مالزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2017-09
نرخ بیکاری 3.4 2017-09
نرخ تورم 4.3 2017-09
نرخ بهره 3 2017-11
موازنه تجاری 8600 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 4.14 2017-11
بازار سهام 1721 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 296 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 298575 MYR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 293 MYR - میلیارد 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74461 MYR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 11028 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25660 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26028 MYR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13838 MYR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 68150 MYR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 23756 MYR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 162568 MYR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2017-09
افراد شاغل 14544 هزار 2017-09
افراد بیکار 516 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 67.9 % 2017-09
پست های خالی شغلی 444659 2017-09
حداقل دستمزد 1000 MYR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 3392 MYR / ماه 2017-09
جمعیت 31.7 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
دستمزد 2463 MYR / ماه 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.3 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 115 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 4.6 % 2017-09
اندازه اصل تورم 2.4 % 2017-09
CPI مسکن آب و برق 117 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 112 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 6 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 3.43 % 2017-11
عرضه پول M0 90852 MYR - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 397921 MYR - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 1693928 MYR - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 1699618 MYR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 2466632 MYR - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 101199 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 1708428 MYR - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 3 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 457503 MYR - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 8600 MYR - میلیون 2017-09
صادرات 78300 MYR - میلیون 2017-09
واردات 69700 MYR - میلیون 2017-09
حساب جاری 12518 MYR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 873846 MYR - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 97.3 نقاط شاخص 2017-09
درآمد گردشگری 82098 MYR - میلیون 2016-12
ورود توریست 2129013 2017-08
ذخایر طلا 38.26 تن 2017-06
تولید نفت خام 659 BBL/D/1K 2017-03
گردش سرمایه 7319 MYR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11193 MYR - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 2.69 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.2 % 2016-12
بودجه دولت -3.1 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -3105 MYR - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 35553 MYR - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 50431 MYR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 53536 MYR - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 4295 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 114 2017-06
تولید صنعتی 4.7 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2017-09
تولید صنعتی 7.6 % 2017-08
استفاده از ظرفیت 79 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار -2033 MYR - میلیون 2017-09
تولید خودرو 35177 واحد 2017-09
ثبت خودرو 101626 ماشین 2017-08
شاخص اقتصادی مقدم 1.9 % 2017-08
سرعت اینترنت 8945 KBps 2017-03
آدرس های IP 1704176 IP 2017-03
تولید سیمان 1453 هزاران تن 2017-09
شاخص همزمان 131 نقاط شاخص 2017-08
شاخص رقابتی 5.17 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 55 2016-12
آسانی کسب و کار 24 2017-12
شاخص PMI تولید 48.6 2017-10
استخراج معدن 5.3 % 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.1 2017-09
هزینه های مصرف کننده 164431 MYR - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 4.62 % 2017-09
قیمت گازوئیل 0.52 USD / لیتر 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.6 % 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 5.6 % 2017-06
میزان ساخت و ساز 8.1 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 6 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 306 mm 2015-12
درجه حرارت 25 celsius 2015-12