مالزی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-06
نرخ بیکاری 3.4 2017-06
نرخ تورم 3.6 2017-06
نرخ بهره 3 2017-07
موازنه تجاری 9880 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 4.29 2017-08
بازار سهام 1773 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.99 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 296 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 287188 MYR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 282 MYR Billion 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 77483 MYR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11028 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25660 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22507 MYR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12892 MYR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67574 MYR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 24405 MYR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 155759 MYR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2017-06
افراد شاغل 14520 هزار 2017-06
افراد بیکار 508 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 67.8 % 2017-06
پست های خالی شغلی 315358 2017-06
حداقل دستمزد 1000 MYR / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 3472 MYR / ماه 2017-04
جمعیت 31.7 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
دستمزد 2463 MYR/Monthly 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.6 % 2017-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 نقاط شاخص 2017-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 115 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 4.3 % 2017-06
اندازه اصل تورم 2.5 % 2017-06
CPI Housing Utilities 117 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 نقاط شاخص 2017-06
قیمت صادرات 112 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.4 % 2017-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2017-07
نرخ بهره بین بانکی 3.43 % 2017-08
عرضه پول M0 91861 MYR - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 397680 MYR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 1672336 MYR - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 1680493 MYR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 2456471 MYR - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 99832 USD - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 1691482 MYR - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 3 % 2016-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 % 2017-05
ترازنامه بانک مرکزی 451040 MYR - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 9880 MYR - میلیون 2017-06
صادرات 73100 MYR - میلیون 2017-06
واردات 63200 MYR - میلیون 2017-06
حساب جاری 9642 MYR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2016-12
بدهی خارجی 877503 MYR - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 97.3 نقاط شاخص 2017-06
درآمد گردشگری 82098 MYR - میلیون 2016-12
ورود توریست 2039016 2017-05
ذخایر طلا 38.57 تن 2017-03
تولید نفت خام 659 BBL/D/1K 2017-03
گردش سرمایه 7319 MYR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8250 MYR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 2.69 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.2 % 2016-12
بودجه دولت -3.2 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت -10914 MYR - میلیون 2017-03
هزینه های دولت 35453 MYR - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 46645 MYR - میلیون 2017-03
هزینه های مالی 57558 MYR - میلیون 2017-03
ارزیابی اعتبار 66.23
مخارج نظامی 4295 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 113 2017-03
تولید صنعتی 4 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.92 % 2017-06
تولید صنعتی 7.3 % 2017-05
استفاده از ظرفیت 79 % 2016-12
تغییرات موجودی انبار -352 MYR - میلیون 2017-06
ورشکستگی 1668 بانک اطلاعات شرکتها 2015-06
تولید خودرو 29605 واحد 2017-06
ثبت خودرو 98479 ماشین 2017-05
شاخص اقتصادی مقدم 1.2 % 2017-05
تولید سیمان 1332 هزاران تن 2017-06
شاخص همزمان 130 نقاط شاخص 2017-05
شاخص رقابتی 5.16 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 25 2017-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 55 2016-12
آسانی کسب و کار 23 2016-12
شاخص PMI تولید 48.3 2017-07
استخراج معدن -2.3 % 2017-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 76.6 2017-03
هزینه های مصرف کننده 153572 MYR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 4.47 % 2017-06
قیمت گازوئیل 0.47 USD / لیتر 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 % 2017-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.9 % 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 5.3 % 2017-03
میزان ساخت و ساز 11.2 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 28 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 6 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 24 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12