مالزی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1 1.1 1 0.9 1.5
نرخ بیکاری 3.50 3.7 3.8 3.8 3.7 4
نرخ تورم 1.40 1.8 2.9 2.7 2.9 3.5
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3.5
موازنه تجاری 9756.67 9395 12966 5495 12389 5171
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 56 54 54 54 53
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 4.41 4.43 4.48 4.52 4.57 5.27
بازار سهام 1641.42 1610 1590 1580 1560 1300
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.15 4.22 4.26 4.31 4.35 5.02
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1 1.1 1 0.9 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 4.1 4 3.9 4 3.5
تولید ناخالص داخلی 296.22 311 326 326 326 370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 281083.00 286000 275000 282000 288000 321000
تولید ناخالص ملی 273.10 282 272 279 283 353
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 69860.00 69300 69200 77200 72100 84000
تولید ناخالص داخلی سرانه 10876.73 11042 11493 11493 11493 12156
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25308.02 25972 26243 26514 26785 30206
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25069.00 23000 19800 21900 26000 25100
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13062.00 13200 13700 12500 14300 18600
تولید ناخالص داخلی از ساخت 63724.00 66300 63000 66500 68000 77300
تولید ناخالص داخلی از معادن 23155.00 25000 25300 24800 23700 31100
تولید ناخالص داخلی از خدمات 152442.00 158000 151000 154000 158000 191000
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.7 3.8 3.8 3.7 4
افراد شاغل 14249.60 14472 14571 14591 14298 15500
افراد بیکار 513.00 512 510 512 500 540
نرخ مشارکت نیروی کار 67.60 67.7 67.8 67.8 67.7 67.9
پست های خالی شغلی 292060.00 117994 223239 181144 200451 327000
حداقل دستمزد 1000.00 1000 1120 1120 1120 1300
دستمزد در تولید 3251.80 3380 3300 3410 3370 3930
جمعیت 31.20 31.74 31.86 31.99 32.11 33.82
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 2231.00 2400 2470 2470 2470 2840
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.40 1.8 2.9 2.7 2.9 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.70 117 117 118 119 135
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.00 111 112 114 114 123
قیمت تولید 102.70 102 103 104 104 110
قیمت واردات 109.20 108 107 108 108 110
تورم مواد غذایی 2.50 4.1 4.5 4.7 4.9 2.54
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 0.9 1.3 1.9 2.3 2.8
اندازه اصل تورم 2.00 1.95 1.97 1.99 2 2
قیمت صادرات 105.20 105 102 104 106 108
CPI حمل و نقل 104.00 102 103 104 104 115
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.2 0.1 0.4 0.3 0
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 3.41 3.4 3.4 3.5 3.5 4
عرضه پول M0 82581.46 84007 85511 87048 88617 112163
عرضه پول M1 360877.09 364616 371103 377727 384484 484691
عرضه پول M2 1618137.89 1660000 1680000 1700000 1740000 2050000
عرضه پول M3 16265.00 1468177 1377206 1322707 1291024 1313096
ذخایر ارزی 98145.49 97800 98000 98500 99200 106000
ترازنامه بانک 2333019.02 2347492 2376335 2405387 2434655 2838304
وام به بخش خصوصی 1616609.59 1641356 1666009 1690433 1714642 2012688
نرخ بهره سپرده 3.10 3.06 3.05 3.04 3.03 2.98
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.5 3.5 3.5 3 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 424230.82 410000 419000 412000 417850 512000
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 9756.67 9395 12966 5495 12389 5171
صادرات 69195.70 67800 66300 65100 70800 75200
واردات 59400.00 59500 54300 63600 65400 70100
حساب جاری 5998.00 4658 6742 5110 6178 13200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.7 3.2 3.2 3.2 3.7
بدهی خارجی 865283.00 879208 890188 902189 913988 1045345
رابطه مبادله 96.30 99 99.8 98.5 99.9 107
درآمد گردشگری 69119.60 72200 72200 72200 72200 78300
ورود توریست 2282173.00 2750000 2510000 2510000 2170117 3010000
ذخایر طلا 36.39 38.9 40 40 36.26 44.5
تولید نفت خام 668.00 675 680 660 670 667
شاخص تروریسم 2.69 3.68 3.68 3.68 1.73 3.57
گردش سرمایه -6317.26 -6056 -5272 -4282 -7911 -9752
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6545.00 11800 11200 7900 6200 15900
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.00 56 54 54 54 53
بودجه دولت -3.20 -3.9 -4.2 -4.2 -4.3 -3.3
ارزش بودجه دولت -4578.80 -6884 -10822 -7995 -6653 2800
هزینه های دولت 34463.00 47100 33700 36700 36000 53700
درآمدهای دولت 47498.20 51554 46842 45123 46577 66000
هزینه های مالی 52076.90 58438 57664 53118 53231 63200
مخارج نظامی 5300.10 5552 5830 5894 5830 6091
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 83.90 78 82 90 95 108
تولید صنعتی 4.20 5.5 3.4 4.1 4.2 4.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 2 -0.7 0.8 1.2 1.1
تولید صنعتی 4.20 3.3 4.8 5.2 3.9 5.1
استفاده از ظرفیت 80.00 81.7 82.7 82.7 83 85.8
تغییرات موجودی انبار -1584.00 -1650 1450 1850 -400 -4610
ورشکستگی 1668.00 1579 1929 1699 1710 1850
تولید خودرو 38831.00 36800 44800 43200 41500 52800
ثبت خودرو 99589.00 106700 97700 102540 94785 146000
شاخص اقتصادی مقدم -0.10 -0.1 0.3 -0.9 0.7 0.9
شاخص PMI تولید 47.10 48.7 48.3 48.8 49.4 51.84
استخراج معدن 3.50 -2.5 -3.1 1.5 2.2 3.1
تولید سیمان 1625.00 1690 1715 1740 1800 2100
شاخص همزمان 126.80 126 127 128 129 138
شاخص رقابتی 5.16 5.34 5.39 5.39 5.39 5.55
رتبه رقابتی 25.00 17 15 15 15 12
آسانی کسب و کار 23.00 18 18 18 20.09 19
شاخص فساد مالی 50.00 56 58 58 58 65
رتبه فساد مالی 54.00 45 43 43 55.6 39
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 73.60 69 68 74 82 103
هزینه های مصرف کننده 153609.00 148399 150108 152323 158780 179000
نرخ وام بانکی 4.55 4.6 4.6 4.6 4.7 4.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.40 3.9 1.8 1.3 1.2 2.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.20 7.9 8 9.1 7 6.9
قیمت گازوئیل 0.44 0.41 0.41 0.4 0.41 0.37
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 5.30 5.1 5.2 4.9 4.2 7.7
میزان ساخت و ساز 10.70 10.8 11.3 10.9 11 13
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 25 25 25 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 28.00 26 26 26 28 26
نرخ مالیات بر فروش 6.00 6 6 6 6 6
نرخ تامین اجتماعی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11