شاخص یاب

مالزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-03
نرخ بیکاری 3.3 2018-05
نرخ تورم 0.8 2018-06
نرخ بهره 3.25 2018-07
موازنه تجاری 8116 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.06 2018-07
بازار سهام 1755 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.11 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 314 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 295288 MYR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 287 MYR - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74374 MYR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22406 MYR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14093 MYR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67342 MYR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 25048 MYR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 161915 MYR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2018-05
افراد شاغل 14853 هزار 2018-05
افراد بیکار 505 هزار 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 % 2018-05
پست های خالی شغلی 303821 2018-03
حداقل دستمزد 1000 MYR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 3562 MYR / ماه 2018-05
جمعیت 32.05 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
دستمزد 2880 MYR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 117 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 2.2 % 2018-05
اندازه اصل تورم 0.1 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 118 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) -1.2 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 3.65 % 2018-07
عرضه پول M0 97729 MYR - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 417393 MYR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 1771083 MYR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 1781296 MYR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 2544248 MYR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 111264 USD - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 1790210 MYR - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 3 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 448552 MYR - میلیون 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 8116 MYR - میلیون 2018-05
صادرات 82100 MYR - میلیون 2018-05
واردات 74000 MYR - میلیون 2018-05
حساب جاری 14977 MYR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 893409 MYR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 97 نقاط شاخص 2018-05
درآمد گردشگری 82200 MYR - میلیون 2017-12
ورود توریست 1957248 2018-04
ذخایر طلا 37.6 تن 2018-06
تولید نفت خام 662 BBL/D/1K 2018-03
گردش سرمایه 15211 MYR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11980 MYR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 3.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -583 MYR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 33821 MYR - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 54324 MYR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 54906 MYR - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3505 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 98.6 نقاط شاخص 2018-03
تولید صنعتی 3 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-05
تولید صنعتی 4.1 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار -5004 MYR - میلیون 2018-03
تولید خودرو 40720 واحد 2018-05
ثبت خودرو 100150 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 % 2018-04
سرعت اینترنت 8945 KBps 2017-03
آدرس های IP 1704176 IP 2017-03
تولید سیمان 1403 هزاران تن 2018-05
شاخص همزمان 133 نقاط شاخص 2018-04
شاخص رقابتی 5.17 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 47 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 62 2017-12
آسانی کسب و کار 24 2017-12
شاخص PMI تولید 49.5 2018-06
استخراج معدن -0.5 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 91 نقاط شاخص 2018-03
هزینه های مصرف کننده 162567 MYR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 4.97 % 2018-05
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.2 در صد 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.5 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.3 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 5.8 % 2017-12
میزان ساخت و ساز 5.9 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 % 2018-06
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 307 mm 2015-12
درجه حرارت 25.98 celsius 2015-12