مقدونیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 2014-03
نرخ بیکاری 22.9 2017-03
نرخ تورم 1.2 2017-07
نرخ بهره 3.25 2017-08
موازنه تجاری -132896 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 52.24 2017-08
بازار سهام 2614 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 % 2014-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 10.9 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 145877 MKD - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129095 MKD - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5223 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13055 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 22.9 % 2017-03
افراد شاغل 734043 2017-03
افراد بیکار 218601 2017-03
دستمزد 33640 MKD / ماه 2017-05
جمعیت 2.07 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 43.71 % 2017-03
استخدام تمام وقت 691 هزار 2017-03
پست های خالی شغلی 7871 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.72 % 2017-03
حداقل دستمزد 231 EUR / ماه 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 37.2 هزار 2017-03
رشد دستمزد 2.2 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2017-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 % 2015-12
تورم مواد غذایی 0.9 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 % 2017-07
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-05
تغییر قیمت تولید کننده 3.2 % 2017-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2017-08
ترازنامه بانک 538203 NC - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 172582 NC - میلیون 2017-06
نرخ وام 3.75 % 2017-08
عرضه پول M0 28473 MKD - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 109750 MKD - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 261564 MKD - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -132896 USD هزاران نفر 2017-06
صادرات 457661 USD هزاران نفر 2017-06
واردات 590557 USD هزاران نفر 2017-06
حساب جاری -43.7 USD - میلیون 2017-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 % 2016-12
گردش سرمایه -52.9 USD - میلیون 2017-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 68.92 EUR - میلیون 2017-04
ذخایر طلا 6.88 تن 2017-03
بدهی خارجی 7253 EUR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 1.86 2015-12
ورود توریست 963 صدs Person 2017-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 % 2016-12
بودجه دولت -3.5 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت -2977 MKD - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 24156 MKD - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 13225 MKD - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 3852 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 16202 MKD - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 106 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4 % 2017-06
تولید صنعتی 2.4 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 44099 MKD - میلیون 2015-12
اطمینان کسب و کار 25.3 2017-07
شاخص رقابتی 4.23 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 68 2017-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 90 2016-12
آسانی کسب و کار 10 2016-12
تولید فولاد 25 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 93784 MKD - میلیون 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 136034 MKD - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.17 USD / لیتر 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.3 % 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -15.2 % 2017-04
شاخص مسکن 88.75 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 241 2017-05
نرخ مالکیت مسکن 90.6 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-12