مکزیک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.3 0.3 0.6 0.6 0.7
نرخ بیکاری 3.10 3.4 3.6 3.8 3.5 4
نرخ تورم 5.55 4.9 4.5 4 3.7 3.3
نرخ بهره 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 6
موازنه تجاری -156.97 -1500 -2500 -3000 -2300 -4000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90 46 46 46 46 47
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 18.52
19.34 19.9 20.47 21.06 23.6
بازار سهام 48882.78
48139 46940 45770 44634 36479
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.72
7.81 8.02 8.23 8.45 9.39
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.3 0.3 0.6 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80
2 2.2 2.3 2.3 2.1
تولید ناخالص داخلی 1046.92
1170 1170 1170 1170 1260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18103081.97
14880000 14920000 150119488 15100000 15700000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3729559.06
3694638 3674851 3655509 3636846 3270000
تولید ناخالص داخلی سرانه 9707.10
9780 9780 9632 9780 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16831.10
17760 17760 17760 17760 18350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 481009.82
450000 485000 485356 548000 560000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1273686.00
1030000 1040000 1040000 1040000 1050000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2894739.00
2883400 2873613 2871851 2520000 2650000
تولید ناخالص داخلی از معادن 911741.00
780000 765000 770000 772000 771000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 687633.62
690180 718813 688174 545000 564000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11273873.33
9057130 8929862 9187111 9400000 10000000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1158472.00
1152662 1153248 1152946 939000 988000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 285586.00
327000 322000 372000 364000 386000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.10
3.4 3.6 3.8 3.5 4
افراد شاغل 52865845.00
53300000 53000000 53400000 53600000 55000000
افراد بیکار 1830793.00
1848706 1818325 1869178 2050000 22800000
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10
60 60.2 60.3 60 61
هزینه های کار 79.70
84.2 85.85 87 102 105
بهره وری 107.20
107 106 106 111 115
دستمزد 336.26
334 348 338 347 377
دستمزد در تولید 2.30
2.3 2.3 2.2 2.4 2.4
حداقل دستمزد 88.36
88.36 88.36 88.36 88.36 102
جمعیت 122.27
125 125 124 125 128
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560.00
5153 5180 5207 5000 5800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700.00
15800 15900 14940 16200 17400
هزینه زندگی خانواده 8260.00
8269 8270 8272 8274 8275
هزینه زندگی انفرادی 4470.00
4545 4553 4561 4569 4600
نرخ اشتغال 96.87
96.4 96.5 96.5 96.5 96.4
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.55
4.9 4.5 4 3.7 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.53
0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.51
128 127 127 127 123
قیمت مصرف کننده اصلی 125.56
124 124 125 125 127
اندازه اصل تورم 4.60
4.6 4.6 4.6 4.7 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119.49
98.49 94.71 88.96 84.65 72.83
قیمت تولید 121.66
120 122 127 123 126
قیمت صادرات 108.82
107 108 108 108 109
قیمت واردات 226.09
224 224 225 225 226
تورم مواد غذایی 8.60
8 7.8 7.2 5.6 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.94
106 105 102 108 107
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 6
نرخ بهره بین بانکی 7.64
7.5 7.4 7.4 7.4 7.4
عرضه پول M0 1483140.40
1482662 1480628 1479803 1500000 1590000
عرضه پول M1 4267367550.00
4347446119 4362316077 4363564164 3675931375 3810154560
عرضه پول M2 13678464655.00
14023398808 14289530747 14488128066 14633592859 14909020807
عرضه پول M3 15992691139.00
16222810125 16394937547 16519125425 16606402777 16682890512
ذخایر ارزی 175450.00
175432 175186 174844 185000 193000
ترازنامه بانک 5857788.00
5902424 5910944 5909694 5905157 5856583
وام به بخش خصوصی 2352487758.00
2414539680 2442531155 2454022371 2457782123 2428784259
نرخ بهره سپرده 1.29
2 2 2 2 2.5
ترازنامه بانک مرکزی 3527783113.00
3555864757 3552866365 3550186122 3547218777 3512043823
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -156.97
-1500 -2500 -3000 -2300 -4000
صادرات 35824.91
35000 36000 37000 36000 40000
واردات 35981.88
33500 33500 34000 33700 35000
حساب جاری -5527.90
-4600 -4600 -4500 -4600 -4700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70
-3 -3 -2.33 -3 -2.8
بدهی خارجی 447687.80
4500 4800 4800 4700 5020
رابطه مبادله 48.13
48.51 48.71 48.93 49.14 51.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5716.80
10500 4100 6251 7520 7700
حواله 7505.50
7260 7234 7293 7344 7242
درآمد گردشگری 2242779.66
1840785 1854829 1813869 2120000 2300000
ورود توریست 2682.33
1900 1900 2000 3020 3360
ذخایر طلا 120.31
119 117 116 115 104
تولید نفت خام 1933.00
2080 2120 1941 2070 2100
شاخص تروریسم 3.29
4 4 4 4 4.1
گردش سرمایه -3.90
40 -20 20 10 -50
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.90
46 46 46 46 47
بودجه دولت -2.60
-2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.4
ارزش بودجه دولت -308191.90
-30000 -30000 -32000 -32000 -25000
هزینه های دولت 2089840.06
1660000 1660000 1660000 1660000 1700000
درآمدهای دولت 421843.20
360000 375000 385000 375000 440000
هزینه های مالی 705363.20
380000 375000 375000 375000 380000
مخارج نظامی 6892.70
7601 7373 7145 6917 5996
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 50.40
50 50.1 51.49 52 53.5
شاخص PMI تولید 52.60
51.4 52 53 52 51.8
تولید صنعتی -0.70
1.1 -1.4 1.1 1.4 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90
0.5 0.25 0.14 0.2 0.2
تولید صنعتی -0.10
2.3 2.4 2.5 2.5 2.6
استفاده از ظرفیت 82.50
81.37 80.95 80.62 80.37 79.64
تغییرات موجودی انبار 135143.74
156484 159903 159691 158615 157950
مجموع فروش خودرو 99411.00
89869 86864 84540 82000 90000
تولید خودرو 303.76
350 350 360 350 360
ثبت خودرو 99411.00
93000 86000 84540 82000 85000
شاخص اقتصادی مقدم 1.50
1.86 2.17 2.35 2 2.1
سرعت اینترنت 7538.43
7413 7316 7265 7174 5736
آدرس های IP 13309655.00
13218208 13172396 13120893 13055252 12110358
سرمایه گذاری خصوصی -4.50
-2.53 -0.31 1.44 2.5 3.06
استخراج معدن -7.70
-1.9 0.2 -3.25 0.8 1
تولید فولاد 1690.00
1646 1635 1625 1614 1502
شاخص رقابتی 4.44
4.39 4.39 4.46 4.39 4.43
رتبه رقابتی 51.00
50 50 53 50 50
آسانی کسب و کار 49.00
48 48 53 46 34
شاخص فساد مالی 30.00
37 37 33 37 38
رتبه فساد مالی 123.00
90 90 118 90 88
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.90
86 86 87 87 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30
0.15 0.21 0.2 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.50
0.6 0.8 0.9 0.8 2
هزینه های مصرف کننده 12281702.62
9600000 9600000 9700000 9700000 9900000
پس انداز های شخصی 20.60
20.62 20.93 21.25 21.57 23.09
تسهیلات اعتباری خریدار 1286294.80
1343717 1369142 1392044 1412792 1522146
اعتبار بخش خصوصی 4220835546.00
4332568700 4408740192 4459583670 4492642971 4489307081
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.50
16.42 16.37 16.32 16.26 15.64
قیمت گازوئیل 0.92
0.85 0.85 0.85 0.82 0.8
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 3.60
-1.9 -3.2 3.13 2.5 2.6
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 9.23
9 9 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58
7.58 7.58 7.58 7.58 7.56
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65
1.65 1.65 1.65 1.65 1.5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 27.19
17.26 53 130 42.55 62.12
درجه حرارت 16.74
16.67 23.24 24.48 18.09 21.08