مالزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-06
نرخ بیکاری 3.5 2017-07
نرخ تورم 3.7 2017-08
نرخ بهره 3 2017-09
موازنه تجاری 8000 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 4.19 2017-09
بازار سهام 1770 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.92 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 296 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 287188 MYR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 282 MYR Billion 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 77483 MYR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11028 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25660 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22507 MYR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12892 MYR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67574 MYR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 24405 MYR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 155759 MYR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.5 % 2017-07
افراد شاغل 14497 هزار 2017-07
افراد بیکار 519 هزار 2017-07
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 % 2017-07
پست های خالی شغلی 315358 2017-06
حداقل دستمزد 1000 MYR / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 3339 MYR / ماه 2017-06
جمعیت 31.7 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
دستمزد 2463 MYR/Monthly 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.7 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 115 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 4.3 % 2017-08
اندازه اصل تورم 2.4 % 2017-08
CPI Housing Utilities 117 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 111 نقاط شاخص 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 7.1 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی 3.43 % 2017-09
عرضه پول M0 89962 MYR - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 392773 MYR - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 1667917 MYR - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 1675019 MYR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 2465796 MYR - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 99443 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 1695338 MYR - میلیون 2017-07
نرخ بهره سپرده 3 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 453847 MYR - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 8000 MYR - میلیون 2017-07
صادرات 78600 MYR - میلیون 2017-07
واردات 70600 MYR - میلیون 2017-07
حساب جاری 9642 MYR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 877503 MYR - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 97.1 نقاط شاخص 2017-07
درآمد گردشگری 82098 MYR - میلیون 2016-12
ورود توریست 2039016 2017-05
ذخایر طلا 38.26 تن 2017-06
تولید نفت خام 659 BBL/D/1K 2017-03
گردش سرمایه 7319 MYR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8250 MYR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 2.69 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.2 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت -3105 MYR - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 35453 MYR - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 50431 MYR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 53536 MYR - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 4295 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 114 2017-06
تولید صنعتی 6.1 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 % 2017-07
تولید صنعتی 8 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 79 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار -352 MYR - میلیون 2017-06
ورشکستگی 1668 بانک اطلاعات شرکتها 2015-06
تولید خودرو 40492 واحد 2017-07
ثبت خودرو 91084 ماشین 2017-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 % 2017-07
تولید سیمان 1548 هزاران تن 2017-07
شاخص همزمان 132 نقاط شاخص 2017-07
شاخص رقابتی 5.16 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 25 2017-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 55 2016-12
آسانی کسب و کار 23 2016-12
شاخص PMI تولید 50.4 2017-08
استخراج معدن 0.2 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.7 2017-06
هزینه های مصرف کننده 153572 MYR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 4.61 % 2017-07
قیمت گازوئیل 0.5 USD / لیتر 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.1 % 2017-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 5.3 % 2017-03
میزان ساخت و ساز 11.2 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 6 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12