مقدونیه

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 22.6 2017-06
نرخ تورم 1.9 2017-10
نرخ بهره 3.25 2017-10
موازنه تجاری -130881 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 52.01 2017-11
بازار سهام 2584 امتیاز 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 10.9 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 153506 MKD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 143496 MKD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5223 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13055 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 22.6 % 2017-06
افراد شاغل 739892 2017-06
افراد بیکار 215807 2017-06
دستمزد 33675 MKD / ماه 2017-08
جمعیت 2.07 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 44.1 % 2017-06
استخدام تمام وقت 691 هزار 2017-03
پست های خالی شغلی 7871 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.9 % 2017-06
حداقل دستمزد 231 EUR / ماه 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 37.2 هزار 2017-03
رشد دستمزد 2.2 % 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 % 2016-12
تورم مواد غذایی 1 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-10
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.25 % 2017-10
ترازنامه بانک 540004 NC - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 0.25 % 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 165427 NC - میلیون 2017-09
نرخ وام 3.75 % 2017-10
عرضه پول M0 28968 MKD - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 112682 MKD - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 262822 MKD - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -130881 USD هزاران نفر 2017-09
صادرات 534546 USD هزاران نفر 2017-09
واردات 665427 USD هزاران نفر 2017-09
حساب جاری -15 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 % 2016-12
گردش سرمایه -23.1 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -61.45 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 6.88 تن 2017-06
بدهی خارجی 7253 EUR - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 1.86 2015-12
ورود توریست 1041 صدها نفر 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 % 2016-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -269 MKD - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 23856 MKD - میلیون 2017-06
درآمدهای دولت 14949 MKD - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 3852 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 15218 MKD - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 106 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.3 % 2017-09
تولید صنعتی 0.4 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 51320 MKD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 7708 KBps 2017-03
آدرس های IP 377561 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 26.3 2017-10
شاخص رقابتی 4.23 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 68 2017-12
شاخص فساد مالی 37 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 90 2016-12
آسانی کسب و کار 11 2017-12
تولید فولاد 25 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 108568 MKD - میلیون 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 138951 MKD - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.25 USD / لیتر 2017-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.2 % 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.8 % 2017-08
شاخص مسکن 88.75 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 232 2017-08
نرخ مالکیت مسکن 90.6 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2017-12