صنعتی 1.7 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 81.1 % 2018-01
تغییرات موجودی انبار 135144 MXN - میلیون 2017-09
تولید خودرو 328 هزار واحد 2018-02
ثبت خودرو 67192 2018-01
مجموع فروش خودرو 67192 2018-01
شاخص اقتصادی مقدم 1.1 % 2017-12
سرعت اینترنت 7538 KBps 2017-03
آدرس های IP 13309655 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.44 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 49 2017-12
استخراج معدن -5 % 2018-01
سرمایه گذاری خصوصی -0.4 % 2017-12
تولید فولاد 1620 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 85 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 12281703 MXN - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 20.6 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1323623 MXN - میلیون 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 4220835546 MXN هزار 2017-12
قیمت گازوئیل 0.93 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.1 % of GDP 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4 % 2018-01
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 27.19 mm 2015-12
درجه حرارت 16.74 celsius 2015-12