شاخص یاب

مالزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-06
نرخ بیکاری 3.4 2018-07
نرخ تورم 0.2 2018-08
نرخ بهره 3.25 2018-09
موازنه تجاری 8297 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 4.13 2018-09
بازار سهام 1798 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.11 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 314 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 300089 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 291 MYR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79177 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11521 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26808 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21948 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13530 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70844 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 23832 MYR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 166028 MYR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2018-07
افراد شاغل 14882 هزار 2018-07
افراد بیکار 519 هزار 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 68.6 % 2018-07
پست های خالی شغلی 246628 2018-06
حداقل دستمزد 1000 MYR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 3604 MYR / ماه 2018-07
جمعیت 32.05 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
دستمزد 2880 MYR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 118 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 0.4 % 2018-08
اندازه اصل تورم -0.2 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 120 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 115 نقاط شاخص 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی 3.65 % 2018-09
عرضه پول M0 93837 MYR - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 411112 MYR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 1777482 MYR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 1786926 MYR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 2580498 MYR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 104400 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 1813503 MYR - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 3 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 450097 MYR - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 8297 MYR - میلیون 2018-07
صادرات 86124 MYR - میلیون 2018-07
واردات 77827 MYR - میلیون 2018-07
حساب جاری 3909 MYR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 936489 MYR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 97 نقاط شاخص 2018-07
درآمد گردشگری 82200 MYR - میلیون 2017-12
ورود توریست 1957248 2018-04
ذخایر طلا 37.6 تن 2018-06
تولید نفت خام 641 BBL/D/1K 2018-05
گردش سرمایه 9114 MYR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2843 MYR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 3.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.9 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -10433 MYR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 36616 MYR - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 52470 MYR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 62903 MYR - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 3505 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 116 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 2.6 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.06 % 2018-07
تولید صنعتی 5.2 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار -2812 MYR - میلیون 2018-06
تولید خودرو 51165 واحد 2018-07
ثبت خودرو 100150 2018-04
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 % 2018-07
سرعت اینترنت 8945 KBps 2017-03
آدرس های IP 1704176 IP 2017-03
تولید سیمان 1484 هزاران تن 2018-07
شاخص همزمان 137 نقاط شاخص 2018-07
شاخص رقابتی 5.17 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 47 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 62 2017-12
آسانی کسب و کار 24 2017-12
شاخص PMI تولید 51.2 2018-08
استخراج معدن -5.9 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 133 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 165795 MYR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 5.07 % 2018-07
قیمت گازوئیل 0.54 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.2 در صد 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.3 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 4.1 % 2018-03
میزان ساخت و ساز 5.3 % 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-09
نرخ تامین اجتماعی 20 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 307 mm 2015-12
درجه حرارت 25.98 celsius 2015-12