شاخص یاب

موریس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 2226.77 2211 2203 2195 2188 2172
پول 34.18 34.33 34.56 34.8 35.04 35.51