شاخص یاب

مالزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-06
نرخ بیکاری 3.3 2018-09
نرخ تورم 0.3 2018-09
نرخ بهره 3.25 2018-11
موازنه تجاری 15300 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.19 2018-11
بازار سهام 1688 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.16 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 314 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 300089 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 291 MYR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79177 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21948 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13530 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70844 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 23832 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 166028 MYR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.3 % 2018-09
افراد شاغل 14926 هزار 2018-09
افراد بیکار 516 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 % 2018-09
پست های خالی شغلی 246628 2018-06
حداقل دستمزد 1000 MYR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 3604 MYR / ماه 2018-07
جمعیت 32.05 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1970 MYR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 MYR / ماه 2018-12
دستمزد 2880 MYR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 120 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 0.5 % 2018-09
اندازه اصل تورم 0.3 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 120 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 3.65 % 2018-11
عرضه پول M0 93837 MYR - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 414427 MYR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 1795131 MYR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 1804889 MYR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 2607540 MYR - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 105271 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 1824311 MYR - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 3 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 450151 MYR - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 15300 MYR - میلیون 2018-09
صادرات 83049 MYR - میلیون 2018-09
واردات 67800 MYR - میلیون 2018-09
حساب جاری 3909 MYR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 936489 MYR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 96.5 نقاط شاخص 2018-09
درآمد گردشگری 82200 MYR - میلیون 2017-12
ورود توریست 2253534 2018-08
ذخایر طلا 37.6 تن 2018-09
تولید نفت خام 675 BBL/D/1K 2018-07
گردش سرمایه 9114 MYR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2843 MYR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 3.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -10433 MYR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 36616 MYR - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 52470 MYR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 62903 MYR - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3505 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 116 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 2.3 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2018-09
تولید صنعتی 4.8 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار -2812 MYR - میلیون 2018-06
تولید خودرو 33436 واحد 2018-09
ثبت خودرو 129954 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 % 2018-08
سرعت اینترنت 8945 KBps 2017-03
آدرس های IP 1704176 IP 2017-03
تولید سیمان 1483 هزاران تن 2018-09
شاخص همزمان 137 نقاط شاخص 2018-08
شاخص رقابتی 74.38 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 25 2018-12
شاخص فساد مالی 47 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 62 2017-12
آسانی کسب و کار 15 2018-12
شاخص PMI تولید 49.2 2018-10
استخراج معدن -6.2 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 133 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 165795 MYR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 4.93 % 2018-09
قیمت گازوئیل 0.53 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.1 % of GDP 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.3 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.5 % 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.7 % 2018-06
میزان ساخت و ساز 5.2 % 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-09
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 307 mm 2015-12
درجه حرارت 25.98 celsius 2015-12