مالزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-09
نرخ بیکاری 3.3 2017-11
نرخ تورم 3.4 2017-11
نرخ بهره 3 2017-11
موازنه تجاری 9900 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.2 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.95 2018-01
بازار سهام 1824 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.87 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 297 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 298575 MYR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 293 MYR - میلیارد 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74461 MYR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 11028 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25660 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26028 MYR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13838 MYR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 68150 MYR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 23756 MYR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 162568 MYR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2017-11
افراد شاغل 14579 هزار 2017-11
افراد بیکار 505 هزار 2017-11
نرخ مشارکت نیروی کار 68 % 2017-10
پست های خالی شغلی 444659 2017-09
حداقل دستمزد 1000 MYR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 3347 MYR / ماه 2017-11
جمعیت 31.7 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
دستمزد 2463 MYR / ماه 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 نقاط شاخص 2017-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 4 % 2017-11
اندازه اصل تورم 2.2 % 2017-11
CPI مسکن آب و برق 118 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 نقاط شاخص 2017-11
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 3.44 % 2018-01
عرضه پول M0 91026 MYR - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 404856 MYR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 1711363 MYR - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 1716026 MYR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 2479010 MYR - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 101869 USD - میلیون 2017-11
وام به بخش خصوصی 1722505 MYR - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 3 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 460925 MYR - میلیون 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 9900 MYR - میلیون 2017-11
صادرات 83500 MYR - میلیون 2017-11
واردات 73600 MYR - میلیون 2017-11
حساب جاری 12518 MYR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 873846 MYR - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 97.3 نقاط شاخص 2017-11
درآمد گردشگری 82098 MYR - میلیون 2016-12
ورود توریست 2068995 2017-10
ذخایر طلا 37.63 تن 2017-12
تولید نفت خام 659 BBL/D/1K 2017-03
گردش سرمایه 7319 MYR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11193 MYR - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 3.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.2 % 2016-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 10462 MYR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 35553 MYR - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 58716 MYR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 48254 MYR - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 4295 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 114 نقاط شاخص 2017-06
تولید صنعتی 5 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.89 % 2017-11
تولید صنعتی 6.7 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 79 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار -2033 MYR - میلیون 2017-09
تولید خودرو 38212 واحد 2017-11
ثبت خودرو 94726 ماشین 2017-10
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 % 2017-10
سرعت اینترنت 8945 KBps 2017-03
آدرس های IP 1704176 IP 2017-03
تولید سیمان 1578 هزاران تن 2017-11
شاخص همزمان 131 نقاط شاخص 2017-10
شاخص رقابتی 5.17 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 55 2016-12
آسانی کسب و کار 24 2017-12
شاخص PMI تولید 49.9 2017-12
استخراج معدن 0.2 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.1 نقاط شاخص 2017-09
هزینه های مصرف کننده 164431 MYR - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 4.61 % 2017-11
قیمت گازوئیل 0.56 USD / لیتر 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 % 2017-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.5 % 2017-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 5.6 % 2017-06
میزان ساخت و ساز 8.1 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 307 mm 2015-12
درجه حرارت 25.98 celsius 2015-12