مالزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-12
نرخ بیکاری 3.4 2018-01
نرخ تورم 1.4 2018-02
نرخ بهره 3.25 2018-03
موازنه تجاری 9700 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.7 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.91 2018-03
بازار سهام 1877 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.96 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 297 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 307861 MYR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 301 MYR - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72188 MYR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11028 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25660 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25571 MYR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13315 MYR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70289 MYR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 25339 MYR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 168736 MYR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2018-01
افراد شاغل 14367 هزار 2018-01
افراد بیکار 514 هزار 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 68.2 % 2018-01
پست های خالی شغلی 401835 2017-12
حداقل دستمزد 1000 MYR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 3494 MYR / ماه 2018-01
جمعیت 32.05 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
دستمزد 2463 MYR / ماه 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 نقاط شاخص 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 3 % 2018-02
اندازه اصل تورم 1.8 % 2018-02
CPI مسکن آب و برق 118 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 نقاط شاخص 2018-02
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده -1.2 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 3.44 % 2018-03
عرضه پول M0 93308 MYR - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 421361 MYR - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 1729401 MYR - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 1734808 MYR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 2510602 MYR - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 103642 USD - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 1755855 MYR - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 3 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 456974 MYR - میلیون 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 9700 MYR - میلیون 2018-01
صادرات 82900 MYR - میلیون 2018-01
واردات 73200 MYR - میلیون 2018-01
حساب جاری 12865 MYR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 883368 MYR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 97.2 نقاط شاخص 2018-01
درآمد گردشگری 82098 MYR - میلیون 2016-12
ورود توریست 2435564 2017-12
ذخایر طلا 37.63 تن 2017-12
تولید نفت خام 640 BBL/D/1K 2017-12
گردش سرمایه 4986 MYR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2763 MYR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 3.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.7 % 2016-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 10462 MYR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 48025 MYR - میلیون 2017-12
درآمدهای دولت 58716 MYR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 48254 MYR - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 4295 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 3 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.5 % 2018-01
تولید صنعتی 4.8 % 2018-01
استفاده از ظرفیت 79 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار 887 MYR - میلیون 2017-12
تولید خودرو 64333 واحد 2018-01
ثبت خودرو 94292 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم -1.8 % 2017-12
سرعت اینترنت 8945 KBps 2017-03
آدرس های IP 1704176 IP 2017-03
تولید سیمان 1516 هزاران تن 2018-01
شاخص همزمان 132 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 5.17 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 47 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 62 2017-12
آسانی کسب و کار 24 2017-12
شاخص PMI تولید 49.9 2018-02
استخراج معدن 1.5 % 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.6 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 160790 MYR - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 4.63 % 2018-01
قیمت گازوئیل 0.55 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.3 در صد 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.9 % 2018-01
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 5.1 % 2017-09
میزان ساخت و ساز 7.7 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 307 mm 2015-12
درجه حرارت 25.98 celsius 2015-12