شاخص یاب

مقدونیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21.6 2018-03
نرخ تورم 1.4 2018-06
نرخ بهره 3 2018-06
موازنه تجاری -160141 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 52.56 2018-07
بازار سهام 3303 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 11.34 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 149483 MKD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143496 MKD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5245 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13111 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 21.6 % 2018-03
افراد شاغل 749892 2018-03
افراد بیکار 206748 2018-03
دستمزد 35117 MKD / ماه 2018-04
جمعیت 2.08 میلیون 2018-12
نرخ اشتغال 44.6 % 2018-03
استخدام تمام وقت 711 هزار 2018-03
پست های خالی شغلی 8331 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.9 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 15.3 % 2018-03
حداقل دستمزد 231 EUR / ماه 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 25.5 هزار 2018-03
رشد دستمزد 1 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 % 2017-12
تورم مواد غذایی 0.4 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 % 2018-06
ترازنامه بانک 559033 MKD - میلیون 2018-04
نرخ بهره سپرده 0.15 % 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 184732 MKD - میلیون 2018-04
نرخ وام 3.5 % 2018-06
عرضه پول M0 28992 MKD - میلیون 2018-04
عرضه پول M1 123339 MKD - میلیون 2018-04
عرضه پول M2 276915 MKD - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -160141 USD هزاران نفر 2018-05
صادرات 574330 USD هزاران نفر 2018-05
واردات 734470 USD هزاران نفر 2018-05
حساب جاری -142 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 % 2017-12
گردش سرمایه -150 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51.12 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 6.9 تن 2018-06
بدهی خارجی 7403 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.19 2016-12
ورود توریست 1040 صدها نفر 2018-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.7 % 2017-12
بودجه دولت -2.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1861 MKD - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 24389 MKD - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 15243 MKD - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 4271 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 17104 MKD - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 110 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.1 % 2018-05
تولید صنعتی 3.1 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 51320 MKD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 7708 KBps 2017-03
آدرس های IP 377561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 28.4 نقاط شاخص 2018-05
شاخص رقابتی 4.23 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 68 2017-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 11 2017-12
تولید فولاد 20 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 96116 MKD - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 145889 MKD - میلیون 2018-04
قیمت گازوئیل 1.34 USD / لیتر 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -36 % 2017-12
شاخص مسکن 95.24 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 222 2018-05
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.59 celsius 2013-08