شاخص یاب

ماداگاسکار

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3575.00 3507 3540 3573 3606 3675