مالزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-03
نرخ بیکاری 3.3 2018-03
نرخ تورم 1.4 2018-04
نرخ بهره 3.25 2018-05
موازنه تجاری 14688 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 3.98 2018-05
بازار سهام 1776 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.21 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 297 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 295288 MYR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 287 MYR - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74374 MYR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11028 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25660 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22406 MYR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14093 MYR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67342 MYR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 25048 MYR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 161915 MYR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2018-03
افراد شاغل 14732 هزار 2018-03
افراد بیکار 509 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68.2 % 2018-03
پست های خالی شغلی 303821 2018-03
حداقل دستمزد 1000 MYR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 3617 MYR / ماه 2018-03
جمعیت 32.05 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
دستمزد 2880 MYR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 نقاط شاخص 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 116 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 2.6 % 2018-04
اندازه اصل تورم 1.5 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 118 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 نقاط شاخص 2018-04
قیمت صادرات 113 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده -2.2 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 3.65 % 2018-05
عرضه پول M0 96091 MYR - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 417198 MYR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 1770731 MYR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 1775273 MYR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 2535963 MYR - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 101295 USD - میلیون 2018-03
وام به بخش خصوصی 1772481 MYR - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 3 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 449408 MYR - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 14688 MYR - میلیون 2018-03
صادرات 84467 MYR - میلیون 2018-03
واردات 69800 MYR - میلیون 2018-03
حساب جاری 14977 MYR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 893409 MYR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 97.4 نقاط شاخص 2018-03
درآمد گردشگری 82200 MYR - میلیون 2017-12
ورود توریست 2435564 2017-12
ذخایر طلا 37.6 تن 2018-03
تولید نفت خام 681 BBL/D/1K 2018-01
گردش سرمایه 15211 MYR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11980 MYR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 3.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 6267 MYR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 33821 MYR - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 64614 MYR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 58347 MYR - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3505 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 3.1 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.39 % 2018-03
تولید صنعتی 4.1 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 79 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار -5004 MYR - میلیون 2018-03
تولید خودرو 46152 واحد 2018-03
ثبت خودرو 101489 2018-01
شاخص اقتصادی مقدم -1.2 % 2018-02
سرعت اینترنت 8945 KBps 2017-03
آدرس های IP 1704176 IP 2017-03
تولید سیمان 1697 هزاران تن 2018-03
شاخص همزمان 133 نقاط شاخص 2018-02
شاخص رقابتی 5.17 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 47 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 62 2017-12
آسانی کسب و کار 24 2017-12
شاخص PMI تولید 48.6 2018-04
استخراج معدن 0 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.6 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 162567 MYR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 4.86 % 2018-03
قیمت گازوئیل 0.56 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.3 در صد 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.1 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.6 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 5.8 % 2017-12
میزان ساخت و ساز 5.9 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 6 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 307 mm 2015-12
درجه حرارت 25.98 celsius 2015-12