موریتانی

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 350 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 4.63 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1296 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3572 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.66 % 2016-12
جمعیت 4.3 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-12
تورم مواد غذایی 1.8 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 % 2018-01
نرخ بهره سپرده 5.81 % 2012-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -43.05 MRO - میلیارد 2017-09
صادرات 179 MRO - میلیارد 2017-09
واردات 222 MRO - میلیارد 2017-09
حساب جاری -248 MRO - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.3 % 2016-12
ذخایر طلا 0.36 تن 2017-09
تولید نفت خام 5 BBL/D/1K 2017-09
بدهی خارجی 3890 میلیون - USD 2016-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.3 % 2016-12
بودجه دولت -0.1 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 144 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.6 % 2017-03
سرعت اینترنت 1638 KBps 2017-03
آدرس های IP 12408 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.09 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 133 2018-12
شاخص فساد مالی 27 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 142 2016-12
آسانی کسب و کار 150 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 16 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.64 mm 2015-12
درجه حرارت 21.61 celsius 2015-12