شاخص یاب

موریتانی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 357 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 5.02 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1305 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3598 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 % 2017-12
جمعیت 4.4 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 % 2018-09
تورم مواد غذایی 4.4 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -146 MRO - میلیارد 2017-12
صادرات 166 MRO - میلیارد 2017-12
واردات 312 MRO - میلیارد 2017-12
حساب جاری -254 MRO - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.9 % 2017-12
ذخایر طلا 0.36 تن 2018-06
تولید نفت خام 4 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 4062 میلیون - USD 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.3 % 2017-12
بودجه دولت -0.6 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 136 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -4.7 % 2017-12
سرعت اینترنت 1638 KBps 2017-03
آدرس های IP 12408 IP 2017-03
شاخص رقابتی 40.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 131 2018-12
شاخص فساد مالی 28 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 143 2017-12
آسانی کسب و کار 148 2018-12
تولید الکتریسیته 79.24 گیگاوات ساعت 2018-03
تولید صنعتی -3.5 % 2017-12
استخراج معدن -6.9 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 16 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.64 mm 2015-12
درجه حرارت 21.61 celsius 2015-12